Türkiye'de Şeker Sektörü Üretim Süreci Ve Çalışma İlişkileri

Book : Türkiye'de Şeker Sektörü Üretim Süreci Ve Çalışma İlişkileri

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Policy

Publishing Location : Ankara

Published Date : Kasım 2015

Publisher : Şeker İş Sendikası

Document Type : Book

Book No : 8477

INDEX

ŞEKERİN SOSYOLOJİSİ 17
1.1. GÖÇ, İSTİHDAM VE ŞEKER 17
1.2. ŞEKER PANCARI VE ŞEKERİN STRATEJİK 20
1.3. SÖZLEŞMELİ TARIM VE ŞEKER PANCARI 24
1.4. TÜRKİYE'DE ŞEKER SANAYİNİN YASAL ZEMİNİ, ŞEKER KURULU VE KOTA 26
2 ŞEKER URETIMININ AŞAMALARI 31
2.1. PANCARIN ANALİZİ 31
2.2. PANCARIN BOŞALTILMASI VE 33
2.3. PANCARIN SİLOLARDAN FABRİKAYA 35
2.4. PANCAR YIKAMA VE YIKAMA MAKİNESİ 36
2.5. PANCAR KIYIMI VE KIYIM MAKİNEERİ 36
2.6. HAŞLAMA VE HAŞLAMA TEKNESİ 36
2.7. KULE DİFİZÖRÜ 36
2.8. KİREÇLEME İŞLEMİ 36
2.9. KARBONATLAMA İŞLEMİ 37
2.10. BUHARLAŞTIRMA (TEPHİRLER) 37
2.11. BASINÇLI FİLTRELER 37
2.12. ŞEKER PİŞİRİMİ 37
2.13. KRİSTAL LAPA REFRİJERANTLARI 37
2.14. SANTRİFÜJLER (KRİSTAL ŞEKER ) 37
2.15. ORTA ŞEKER LAPASI PİŞİRİMİ 38
2.16. SON ŞEKER LAPASI PİŞİRİMİ VE SOĞUTMA KRİSTALİZASYONU 38
2.17. PAKETLEME AMBALAJLAMA ÇUVALLAMA 38
2.18. PAKETLENMİŞ ŞEKERİN İSTİFLENMESİ 40
3 ŞEKER FABRİKASINDA İŞLERİN BİRİMLERE VE KADROLARA DAĞILIMI: İŞ
TANIMLARI VE IŞ GEREKLERİ 45
3.1. GENEL MÜDÜRLÜK 45
3.1.1. Genel Müdür Yardımcıları 45
3.1.2. Ar-Ge 61
3.1.3. Proje Planlama ve Yatırım Müdürlüğü 64
3.1.4. Haberleşme Şefliği 70
3.1.5. Hukuk Müşavirliği 72
3.1.6. İç Denetim 76
3.1.7. İş Sağlığı ve Güvenliği 79
3.1.8. Basın ve Yayın 85
3.1.9. İnsan Kaynakları 92
3.1.10. Bilgi İşlem Müdürlüğü 100
3.1.11. Sosyal İşler ve İç Hizmetler 117
3.1.12. İştirakler Müdürlüğü 143
3.1.13. İşyeri Hekimliği 147
3.1.14. Kalite Kontrol ve Çevre Müdürlüğü 151
3.1.15. Kalite Yönetim ve Eğitim Müdürlüğü 173
3.2. İŞLETME (GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI ) 185
3.2.1. Bakım-Onarım Müdürlüğü 185
3.2.2. Otomasyon ve Enerji Müdürlüğü 210
3.2.3. Üretim Müdürlüğü 230
3.3. MUHASEBE-FİNANS TİCARET (GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI) 281
3.3.1. Muhasebe Müdürlüğü 281
3.3.2. Vezne 293
3.3.3. Pazarlama Müdürlüğü 296
3.3.4. Şeker Ambarı 301
