Eğitim Bilim Toplum Dergisi 14/53

Book : Eğitim Bilim Toplum Dergisi 14/53

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Trade Union

Publishing Location : Ankara

ISSN : 1303-9202

Skin : 14/53

Period : 3 monthly

Published Date : 2016

Publisher : EĞİTİM SEN (Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası)

Language : Turkish

Document Type : Periodical

Book No : 8486

INDEX

Editörden 8
Hakemli Makaleler
Bilimin Devlet İçin Önemi: Bilim-Devlet İlişkisi Üzerine Bir Çözümleme
Veysel Erat 10
"Müfredata Demokrasi Dersi Konulsun" Önerileri vesilesiyle: Türkiye'de Askeri Okullarda Siyasal Toplumsallaşmanın Özgünlüğü
Hakan Şahin 46
"Kültür" Derslerine Direniş: Bir Endüstri Meslek Lisesinde Kafa/ Kol Emeği Ayrımına Dayalı İşbölümünün Yeniden Üretimi
Yalçın Özdemir 68
Uluslararası Sözleşmeler ve Türkiye'deki GDO Düzenlemeleri Işığında Biyogüvenlik Kurulu Kararları
Hatice Çıvgın 112
Meksika'da Politik Meşruiyet Krizi Bağlamında Özyönetimsel Mücadelenin Gücü ve Sınırları
Ertan Erol 140
Türkiye'de Ana Akım Siyasal Partilerin Programlarında “Ekonominin Siyasetten Arındırılması" Söylemi Olarak Yönetişim
Evren Haspolat
Deniz Yıldırım 168