IX. ULUSAL HALK SAĞLIĞI KONGRESİ BİLDİRİ ÖZET KİTABI

Book : IX. ULUSAL HALK SAĞLIĞI KONGRESİ BİLDİRİ ÖZET KİTABI

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Health-Safety-Environment

Publishing Location : Ankara

Published Date : Kasım 2004

Publisher : Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Document Type : Book

Book No : 8476

INDEX

ACİLLER, AFETLER VE KAZALAR
BA-1: AFETLERDE SAĞLIK HİZMETİ ORGANİZASYONU
AH .TÜrkdemir, E Özeren, A Aysun 1
BA-2: ANKARA BAHÇELİEVLER SEMTİNDEKİ BAZI TAKSİ DURAĞI SÜRÜCÜLERİNİN SOSYO-DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, ÇALIŞMA KOŞULLARI VE KAZA YAPMA DURUMLARI
G Telatar, N Çilingİroğlu, B Güngör, M Songür, Y Tanıdır, C Utine, S Uyar 2
BA-3: ANKARA'DA 112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİNE BAŞVURAN KANSER HASTALARININ TANIMLANMASI (2002 YILI)
AH Türkdemir, H Bayraktar, A Aysun 3
BA-4: ANKARA'DA 112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN HEKİMLERİN EGİTİM İHTİYAÇLARI
M Dalkılınç, I Maral , MA Bumin 4
BA-5; ANKARA İLİ 2002 YILI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİNE YAPILAN BAŞVURULARDA AĞRI KESİCİ (ANALJEZİK) UYGULAMALARININ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ
AH Türkdemir, T Çavuş, H Bayraktar, A Aysun 5
BA-6: ANKARA İLİ 2002 YILI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİNE YAPILAN BAŞVURULARDA ENFEKSİYON VAKALARININ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ
AH Türkdemir, T Çavuş, H Bayraktar, A Aysun 6
BA-7: ANKARA İLİ 2002 YILI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİNE YAPILAN BAŞVURULARDA TRAVMA VAKALARININ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ
AH Türkdemir ,VM Kutlay, T Çavuş, H Bayraktar, A Aysun 7
BA-8: ANKARA KALECİK İLÇESİ'NDE LİSE ÖGRENCİLERİNE VERİLEN İLKYARDIM EGİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
S Ağralı, E Durukan, I Maral 8
BA-9: ANKARA 112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÖLÜM ORANLARININ DEĞİŞİMİ (1993-2003)
AH Türkdemir, A Aysun 9
BA-10 ANKARA 112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ'NİN TELEFON ÇAĞRILARI (2004 YILI İLK ALTI AYI
İ AH Türkdemir, T Çavuş, A Aysun 10
BA-11: ÇANKIRI-ELDİVAN İLÇE MERKEZİ'NDE 0-14 YAŞLAR ARASINDA ÇOCUĞU OLAN ANNELERİN İLKYARDIM BİLGİ DÜZEYLERİ VE İLKYARDIM GEREKTİREN DURUMLARIN SIKLIĞI
C Coşkun, S Özkan, İ Maral 11
BA-12: ÇUBUK SÜNLÜ KÖYÜNDE HORTUM OLAYI
AH Türkdemir, S Türkdemİr, T Çavuş 12
BA-13 ; EV KAZALARI VE ETKİLEYEN ETMENLER
B Kılıç, R Meseri, Y Sönmez, A Ergör, C Kaynak, Y Demiral 13
BA-14: HASTANE ÖNCESİ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİNE BAŞVURAN PEDİATRİK VAKALARIN DİGER YAŞ GRUPLARINA GÖRE GÖRÜLME SIKLIKLARI
AH Türkdemir, VM Kutlay, T Çavuş, H Bayraktar, A Aysun 14
BA 15: HASTANE ÖNCESİ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİNE BAŞVURAN GERİATRİK VAKALARIN ÖZELLİKLERİ
AH Türkdemir, A Aysun 15
BA-16: İSTANBUL'DA GEZİCİ AFET EĞİTİMİ
Ö Sarıkaya, S KüÇük, Z Kurşun 16
BA-17: MANİSA MERKEZ İLÇEDEKİ OKULLARDA ÖĞRENCİLERDE YARALANMA GÖRÜLME SIKLIĞI VE ETKİLEYEN DEĞİŞKENLER
BC Özyurt, G DinÇ, E Eser, R Cengiz, C Özcan 17
BA-18: TÜRKİYE' DE 1999 YILI İÇİN ÖLÜMLE S0NUÇLANAN TRAFİK KAZALARININ DOĞUŞTA HAYAT BEKLENTİSİNE ETKİSİNİN HAYAT TABLOSU YÖNTEMİ İLE ANALİZİ
D KOÇ, I Maral 18
BA-19: TÜRKİYE'DE TRAFİK KAZALARI
F Temel, H ÖzCebe 19
BA-20: 1997-2000 YILLARI ARASINDA ANKARA TABİP ODASI VE SİVİL SAVUNMA KOLEJİNDEN İLKYARDIM EĞİTİMİ ALANLARIN TEMEL YAŞAM DESTEĞİ BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
ŞM Gökalpay 20
BA-21: 2002 YILI VERİLERİNDE 112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİNDE KARBON MONOKSİT ZEHİRLENMELERİNİN YERİ
