Emek

Book : Emek

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Trade Union

Publishing Location : Ankara

Skin : 141

Period : bimonthly

Published Date : Nisan 2016

Publisher : Türkiye Genel Hizmetler İşçileri Sendikası

Document Type : Periodical

Book No : 8529

INDEX

-Onurlu bir geçmişten aydınlık bir geleceğe 2
-Kiralık işçiliğe sonuna kadar direneceğiz 6
-Adalette özelleştirme hazırlığı 9
-Türkiye' de ve Dünya'da Suriyeli Mülteciler 18
-Araştırma
12 milyona yakın kadın ev işleri nedeni ile çalışamıyor, çalışanlar ise kayıt dışı,
esnek ve güvencesiz çalışıyor 18
-Araştırma
İşsizlik sigortası fonu işsize değil bölgesel kalkınmaya fon:14 yıldır fonun %14.1 i GAP'a aktarıldı 20
-Araştırma / Sosyal güvenlik
Malullük sigortası 21
-İşçi sağlığı ve güvenliği 22
-DİSK'ten haberler 24
-Uluslar arası haberler 26
-Türkiye'den hberler 28
-Kültür / Sanat 29
-Mali / Ücret konuları 30