3.3.5. Satın alma Müdürlüğü 309
3.3.6. Malzeme Ambarı 315
3.4. İNŞAAT(GENELMÜDÜR YARDIMCISI ) 320
3.4.1. İnşaat Müdürlüğü 320
3.5. ZİRAAT (GENEL MÜDÜR YARDIMCISI ) 326
3.5.1. Ziraat Müdürlüğü 326
3.5.2. Hayvansal Üretim Müdürlüğü 344
3.5.3. Gıda Güvenliği ve Haşere ile Mücadele 349
3.5.4. Sera Üretim T esisi 353
4 İŞLERİN NİTELİKLERİNE GÖRE BİRİMLERE AYRILMASI VE BİRİM İÇİNDE İŞLERİN
DEĞERLENDİRİLMESİ 360
4.1. ŞEKER ÜRETİMİNİN TEKNOLOJİSİ VE ÖRGÜTLENMESİ 360
4.2. İŞLERİN NİTELİKLERİNE GÖRE BİRİMLERE DAĞITILMASI: ASLİ BİRİMLER, DESTEK
BİRİMLERİ, DANIŞMA DENETLEME 366
4.3. BİRİMLER İÇİNDE İŞLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 371
4.3.1. Seri Üretim Açısından İşlerin Değerlendirilmesi 371
4.3.2. Uzmanlaşma Açısından İşlerin Değerlendirilmesi 372
4.3.3. İş Zenginleştirme Açısından İşlerin Değerlendirilmesi 372
4.3.4. İş Geliştirme Açısından İşlerin Değerlendirilmesi 374
4.4. İşLERİN ASLİ VE YARDIMCI İş NİTELİĞİNİ BELİRLEYECEK TEMEL KRİTERLER 375
4.4.1. İşin Örgüt ve Birimler İçindeki Yeri Açısından Kriterler 375
4.4.2. İşin Yapılma Biçimi Açısından Kriterleri 375
4.4.3. İşi Yapacak Çalışanda AranacakNitelikler 375
4.5. ŞEKER SEKTÖRÜNDE BİRİMLERE GÖRE İŞLERİN ASIL İŞ/YARDİMCI İŞ NİTELİĞİ VE
GERÇEKLERİ 375
4.6. DEĞİŞTİRİLMESİ ÖNERİLEN UNVANLAR VE 393
5 ŞEKER SEKTÖRÜNDE ALT İŞVERENLİK 397
5.1. TÜRKİYE'DE ALT İŞVERENLİĞİN YASAL GELİŞİM SÜRECİ 397
5.2. ALT İSVERENE VERİLEBİLECEK İSLER, ASIL İŞ-YARDIMCI İS AYRIMI 398
5.3. SEKER SEKTÖRÜNDE ALT İŞVERENLİK 401
5.3.1. Şeker Sektörünün Özgünlüğü 401
5.3.2. Şeker Sektöründe Alt İşverenliğin Nedenleri 403
6 ŞEKER ÜRETİM SÜREÇLERİ VE ÇALIŞMA İLİŞKİLERİ ÜZERİNE SAHA ARAŞTIRMASI 409
6.1. KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI GÖZLEM VE MÜLAKAT BULGULARI 409
6.1.1. Sektörün Doğası: Tam Zamanında Ve Sıfır Hatalı Üretim 409
6.1.2. Şeker Üretiminin Doğası 410
6.2. ANKET VERİLERİNİN ANALİZ SONUÇLARI 414
6.2.1. Demografik Bilgiler 414
6.2.2. İş Süreçleri Ve Çalışma İlişkileri 418
SONUÇ 451
KAYNAKÇA 455
EKLER 455
EK 1 SAHA ARAŞTIRMASI ANKET FORMU ÖRNEĞİ 459
EK 2 ŞEKER ÜRETİM AŞAMALARI ŞEMASI 474
EK 3 PANCAR EKİCİSİYLE YAPILAN SÖZLEŞME ÖRNEĞİ 479
EK 4 FOTOĞRAFLAR 432