AH Türkdemir, H Bayraktar . 21
AĞIZ SAĞLIĞI
BB-1: ANNEDE ALINACAK KORUYUCU ÖNLEMLERİN, YENİDOĞANLARIN ÇÜRÜK DENEYİMLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERI: 5 YILLIK SAHA ÇALIŞMASI SONUÇLARI
Ç Türksel Dülgergil, S Arıkan 22
BB-2: ANTALYA 17. MERKEZ SAĞLIK OCAĞI BÖLGESİNDE 12 YAŞ ÇÜRÜK-EKSİK-DOLGULU DİŞ (DMF) İNDEKSİ
Ö SevinÇ, E Başçı 23
BB-3: BİR HUZUREVİNDE KALAN YAŞLILARIN AĞIZ SAĞLIĞI DÜZEYİ, ANKARA
S EtCi, S Gökalp, AF Ünlüer, B Doğan 24
BB-4: HASTALARIN DİŞ HEKİMLİĞİNDE "MALPRAKTİS" YAKLAŞIMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Ö Yılmaz, E Öksüz 25
BB-5: İSTANBUL BAYRAMPAŞA'DAKİ ERİŞKİNLERDE DMFT İNDEKSİ RİSK FAKTÖRLERİ
N Namal, G Can, S Vehİd, S Köksal, A Kaypmaz 26
BESLENME
BC-1: ADOLESANLARDA 0BEZİTE SIKLIĞI VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER: BİR OKUL SAĞLIĞI ÇALIŞMASI
G Coşansu, E Demirezen, S Erdoğan Ğ 27
BC-2: ANKARADA YARI KENTSEL BİR BÖLGEDE 0-23 AYLIK BEBEKLERDE BESLENME DURUMU VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER
S Attila, B Çakır, Ö Akgül, Z Akkaya, SM Aung, S Hüsnü, L Niyaz, A Tutoğlu 28
BC-3: ANKARA'DA YEREL BİR BELEDİYE ÇALIŞANLARININ SU, SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ, GAZLI VE DİĞER İÇECEKLERİ TÜKETME DURUMU
A, D Aslan, N Çilingiroğlu, A Temiz, M Köse, E ÖzgüÇlü, G Taşkın, H Töre 29
BC-4: AYDIN İL MERKEZİNDE MALNUTRİSYON PREVALANSI VE RİSK FAKTÖRLERİ
E Beşer, F Ergin, G Atasoylu 30
BC-5: BEBEK DOSTU HASTANE (BDH) OLMANIN ANNE SÜTÜ (AS) İLE BESLENME ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
AD Çamurdan,S Özkan,D Yüksel, F Paslı, F Şahin,U Beyazova 31
BC-6: BİR EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KURUM HEKİMLİĞİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN POLİSLERDE OBEZİTE SIKLIĞI
SE Deveci, H Güler, c Gülbayrak, AF Oğuzöncül, Y Açık 32
BC-7: BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNE BAŞVURAN 0-24 AYLIK ÇOCUKLARIN BESLENME DURUMLARININ SAPTANMASI
EK Tunçel, C Dündar, S Canbaz, Y Pekşen 33
BC-8: DENİZLİ İL MERKEzİNDEKİ LİSE VE DENGİ OKULLARIN ÖĞRENCİLERİNDE OBEZİTE SIKLIĞI VE ETKİLEYEN ETMENLER
E Alkış, M Zencir, A Özşahin, B Yılmaz, M Bostancı 34
BC-9: DİYARBAKIR'DA YAŞAYAN ANNELERİN BEBEK EMZİRMESİ KONUSUNDA GÖRÜŞLERİ: BİR ODAK GRUP GÖRÜŞMESİ ÇALIŞMASI
M Ertem, G Saka, A Musayeva, Z Karaçomak 35
BC-10:DİYARBAKIR İLİNDE 6-18 AY ARASI BEBEĞİ OLAN ANNELERİN ANNE SÜTÜ HAKKINDA BİLGİ, TUTUM VE DAVRANIŞLARI, 2003
M Ertem, G Saka, A Musayeva, Z Karaçomak 36
BC-11: GAZİANTEP İLİNDE ŞİŞMANLIK PREVALANSI
B Özçırpıcı, S Şahinöz, S Özgür, Aİ Bozkurt 37
BC-12: GEBELERİN BESİN TÜKETİM DURUMU İLE EK DEMİR+FOLİK ASİT DESTEĞİNİN HEMATOLOJİK BULGULARA ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
F Elmacıoğlu , c Asal, B Sürücü , Y Pekşen, T Alper 38
BC-13: KEÇİÖREN 19 MAYIS SAĞLIK OCAĞI BÖLGESİNDE İYOTLU TUZ KULLANIM SIKLĞI VE HALKIN BU KONUYLA İLGİLİ BİLGİLERİNİN VE KULLANDIKLARI TUZDA İYOT VARLIĞININ SAPTANMASI
S Attila, NE Beyhun, H Topçu, F Topçu, Z Uyan, N Ünal, E Yakut, Z Öztek 39
BC-14: MANİSA'DA OKUL ÇAĞI ÇOCUKLARIN BÜYÜME GELİŞME DURUMLARININ SAPTANMASI
BC Özyurt, G Dinç, E Eser, R Cengiz, C Özcan 40
BC-15: NARLIDERE SAĞLIK OCAĞI BÖLGESİNDE 1-4 YAŞINDAKİ ÇOCUKLARIN SÜT VE YOĞURT TÜKETİMLERİ VE ETKİLEYEN ETMENLER
R Meseri, G Ergör 41
BC-16: NİLÜFER HALK SAĞLIĞI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA BÖLGESİNDEKİ 0-5 YAŞ ÇOCUKLARDA BÜYÜME VE GELİŞME DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ
K Avcı, K Pala 42
