İş ve Hayat

Book : İş ve Hayat

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Policy

Publishing Location : Ankara

ISBN : 978-605-64682-3-4

Skin : 1 / 2

Period : 6 monthly

Published Date : 2015

Publisher : Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası

Document Type : Periodical

Book No : 8479

INDEX

1. Gıda Hastalık İlişkisi: Şekerin Yeri Nedir?
Yavuz DİZDAR 9
2. Modern Kölelik ve Modern Köleliğin Görünümleri
Mehmet Atilla GÜLER 23
3. Seçilmiş Avrupa Ülkelerinde Sosyal Konut Uygulamaları
Banu KARAKAŞ 47
4. Güney Kore Kalkınmasında Mesleki Eğitim Sisteminin Rolü
Ömer Can ÇEVİK 69
5. Türkiye İşgücü Piyasasında İş Arama Kanallarının Niteliği
Kürşat TUTAR 93
6. Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı İle Değişen Kamu Hizmeti ve
Türkiye İş Kurumu
Gülsüm KORKUT, Osman Kürşat ACAR, Alim TETİK 107
7. İşverenin İşletmesel Karar Alma Özgürlüğü
Mehtap YÜCELBODUR 137
8. Muhtaç Yaşlılar İle Engellilere Aylık Bağlanması ve Bunların
Bakımını Üstlenenlere Evde Bakım Ücreti Ödenmesinin Şartları
Murat ÖZDAMAR, Erden ÇAKAR 169
9. Mevsimlik İşlerde Çalışan İşçilerin Sosyal Güvenliği
Murat 185
10. İşbaşı Eğitim Programları ve Teşvikler
Nusret YAZICI 197
11. İş Sağlığı Güvenliğinde Sosyal Diyalog İhtiyacı
Yağız EYÜPOĞLU 205
İş ve Hayat Dergisi Yayın ilkeleri 213