Toplumsal Tarih

Book : Toplumsal Tarih

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Other

Publishing Location : Ankara

ISSN : 1300-7025-9-1

Skin : 268

Period : bimonthly

Published Date : Nisan 2016

Publisher : Tarih Vakfı

Document Type : Periodical

Book No : 8540

INDEX

L'ILLUSTRATI0N'DAN SEÇMELER
6 OCAK 1923 DÖRT DİKTATÖR
Hazırlayan: Edhem Eldem
10- OSMANLI BASININDA YÜZ YIL ÖNCE BU AY
Hazırlayan: Emel Seyhan
14- DEDE EFENDİ EVİ'NDE SÖYLEŞİ: KIYIDAKI İZLER
Berat Seçkin Demirok
16- FİLM FESTİVALİ'NİN GÖZÜNDEN YAKIN TARİH
Yusuf Pinhas
18- ANKARA'DA TARİH VE EDEBİYAT
Haydar Temur
20- "BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NA KATILAN ÜLKELERDEN
MESAJ VAR II" GENÇLER CİHAN HARBİ'Nİ FARKLI
PERSPEKTİFLERDEN TARTIŞIYOR VE YAZIYOR
Nalan Balcı
Ahmet Gündoğan
30- BEHÇET NECATİGİL' İN EVLİYA ÇELEEBİDEN
UYARLADIĞI RADYO OYUNLARI VE 0SMANL1'DA SİYASET
Nuran Tezcan
40- BİR DEVLET DAİRESİNİN KURUMSALLAŞMA SÜRECİ
II.MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE RÜSİMAT MÜDRİYET-İ UMUMİYESİ
Sıdıka Ayfer Aydın
48- OSMAN HAMDİ BEY'İN PARİS YILLARIYLA İLGİLİ YENİ
BİLGİLER
Edhem Eldem
60 KADIN ESERLERİ KÜTÜPHANESİNİN 25 YILI
Söyleşi: Nihal Boztekİn
66- BİR ÇİZGİ ÇEKMEK: ŞARKİYATÇILIK
VE ÇİZGİ ROMANLAR
Duygu Coşkuntuna
80- ŞAH İSMAİL'İN MAŞRAPA GAZELİ
Muhsin Macit
84- BİR JÖN TÜRK OLARAK İBNÜLEMİN MAHMUD
KEMAL İNAL VE SON SADRIAZAMLAR"
Gökhan Çetinsaya
92- ORTAÇAĞ AVRURA RESMİNDE MİMARİ USLUPLAR
Hazırlayanlar
Zerrin İren Boynudelik
E Emine Önel Kurt