BC-17: TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNDE YEME BOZUKLUĞU SIKLIĞI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER
MN İlhan,S Özkan, E Durukan, FN Aksakal, S Aslan, I Maral 43
BC-18: UZUN YOL VE ŞEHİR İÇİ OTOBÜS SÜRÜCÜLERİNİN BESLENME ALIŞKANLIKLARININ SAPTANMASI
I M Gezmen, M Aksoy , C Gürsoy 44
BC-4: AYDIN İL MERKEZİNDE MALNUTRİSYoN PREVALANSI VE RİSK FAKTÖRLERİ
15 E Beşer, F Ergin, G Atasoylu 30
Bc-S: BEBEK DOSTU HASTANE (BDH) oLMANIN ANNE SÜTÜ (AS) İLE BESLENME ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
16 AD çamurdan, S Özkan, D Yüksel, F PaSİI, F Şahin, U Beyazova 31
BC-6: BİR EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KURUM HEKİMLİĞİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN POLİSLERDE OBEZİTE SIKLIĞI
SE Deveci, H Güler, c Gülbayrak, AF Oğuzöncül, Y Açık 32
BC-7: BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNE BAŞVURAN 0-24 AYLIK çocUKLARıN BESLENME DURUMLARININ SAPTANMASI
EK Tunçel, C Dündar, S Canbaz, Y Pekşen 33
18 BC-8: DENİZLİ İL MERKEzİNDEKİ LİSE VE DENGİ OKULLARIN ÖĞRENcİLERİNDE OBEZİTE SIKLIĞI VE ETKİLEYEN ETMENLER
E Alkış, M Zencir, A Özşahin, B Yılmaz, M Bostancı 34
19 BC-9: DİYARBAK|R'DA YAŞAYAN ANNELERİN BEBEK EMZİRMESİ KONUSUNDA GÖRÜŞLERİ: BİR ODAK GRUP GÖRÜŞMESİ ÇALIŞMASI
M Ertem, G Saka, A Musayeva, Z Karaçomak 35
20 BC-10: DİYARBAKIR İLİNDE 6-18 AY ARASI BEBEĞİ OLAN ANNELERİN ANNE SÜTÜ HAKKINDA BİLGİ, TUTUM VE
DAVRANİŞLARI, 2003
M Ertem, G Saka, A Musayeva, Z Karaçomak 36
BC-11: GAZİANTEP İLİNDE ŞİŞMANLIK PREVALANSI
B Özçırpıcı, S Şahinöz, S Özgür, Aİ Bozkurt 37
Z BC-12: GEBELERİN BESİN TÜKETİM DURUMU İLE EK "DEMİR+FOLİK ASİT DESTEĞİNİN" HEMATOLOJİK BULGULARA ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
F Elmacıoğlu , c Asal, B Sürücü , Y Pekşen, T Alper 38
5013: KEÇIOREN 19 MAYIS SAGLIK ocAĞI BOLESINDE İYOTLU TUZ KULLANIM SIKLĞI VE HALKIN BU KONUYLA İLGİLİ BİLGİLERİNİN VE KULLANDIKLARI TUZDA İYOT VARLIĞININ SAPTANMASI
24 S Attila, NE Beyhun, H Topçu, F Topçu, Z Uyan, N Ünal, E Yakut, Z Öztek 39
İ BC-14: MANİSA'DA OKUL ÇAĞI ÇOCUKLARIN BÜYÜME GELİŞME DURUMLARININ SAPTANMASI
S z BC Özyurt, G Dinç, E Eser, R Cengiz, C Özcan 40
İ BC-15: NARLIDERE SAĞLIK OCAĞI BÖLGESİNDE 1-4 YAŞINDAKİ ÇOCUKLARIN SÜT VE YOĞURT TÜKETİMLERİ VE ETKİLEYEN ETMENLER
İ; R Meseri, G Ergör 41
BC-16: NİLÜFER HALK SAĞLIĞI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA BÖLGESİNDEKİ 0-5 YAŞ ÇOCUKLARDA BÜYÜME VE GELİŞME DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ
K Avcı, K Pala 42
BC-17: TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNDE YEME BOZUKLUĞU SIKLIĞI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER
MN İlhan, S Özkan,E Durukan, FN Aksakal, S Aslan, I Maral 43
BC-18: UZUN YOL VE ŞEHİR İÇİ OTOBÜS SÜRÜCÜLERİNİN BESLENME ALIŞKANLIKLARININ SAPTANMASI
M Gezmen, M Aksoy , C Gürsoy 44
BC-19: VAN İLİ KENT MERKEZİNDE 10-14 YAŞ GRUBUNDA ZAYIFLIK VE ŞİŞMANLIK SIKLIĞI
N Bilir, H Özcebe,S Vaizoğlu,D Aslan, N Subaşı, G Telatar 45
BC-20: YETİŞKİN KADINLARDA FOLAT ALIM DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA
N Acar Tek, E Köksal, G Pekcan 46
BULAŞICI HASTALIKLAR
BD-1: ADANA SPORCU SAĞLIK MERKEZİNE BAŞVURAN AMATÖR FUTBOLCULARDA FUNGAL ENFEKSİYON SIKLIĞI
Z Sütoluk, E Kara, N Aytaç, M Akbaba 47
BD-2: ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU (ASYO) HEMŞİRELİK VE EBELİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNDE RUBELLA SEROPREVALANSI VE RİSK FAKTÖRLERİ
S Öncü, P Okyay, G Atasoylu, F Demirkıran, S Öncü, S Sakarya 48
BD-3: 6-14 YAŞ ARASI AŞILI OKUL ÖĞRENCİLERİNDE BORDETELLA PERTUSSİS SEROPREVALANSI
S Özkan, FN Aksakal, H Tüzün, S Aycan, l Maral, MY Çırak, MA Bumin 49 .
