Sosyal Güvence Dergisi

Book : Sosyal Güvence Dergisi

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Security

Publishing Location : Ankara

ISSN : 2146-5649

Period : 6 monthly

Published Date : Ocak 2016

Publisher : Sosyal Güvenlik Uzmanları Derneği

Document Type : Periodical

Book No : 8487

INDEX

-Türkiye'de İş kazalarının Azaltılmasına Yönelik Bir Sistem
Bonus-Malus Sistemi
Doç. Dr Bülent ALTUNKAYNAK, Pınar ÖZTÜRK 1
-Avrupa Birliği Üyesi ve Aday Ülkelerin Sağlık Harcamaları Açısından Benzerlik ve Farklılık Analizi
Canser BOZ, Prof Dr Hayydar SUR 23
-Yaşam Tablolarıyla Uzun Ömürlülük Riskinin Emeklilik Sistemine Getirdiği Yükün Karşılaştırılması
Zeynep Burcu GÜNER 47
-Türkiye Ozel ve Kamu Sağlık Sigortacılığı Prim/Hasar-Sağlık Harcaması Değerlendirmesi
Güven GÜÇKAYA, Kağan ATİKELER, Fatma Betül YENİLMEZ 82
-Türkiye İçin Bir Aile Sigortası Model Önerisi
Ferhat ŞENTÜRK 102