TİSK Akademi

Book : TİSK Akademi

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Trade Union

Publishing Location : Ankara

ISSN : 1306-6757

Skin : 11/21

Period : 6 monthly

Published Date : Mayıs 2016

Publisher : Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu TİSK

Document Type : Periodical

Book No : 8539

INDEX

-Kadın Çalışanların Çalışma Koşullarına İlişkin Hukuksal Düzenlemelerin AB ve Türk İş Hukuku Bakımından
Karşılaştırmalı Bir İncelemesi 6
Doç. Dr. Ayşe Gül Kökkılınç
Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü
Yrd. Doç. Dr Gözde Kaya
Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü
-İşletme Sahibi Yöneticiler ile İşletme Sahibi Olmayan Yöneticilerin Yaşam Ve Çalışma Değerleri Üzerine
Bir Araştırma 30
Prof Dr. Yavuz Demirel
Kastamonu Universitesi İktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü
Araş. Gör. Şükriye Gülpınar
Aksaray Universitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü
-Hırsızlık Suçunun Sosyo-Ekonomik ve Demografik Belirleyicileri: Panel Veri Analizi 56
Prof Dr. Nebiye Yamak
Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü
Filiz Gürel
Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Araş. Gör. Sinem Koçak
Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü
-Geçiş Ekonomilerinde Finansal Gelişmenin Kurumsal Belirleyicileri 70
Yrd. Doç. Dr Pınar Hayaloğlu
Gümüşhane Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü
Doç. Dr. Seyfettin Artan
Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü
-Türki Cumhuriyetlerde Finansal Regülasyon Uygulamalarının Değerlendirilmesi 88
Prof Dr. Ramazan Gökbunar
Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü
Doç. Dr. Mustafa Yıldlran
Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü
Yrd. Doç. Dr Özgür Emre Koç
Hitit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü
-Piyasa Riskinin ölçülmesi: Enerji Piyasası Üzerine Bir Uygulama 108
Yrd. Doç. Dr. Samet Evci
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü
Doç. Dr. Serkan Yılmaz Kandır
Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü
-Kamu Kesiminde Performans Değerlendirme Sistemi:
iş ve Meslek Danışmanlarına Yönelik Bir Uygulama Önerisi 136
Kutluhan Taşkın
Kalkınma Bakanlığı Kurumsal ve Stratejik Yönetim Dairesi Başkanı
Ahmet Tozlu
Kalkınma Bakanlığı Planlama Uzmanı Rutgers Üniversitesi MPA Öğrencisi
-Kurum İçi Girişimcilik Nasıl Geliştirilebilir? Bir Model Önerisi 160
Yrd. Doç. Dr. Cenk Laçin Arıkan
Gediz Üniversitesi İşletme Bölümü
Dr. Didem Enginoğlu
Gediz Üniversitesi İşletme Bölümü
-Türkiye'de Muhasebe Eğitiminin “IEPS 2: Muhasebe Meslek Mensupları İçin Bilgi Teknolojisi"
Kapsamında Değerlendirilmesi 172
Doç. Dr. Abdulkerim Daştan
Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü
Öğr. Gör. Uğur Belikli
Giresun Üniversitesi, Alucra Turan Bulutçu MYO, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü
-Türk ve Alman İş Hukukunda İşçinin Cinsel Tacize Karşı Korunması 194
Dr. A. Eda Manav Özdemir
Adalet Bakanlığı Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Tetkik Hâkimi