BD-4: ANKARA'DA 0-20 YAŞ GRUBU BİREYLERDE HEPATİT A, B, c, E PREVALANSİ VE RİSK FAKTöRLERİ
A Çakmak, C Ağalar, A Kapuağası, S Usubütün, R Türkyılmaz 50
BD-5: ANKARA İLİNDEKİ TÜM HASTANE VE DİSPANSERLERDE YAPILAN TÜBERKÜLOZ AKTİF SÜRVEYANS PROJESİ
N Gursoy, D Kanyılmaz, S Şahin 51
BD-6: AYDIN İLİNDE BAZI ÖNEMLİ BULAŞICİ HASTALIKLARİN 5 YILLIK SÜREÇTE DEĞİŞİMLERİ
P Başar, E Beşer, F Ergin, K Yavaş 52
BD-7: AYDIN İLİ'NDE 1998-2003 YILLARI ARASINDAKİ KIZAMIK EPİDEMİYOLOJİSİ VE 2003 OKUL AŞI GÜNLERİNİN SONUÇLARI
H Demiröz, P Okyay, K Yavaş, M Çobanoğlu 53
BD-8: AYDIN İLİNDEKİ GEBE KADINLARDA TOXOPLASMOSİS SEROPREVALANSI VE RİSK FAKTÖRLERİ
S Ertuğ, P Okyay, M Türkmen, H Yüksel 54
BD-9: 5 YAŞ VE ALTINDAKİ ÇOCUKLARDA VARCEELLA ZOSTER SEROPREVALANSI
S Özkan, l Maral, F İlhan, S Aycan, MY Çırak, U Beyazova, R Aygün 55
BD-10: CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARDA H.PYLORİ SIKLIĞI VE BUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLER
N Ertürk, A Kaypmaz, F SipahiOğlU 56
BD-11: DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA HASTANESİ TEMİZLİK FİRMA
ÇALIŞANLARININ HEPATİT B AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
G Saka, N lpekyüz, Y Palancı 57
BD-12: DİYARBAKIR'DA ŞARK ÇIBANINDA HIZLI ARTIŞ
G Saka, B Sucaklı, M Ertem, H Karakaş 53
BD-13: EDİRNE GENELEVİNDE ÇALIŞAN KADINLARIN CİNSEL YOLLA BULAŞAN ENFEKSİYONLAR KONUSUNDA BİLGİ VE TUTUMLARI
B Tokuç, H Gül, M ESkiOcak, G Ekuklu 59
BD-14: EDİRNE İLİNDE YAŞAYAN ADOLESAN KIZLARDA BOĞMACA SEROPREVALANSI
U Vatansever Özbek, N Çöplü, N Öner, C Sönmez, S Karasalihoğlu, D Kurtoğlu, B Esen, G Ekuklu 60
BD-15: EDİRNE VEREM SAVAŞ DİSPANSERİ 1990-2002 KAYIT ARAŞTIRMASI
S Deveci, H Gül, FT Soylu, F Yorulmaz 61
BD-16: ELAZIĞ İLİNDE BULUNAN İLKÖĞRETİM OKULLARINDA P.CAPİTİS , SCABİES VE T.CAPİTİS SIKLIĞI
B Coşkun, G Turacı Çelik, Y Açık, P Öztürk, A Ataseven 62
BD-17: ERZURUM İLİNDE 0-71 AYLIK ÇOCUKLARDA POLİO ANTİKORLARİNİN SEROEPİDEMİYOLOJİSİ
S Vançelik, A Güraksın, A Ayyıldız 63
BD-10: GATA EĞİTİM HASTANESİNDE POLİKLİNİK HASTALARINDA ANTİBİYOTİK REÇETELEME ÖZELLİKLERİ
S Kılıç, İY Avcı , CH Açıkel, M Uçar, CP Eyigün 64
BD-19: GIDA KAYNAKLI BİR SALGIN İNCELEMESİ ANKARA, EKİM 2003
A Gözalan, B Levent, AP Özkan, H Şimşek, F Durlu Özkaya, E Şenol, G Hasçelik, N Şahiner, L Akın, B Esen 65 İ
BD-20: GRUP A BETA HEMOLİTİK STREPTOKOKSİK (GABHS) TONSİLLOFARENJİT TANISINDA KLİNİK BULGULARIN DEĞERİ
S Çifçili, P Ünalan, T Moralı, A Erden, FE Aksoy 66
BD-21: GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE HEPATİT-B PREVALANSİ: HBV ENFEKSİYONU İÇİN RİSK FAKTORLERİNİN KIRSAL-KENTSEL KARŞILAŞTIRILMASI
M Dursun, M Ertem, S Yılmaz, G Saka, T Özekinci, Z Simsek 67
BD-22: İSTANBUL ÜMRANİYE'DE BEŞ YAŞ ALTI ÇOCUKLARDA TAM AŞILILIĞI VE ÖZEL AŞILARLA AŞILANMAYI ETKİLEYEN SOSYODEMOGRAFİK VE SOSYOEKPNOMİK ETMENLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
A Topuzoğlu, AN Özaydın, Ş Çalı, D Cebeci, S Kalaça, H Harmancı 68
BD-23: İZMİR İLİNDE SEROLOJİK OLARAK TANISİ KONABİLEN BAZI BULAŞICI HASTALIKLARDA LABORATUVAR TANILARININ SÜRVEYANSA KATKISI
İR Durusoy Onmuş, AO Karababa 69
BD-24: İZMİR İLİNDE TRİŞİNELLOZ VAKALARI
L Kıdak, 0 Albayrak, H Uçan, A Oral 70
BD-25: KAYSERİ' DE SON 10 YILDA KAYSERİ SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ KAYITLARINDA YER ALAN BURUSELLA VAKALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Z Baykan, O Altunkaynak, S Akbay, S Orhan, İ Kavafoğlu 71
