Sosyal Güvenlik Dergisi

Book : Sosyal Güvenlik Dergisi

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Security

Publishing Location : Ankara

ISSN : 2146-4839

Skin : 5/2

Period : 6 monthly

Published Date : 2015

Publisher : Sosyal Güvenlik Kurumu SGK

Document Type : Periodical

Book No : 8499

INDEX

-İnsan Haklarına İlişkin Uluslararası Hukuk ve Türk Hukuku
Anayasa m. 90 Son Cümle Hükmü ve Toplu Eylemler Üzerine
E. Murat ENGİN 9
-İç Göç ve Kent ile Bütünleşme: Kocaeli İli Alan Araştırması
Burcu KÜMBÜL GÜLER/Arzu ÖZSOY ÖZMEN/Doğa Başar SARIİPEK 37
-Türkiye'de Toplu İş Sözleşmeleri ve Grevlerin İşsizliğe Etkisi: Ekonometrik Bir Yaklaşım
Osman PEKER / Mehmet BÖLÜKBAŞ / İsmet GÖÇER 70
-Özel Hastanelerde Finansal Sıkıntı ve Yeniden Yapılandırma:Adana İlinde Bir Uygulama
Emel YÜCEL / Yıldırım Beyazıt ONAL 88
-İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları Performans Değerlendirme
Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Engin ÜNGÜREN / Tayfur Süleyman KOÇ 124
-Türkiye'deki 81 İlin Kamu Tarafından Sunulan Sağlık Hizmetlerine Erişim Durumları
Mehmet GÖZLÜ / Hüseyin TATLIDİL 145
-Gelecek Nesillerin Yaşam Fırsatları İçin Ciddi Bir Tehdit: Çocuk Yoksulluğu
Banu METİN 166
-Ağız ve Diş Sağlığında Yaşam Kalitesi: Diyabet Hastalığının Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi
Seda SÖNMEZ / Mehmet TOP 189