Bölge Sağlık Yönetiminde Epidemiyoloji El Kitabı

Book : Bölge Sağlık Yönetiminde Epidemiyoloji El Kitabı

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Health-Safety-Environment

Publishing Location : Ankara

Published Date : 1995

Publisher : Hacettepe Halk Sağlığı Vakfı

Language : English

Translator : Prof. Dr. Münevver Bertan

Document Type : Book

Book No : 8489

INDEX

Sunuş - A.O. Lucas v
Önsöz ve Teşekkür vii
Çeviri Hakkında ıx
Çevirinin Önsözü xi
Çevirenler xiii

Bölümler
1 Bölge Sağlık Yönetimi 1
2 Epidemiyolojik İlkeler 9
3 Bölge Nüfusu 21
4 Epidemiyolojik Sağlık Bilgisi 33 e
5 Bildirim ve Sürveyans Sistemleri 45
6 Bir Salgının Kontrolü 61
7 Epidemiyolojik Saha Araştırmaları 73
8 İncelemelerin ve Saha Araştırmalarının Düzenlenmesi 91
9 Kayıt Formları ve Kodlama 99
10 Verilerin işlenmesi ve Analizi 105
11 Sağlık Bilgilerinin Sunulması 117
12 Sağlık Bilgilerinin Aktarılması 129
13 Epidemiyoloji ve Bölge Sağlık Planlaması 135
14 Tanımlar ve Terimler 159
Ekler ı
1 Epidemiyolojik incelemeler için etikal ilkeler 175
2 Bir prevalans çalışmasında Örneklem
büyüklüğünün hesaplanması 181
3 Rasgele sayıların kullanılması 183
4 Bir epidemiyolojik saha araştırmasının düzenlenmesi 185
5 Tarama ve tanı testleri 193
6 Yaşların standartlaştırılması 197
Dizin 201

NOTES

Bu kitap Dünya sağlık örgütünün "Manual of Epidemiology for Diistrict Healt Management" adlı yayından , Dünya Sağlık Örgütü' nün izni ile çevrilmiştir.