BD-26: KAYSERİ İLİNDE 1991-2003 YILLARINDA KIZAMIK EPİDEMİYOLOJİSİ ,
O Altunkaynak , Z Baykan Akçay , S Orhan, İ Kavafoğlu 72
BD-27: KIRIKKALE İLİ VEREM SAVAŞ DİSPANSERİNDE 1993-2003 DÖNEMİNDE KAYITLI TÜBERKÜLOZ OLGULARININ BAZI EPİDEMİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ
A Çakmak, M Saygun, N Ulu 73
BD-20: KONYA İLİNDE ETF VE AŞl KAYIT DÜzEYİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ (2003)
F Kara, S Bodur 74
BD-29; MALATYA'DA TEK DOZ KIZAMIK AŞISI YAPILMIŞ 1-3 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARDA İMMÜN YANIT
L Karaoğlu, M Tekerekoğlu, C Ercan, E Pehlîxran, S Ay, G Güneş, MF Genç 75
BD-30: NARLIDERE BÖLGESİNDE 1999-2001 YILLARI ARASINDAKİ KUŞKULU ISIRIK OLGULARI
B Kılıç, B Ünal, S Şemin , S KOnakçI 76
BD-31; ORTAK SU-BESİN KAYNAKLI BİR SHİGELLA FLEXNERİ SALGINI
G Ekuklu, Ö Tansel, B TOkuç, S Akkoyun 77
BD-32: PALU DEVLET HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN ŞAHISLARIN BULAŞICI HASTALIKLARIN BULAŞMA VE KORUNMA YOLLARI YÖNÜNDEN BİLGİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SOSYOEKONOMİK DÜZEYLE İLİŞKİSİNİN İRDELENMESİ
Ö Tanrıverdi 78
BD-33; RUTİN BAĞIŞIKLAMA PROGRAMINDA KULLANILAN HEPATİT B AŞISININ SEROKONVERSİYONU VE
SEROKONVERSİYONU ETKİLEYEN FAKTÖRLER
T Pala, A ArıSOy, E Eser, F Çavuşoğlu, B Özbakkaloğlu 79
BD-34; SİVAS'IN BİR KÖYÜNDE BRUSELLA SEROPREVALANSI
A Alim, L Özdemir, S Arslan, N Nur, H Sumer 80
BD-35: SİVAS İL MERKEZİNDE BERBER VE KUAFÖRLERDE HEPATİT B, HEPATİT C, HIV SEROPREVALANSİ
L Özdemir, A Alim, S Arslan, N Nur, S Kaya 81
BD-36: TÜRKİYE'DE DEVAM EDEN BİR SORUN: SITMA
G Saka, E İlçin 82
BD-37: TÜRKİYE'DE SAĞLIK OCAKLARİNDA AŞI İLE İLGİLİ SORUNLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Türk Tabipleri Birliği Halk Sağlığı Kolu 83
BD-38: TÜRKİYE NEDEN AŞI ÜRETMELİDİR?
HA Davas, İR Durusoy, Ş Gürsoy, F Saçaklıoğlu 84
BD-39; YOĞUN BAKIM PERSONELİNİN EL DEZENFEKSİYONUNA UYUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ
İ D Gülmez, R Saba, H Erengin 35
BD-40; 2002 YILINDA ZONGULDAK İLİNDE VEREM SAVAŞ DİSPANSERLERİ TARAFINDAN İZLEMİ YAPILAN TÜBERKÜLOZ OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
FN Ayoğlu, S Kıran, Ü Alparslan , E Yenİcİ , M İlİkhan 86
BD-41; 2003 YILINDA GÖNÜLLÜ KAN DONÖRÜ OLARAK ZONGULDAK KIZILAY KAN MERKEZİNE BAŞVURANLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
FN AyOğlu, S Kıran, E Yenicı 87
ÇEVRE SAĞLIĞI
BE-1: ADAFI SAĞLIK OCAĞI BÖLGESİNDE YAŞAYAN EV KADINLARINDA EV HİJYENİ UYGULAMALARI VE ENFEKSİYON BULAŞTIRICILIĞI
G Güneş, R Aylaz, L Karaoğlu 88
BE-2: ALAADDİNBEY HALK SAĞLIĞI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ BÖLGESİNDE BULUNAN KUYU SULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
T Engindeniz, K Pala 89
BE-3: ANKARA'DA İKİ LİSENİN ÖĞRENCİLERİNİN TÜKETİCİ HAKLARI KONUSUNDA BİLGİ VE TUTUMLARI
S Üner, SA Alp, H Sİmavlı, N Maunsour, H El-hatou, E Nepravista, E Kayıkçıoğlu, SA Vaızoğlu, Ç Güler 90
BE-4:ANKARA İLİ KIRSALINDA YER ALAN DÖRT KÖYDE SU TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI VE DİYARE SIKLIĞI
S Özkan, H Tüzün, N Görer, MN Ceyhan,S Albayrak, MA Bumin 91
BE-5 ADANA İLİ'NDE SU TÜKETİM ALİŞKANLIKLARİ VE SU KLOR DÜZEYİ ARAŞTIRMASI
İ Budakoğlu, Ö Erdem, c Bakar, S Akgün, S Akbaba 92
BE-6: ANKARA'DAKİ ÇEVRE SAĞLIĞI ALANINDA ÇALIŞAN SAĞLIK PERSONELİNİN, ÇEVRE SAĞLIĞINDA SAĞLIK DEĞERLENDİRMESİ KONUSUNDAKİ YAKLAŞIMLARI VE EĞİTİM GEREKSİNİMLERİNİN TESPİTİ
ED Evci, M Uğurlu, A Küçük, Ş Kutlu 93
