Karatahta

Book : Karatahta

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Policy

Publishing Location : Ankara

ISSN : 2149-2417

Skin : 4

Period : 4 monthly

Published Date : Nisan 2016

Publisher : Karatahta

Document Type : Periodical

Book No : 8532

INDEX

-KADIN YOKSULLUĞUNU ANLAMAK:
TÜRKİYE'YE İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME
Prof. Dr. Asuman ALTAY / Arş. Gör. Esin ASLANPAY 1
-TÜRKİYEDE KADIN İSTİHDAMI:
HAYATIN İÇİNDE OLMAK YA DA OLMAMAK TÜRKİYE'DE KADIN İŞGÜCÜNÜN ÜCRET DÜZEYİNİ BELİRLEYEN FAKTÖRLER VE ÜCRETTE AYRIMCILIK
Doç.Dr. Burcu KÜMBÜL GÜLER /
Yard. Doç. Dr. Özlem KİREN GÜRLER 51
-AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE'DE KADININ EKONOMİK HAYATTAKİ YERİ
Yard.Doç.Dr.Nihal KIRKPINAR 67
-NEOLİBERAL DÖNEMDE KENT POLİTİKASI VE FEMİNİST SOSYAL ÇALIŞMA
Dr.Burcu HATİBOĞLU EREN 91
-DUMAN ADAMLARI YAKALAMAK:
EVDE BAKIM UYGULAMASI KAPSAMINDA BAKIM VEREN
KADINLARIN ZAMAN YOKSULLUKLARI
Dr.Özge Sanem ÖZATEŞ GELMEZ 109
-TOPLUMSAL CİNSİYET PERSPEKTİFİNDEN İSYERİNDE PSİKOLOJİK ŞİDDET
Doç. Dr. Serap ÖZEN 123
-GREVİN, MAHKEME KARARIYLA SONA ERDİRİLMESİ KONUSUNDA
KANUNDA BULUNAN BOŞLUK VE YETKİ BELGESİNE ETKİSİ
Dr. Av. Sami NARTER 143
SÖYLEŞİ / Prof. Dr. Seyhan ERDOĞDU 167
-"POLİSİYE" BİR SENDİKALAŞMA ÖYKÜSÜ
Prof. Dr. Mesut GÜLMEZ 175
-TÜRKİYE İSÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONUNUN
(TÜRK-İŞ) KURULU 223
-BELGE / TÜRK-İŞİN KURULUŞUNUN KARARLAŞTIRILDIĞI
6-7 NİSAN 1952 TARİHLİ BURSA TOPLANTISININ TUTANAĞI 227