Mülkiye Dergisi

Book : Mülkiye Dergisi

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Other

Publishing Location : Ankara

ISSN : 1300-9971

Skin : 39/1

Period : 3 monthly

Published Date : Mart 2015

Publisher : Mülkiyeliler Birliği Genel Merkezi Yayın Organı

Document Type : Periodical

Book No : 8534

INDEX

-Yeni sayıda 1
Tema Editörlerinden 5
Makale
-Yeni Bir Demografik Hareketlilik Dönemi Olarak Birinci Dünya Savaşı'nın Sonu: Kayseri 1918~192O 9
Oya Gözel Durmaz
-Kürt Milliyetçiliğine Eleştirel Bir Bakış: Kürt Mülteciler ve Kürdistan Milliyetçiliği- 37
Arzu Yılmaz
-Aktörün Perspektifinden .Demokratik Özerkliğe Bakmak: Kürt Siyasal Hareketinin Demokratik özerklik Yaklaşımı 57
Çetin Gürer
-Yerel ve Ulusal Ölçekte Lazlığın Etnik Sınırlarının Yeniden İnşası: Dil, Hafıza, Kültür 93
Ayşe Serdar
-Aleviliği Tanımlamak: Türkiye'de Dinin Yönetimi, Sekülerlik ve Diyanet - 135
Berna Zengin Arslan
-Türkiye'de Olağanüstü Hal: Devlet Aklı, Askerler ve Siviller 159
Güven Gürkan Öztan ve Egemen B. Bezci
-III. Cumhuriyetin Kuruluşunda Yargı Tasfiyeleri - 187
Onur Karahanoğulları
-Görsel Gerçekçilik Rejiminin Sonu mu? "Yeni" Medya Döneminde Sinema - 215
Sevilay Çelenk
Yorum
-İnkâr Siyasetinde Kırılma: Hrant Dink'in Kendisi ve Öldürülmesi - 247
Yetvart Danzikyan
-Etnik Gruplar Arası Sorunların 'Yeniden ifadesine Yönelik Bir Girişim 253
Boghos Levon Zekiyan
-Yeni Türkiye'nin "Dava" Seferberliği ve "Muarızları" 261
Zafer Yılmaz
In Memoriam
-İnsanlar Asıl Unutulunca Ölür: Diran Kelekyan 271
Faruk Alpkaya
-Gayeye Doğru 275
Diran Kelekyan
-Hevalimize 277
Kadriye Gül- Eda Bütüç - Bilgen Taşdoğan
-Çevre Krizinin Nedenleri ve Çözüm Arayışları 279
Heval Kıavuz
Kitap İncelemesi
-"Benim Milletim..." AK Parti İktidarı, Din ve Ulusal Kimlik 297
Elçin Aktoprak
-İdari Reform ve Politika Transferi 301
Barış Övgün
Söyleşi
Hrant Dink ile Söyleşi: Düşünce ve İfade Özgürlüğü Üzerine 307
Sayı Tanıtımı
-Mülkiye Dergisi 39(2)
-İsyan, Direniş ve Toplumsal Hareketler 314
-Mülkiye Dergisi Yayın İlkeleri ve Yazım Kuralları 315