BE-7: ANKARA İLİ ÇANKAYA İLÇESİNDEKİ İNTERNET KAFELERİN BAZI FİZİK KOŞULLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
D Çamur, SA Vaizoğlu, Y Kılıç, D Tabanlıoğlu, Y Tiftikçioğlu, N Uğurlu, H Özgen, Ç Güler 94
BE-8: AYDIN İLİ MERKEZ PARKLARINDAKİ TOPRAK ÖRNEKLERİNDE TOXOCARA SPP. YUMURTA SIKLIĞI
FS Gürel, S Ertuğ, P Okyay 95
BE-9: BİR EĞİTİM HASTANESİNDE RADVDAKTİVİTE İLE İLGİLİ BİRİMLERDE ÇEVRESEL RADYASYON DÜZEYİ
CH Açıkel, H Yaren, B Bakır, T Karayılanoğlu, S Kılıç 96
BE-10: BİR HASTANENİN ÇEŞİTLİ BÖLGELERİNE AİT GÜRÜLTÜ DÜZEYLERİ
R Uğur, ÖF Tekbaş, K Soylu, M Hasde 97
BE-11: BİR HASTANEDE ORTAK KULLANILAN TELEFONLARIN MİKROBİYOLOJİK KİRLİLİK DURUMLARININ İNCELENMESİ
R. Oğur, ÖF Tekbaş, H Torun, M Hasde 98
BE-12: BİR HASTANEDE TOPLU KULLANILAN TUVALETLERİN MİKROBİYOLOJİK KİRLİLİK DURUMLARININ İNCELENMESİ
OF Tekbaş, R Oğur, İ Kınay, A Kılıç, M Hasde 99
BE-13: BİR LİSE BİNASI KAPALI ALAN ATMOSFERİNE AİT MİKROBİYOLOJİK İÇERİĞİN HASTA BİNA SENDROMU AÇISINDAN ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
Y Keskin,O Özyaral,R Başkaya,NE Lüleci, S Avcı, MS Acar 100
BE-14: BİR SAĞLIK MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN BAZI TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI
B Surlu, N Çilingiroğlu, N Er, E Karahanoğlu, E Aydoğmuş, M Civan, S Emeç 101
BE-15: BİR TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNDE ÇEVRESEL RİSK ALGILAMA DÜZEVLERİNİN BELİRLENMESİ
R Oğur, Ö Tekbaş, SA Vaizoğlu, Ç Güler 102
BE-15: BURSA NİLÜFER İLÇESİNDE ALINAN GIDA ÖRNEKLERİNİN ANALİZ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
C Ekebalkan, İ Çoban, N Akış, ŞTuzcu, K Pala 103
BE-17: BURSA NİLÜFER İLÇESİNDE GIDA SATIŞ YERLERİNİN DENETİM SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Ş Tuzcu, N Akış, C Ekebalkan, İ Çoban, K Pala 104
BE-18: ÇOCUK PARKLARINDA SAĞLIK: ISPARTA İL MERKEZİ Ç0CUK OYUN ALANLARI
E Uskun, AN Kişioğlu, A Köroğlu, T Altay, R Çıkınlar 105
BE-19: DİYARBAKIR KIRSALINDA İÇME VE KULLANMA SUYU KİMYASAL VE BAKTERİYOLOJİK İNCELEME SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
O Çalık, A Ceylan, E İlçin, S Akalp 106
BE-20: EDİRNE İL MERKEZİ'NDE 2002 YAZ ve 2002-2003 KIŞ AYLARINDA GECE ve GÜNDÜZ GÜRÜLTÜ DÜZEYLERİNİN SAPTANMASI
S Deveci, F Yorulmaz 197
BE-21: EĞİTİMİ SAĞLIKLA İLGİLİ OLAN ÖĞRENCİLER ÇEVRE SORUNLARI HAKKINDA NE DÜŞÜNÜYORLAR?
D Özmen, A Çakmakçı Çetinkaya, S Nehir 108
BE-22: ELAZIĞ İL MERKEZİNDE BULUNAN İLKÖĞRETİM OKULLARININ ÇEVRE SAĞLIĞI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Y Açık, C Gülbayrak, AF Demir, A Ayar 109
BE-23: ELAZIĞ İLİNDE HALKA AÇIK ÇOCUK OYUN ALANI MATERYALLERİNİN KURŞUN VE KADMİUM DÜZEYLERİ
C Gülbayrak, Y Açık, AF Demir, S Tatar, E Öbek, Y CuCi, B Yılmaz, A Ayar 110
BE-24: ELAZIĞ İLİ İLKÖĞRETİM OKULLARI ANA SINIFLARININ ÇEVRE SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOŞULLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
C Gülbayrak, Y Açık, AF Demir, A Ayar 111
BE-25: ELAZIĞ İL MERKEZİNDE BULUNAN SAĞLIK KURULUŞLARININ TIBBİ ATIKLARI TOPLAMA, DEPOLAMA VE BERTARAF ETME YÖNTEMLERİ
S Rahman, Y Açık, C Gülbayrak, D Erhan, K Nazlıer, SE Deveci 112
BE-26: EL KURUTMA MAKİNELERİNDEN ÜFLENEN HAVANIN MİKROBİYOLOJİK AÇIDAN İNCELENMESİ
R Oğur, ÖF Tekbaş, O HanCı 113
BE-27: FARKLI TAŞIMA VASITALARIYLA YAPILAN ŞEHİRİÇİ YDLCULUKLARDA MARUZ KALINAN KÜKÜRTDİOKSİT VE KARBONMONOKSİT DÜZEYLERİ
R Oğur, ÖF Tekbaş, M Hasde 114
BE-28: GÖLLER BÖLGESİNDE ÜÇ İLDE BULUNAN HAMAMLARIN SAĞLIK YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ VE MİKROBİYOLOJİK ANALİZİ
AN Kişioğlu, A Adiloğlu, E Uskun, F Yüksel, A Uyanık, E Uzun 115
BE-29:İSTANBUL'DA FARKLI ÜRETİM YERLERİNDE İMAL EDİLEN SADE DONDURMALARIN MİKROBİYOLOJİK KALİTELERİNİN BELİRLENMESİ
Y Keskin, R Başkaya, O Özyaral, P Kıyan 116
BE-30: İZMİR İLİNDE TRİŞİNELLOZ VAKALARI İLE İLGİLİ GIDA DENETİMLERİ
L Kıdak, İ Sevgi, S Hızal 117
BE-31: İZMİR'İN MEVCUT ÇEVRE SORUNLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
İ E Kulaç, R Meseri, A Soysal 118
BE-32: KAHVEHANE 0RTAMININ EKSPRİYUM HAVASINDAKİ KARBON MONOKSİT (C0) DÜZEYİNE ETKİSİ
T Bahçebaşı,AS Mayda, S Yanık, A Baş, K Eryörük, Ç Güler 119
BE-33 : KONURALP SAĞLIK OCAĞI MERKEZ VE BAZI KÖYLERİNDE İÇME VE KULLANMA SUYU DEĞERLENDİRİLMESİ
T Bahçebaşı, B Avsar, Ç Büyük, N Yeşildal, G Gerçek 120
BE-34 :MANİSA MERKEZ İLÇEDEKİ OKULLARDA ÇEVRE SAĞLIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ
BC Özyurt, E Eser, R Cengiz, C Özcan 121
BE-35 : MUĞLA İLİ YATAĞAN İLÇESİ'NİN İÇME VE KULLANMA SULARININ AĞIR METAL YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRMESİ
E Yurtseven, S Köksal, E Ergİnöz, A Kaypmaz 122
BE-36 :ŞEHİR SAĞLIĞINDA HALK SAĞLIĞI YAKLAŞIMI ED Evci 123
BE-37: TOPLU YAŞANILAN YERLERDEKİ YEMEKHANELERDE KULLANILAN MALZEMELERİN MİKROBİYOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
R Oğur, ÖF Tekbaş, H Karadağ, M Hasde 124
BE-38 : TURİZM VE REKREASYONEL SULARIN SAĞLIĞA ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE YÖNTEM GELİŞTİRME
ED Evci 125
BE-39 : ÜMRANİYE'DEKİ FIRINLARIN YÖNETMELİKLERE UYGUNLUĞUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ
Ş Ünaldı, F Onsuz, A Topuzoğlu 126
BE-40 : 1989-2004 YILLARI ARASINDA AVRUPA ÇEVRE VE SAĞLIK BAKANLARI ĞÜNDEMİNDE YERALAN KONULAR:
ED Evci 127
BE-41 : 2002 YILI VERİLERİNDE HAVA KİRLİLİĞİ ÖLÇÜTLERİ İLE 112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİNE BAŞVURU SAYISI DEGİŞEN VAKA TÜRLERİ
AH Türkkdemir, A Altuğ 128
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
BF-1: ADANA İL MERKEZİNDEKi LİSE ÖĞRENCİLERİNİN TRAFİK KAZALARINA YÖNELİK RİSKLİ DAVRANİŞLARININ SIKLIĞI
A Ergin, S Özcan, N Bozdemir, E Saatçı, E Akpınar 129
BF-2: AFYON İLİNDE 0-6 YAŞ GRUBU ÇOCUĞU OLAN ANNELERİN ATEŞLENME DURUMUNDA EVDE BAKIMINA İLİŞKİ BİLGİ VE UYGULAMALARI
G Beştepe , Y Çetinkaya, A Tuzcu, H Ellİdokuz 130
BF-3: ANKARA'DAKİ BAZI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA EĞİTİM GÖREN ÇOCUKLARDA GÖZ HASTALIKLARI TARAMASI
B Bakır, U Erdem 131
BF-4 : ANKARA'DA İKİ İLKÖĞRETİM OKULUNDA ÖĞRENCİLERİN BİLGİSAYAR-İNTERNET KULLANMA EĞİLİM VE BİÇİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
A Yücel, S Vaizoğlu, Ç Güler 132
BF-5 : ANKARA'DA İKİ İLKÖĞRETİM OKULUNDA ÖĞRENCİLERİN BİLGİSAYAR KULLANIMI SIRASINDA ERGONOMİK ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
A Yücel, S Vaİzoğlu, Ç Güler 133
BF-6: ANNELERİN İSHALE İLİŞKİN BİLGİ, TUTUM VE UYGULAMALARI
A Tümer, SD Uysal 134
BF-7: AYDIN İLİNDE ÖLÜ DOĞUM VE BEBEK ÖLÜMLERİ BİLDİRİMİNDE BİR MODEL OLUŞTURMA ÇALIŞMALARI İLK VERİLER
P Okyay, G Atasoylu, D Meteoğlu , H Demiröz, M Çobanoğlu, E Beşer 135
BF-8: BİR SAĞLIK OCAĞINA BAŞVURAN Ç0CUKLARIN RUHSAL DAVRANIŞSAL SDRUNLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
N Aştı, F Adana, D Özbaş 136
BF-9: BİRİNCİ BASAMAK KOŞULLARINDA YENİDDĞAN SARILIĞINA YAKLAŞIM
T Tabak, N Mermer, S Dursun, İ Günay, M Emek 137
BF-10: EDİRNE'DE 2003 YILINDA KAYITLARA GÖRE TESPİT EDİLEN BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMÜ SAYISI VE NEDENLERİ
D Özden, GV Saraçoğlu, M Eskiocak, H Yolerİ 138
BF-11: ELAZIĞ YENİMAHALLE EĞİTİM ARAŞTIRMA SAĞLIK OCAĞI BÖLGESİNDE BULUNAN İLKÖĞRETİM OKULLARINDA ÖĞRENİM GÖREN BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNDE YAPILAN SAĞLIK TARAMASI SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Y Açık, SE Deveci, G Turacı Çelik, O Karaaslan 139
BF-12: FATİH İLÇESİ ANAOKULLARINDA AMBLİYOPİ (GÖRME TEMBELLİĞİ) PREVALANSININ SAPTANMASI
N Küçük,A Sarıcı, E YelkenCİ, G Can , E Başar, A Kaypmaz 140
BF-13: GÜVENLİK BİRİMLERİNE GELEN/GETİRİLEN ÇOCUKLAR (1997-2001)
G Boztaş, H Özcebe 141
BF-14: İLKÖĞRETİMİN İKİNCİ KADEMESİ ÖĞRENCİLERİNDE ALLERJİK RİNİT VE ALLERJEN MARUZİYETİ SIKLIĞI,
KEÇİÖREN, ANKARA
M Gökçimen, N Çilingiroğlu, G Oktay Koçoğlu 142
BF-15: KAYSERİ'DE 4 -12 AYLIK BEBEKLERDE ANEMİ PREVALANSI
Z Baykan, H Özkan, S Bor, İ' Kavafoğlu 143
BF-16: KIRIKKALE İLİNDE ENÜREZİS NOKTÜRNA PREVALANSI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER
M Saygun, A Çakmak, H Başar, G Bademci, SK Köse, MM Başar, E Batislam 144
BF-17: KONAK İLÇESİ'NDE 2003 YILI İLK ALTI AYINDAKİ BEBEK ÖLÜMLERİ VE ETKİLEYEN ETMENLER
N YüCetİn, T Günay, G Ergör 145
BF-18: MALATYA'DA 7-11 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARDA İDRARLA ATILAN İYDT DÜZEYLERİNİN SAPTANMASI
M Eğri, N Bayraktar, C Ercan, M Ilgar, E Pehlivan, L Karaoğlu, G Güneş, M Genç 146
BF-19: NİLÜFER HALK SAĞLIĞI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA BÖLGESİ'NDE 0KULA BAŞLAYAN Ç0CUKLARIN GÖZ MUAYENELERİNİN SONUÇLARI
K Pala, N Akış, A Türkkan 147
BF-20: OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARDA YARALANMA RİSKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
A Uysal, Ş Ergül, M Ardahan 148
BF-21: TEKİRDAĞ İL MERKEZİNDEKİ İLKÖĞRETİM OKULLARINDA OKUL SAĞLIĞI HİZMETLERİNİN DURUMU,GEREKSİNİMLER VE GELECEĞE YÖNELİK ÖNERİLER
Ü Çelİkkalp, F Yorulmaz, A Saltık 149
BF-22: TRABZON'DA ENÜREZİSIN SONUCU OLARAK ÇOCUK İSTİSMARI
G Çan, M Topbas, A Okten, M Kızıl 150
BF-23: ZONGULDAK İLİ KARADENİZ EREĞLİ MERKEZ 2 NOLU SAĞLIK OCAĞI BÖLGESİNDE 2003-2004 YILLARINDA YAPILAN BEBEK İZLEMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Z Şahin, FN AyOğlu, S Kıran 151
BF-24: ZONGULDAK İLİ SAĞLıK OCAKLARINDA 1997-2003 YILLARI ARASINDA BEBEK ve 1-4 YAŞ ÇOCUK BAŞINA DÜŞEN ORTALAMA İZLEM SAYILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
FN Ayoğlu, S Kıran, B Açıkgöz , M llîkhan 152
BF-25: 0-1 YAŞ GRUBU Ç0CUĞU 0LAN ANNELERİN ÇOCUKLARININ BAKIMINDA UYGULADIKLARI GELENEKSEL UYGULAMALARIN SAPTANMASI
S Dinç 153
BF-26: ÇIRAKLARDA RİSK ALMA DAVRANIŞLARI ve ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ
A Özçevikel, T Günay, G Ergör, Y Demiral 154
BF-27: ÇIRAKLARDA RUH SAĞLIĞI SEMPTOMLARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER.
A Özşahin, M Zencİr 155
BF-28: MERSİN ÇIRAKLIK EĞİTİM MERKEZİ'NE DEVAM EDEN ÇIRAKLARDA SİGARA, ALKOL, MADDE KULLANMA PREVELANSI VE ETKİLEYEN RİSK FAKTÖRLERİ
S Öner, T Şaşmaz, R Buğdaycı, AÖ Kurt 156
BF-29: MERSİN'DE SOKAKTA ÇALIŞAN YA DA YAŞAYAN ÇOCUKLARDA İSTİSMARIN BOYUTLARI VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLERİ
AÖ Kurt,R Buğdaycı,T Şaşmaz, S Öner, F Uğurhan,H Tezcan 157
BF-30: PAZARDA ÇALIŞAN ÇOCUKLARIN ÇALIŞMA KOŞULLARI VE SAĞLIK DURUMLARI
N KOlaç, A Ergün, S Erol 158
GERİATRİ
BG-1: ANKARA SEYRANBAĞLARI ve ÜMİTKÖY HUZUREVLERİNDEKİ 60 YAŞ ve ÜZERİ KİŞİLERDE HEPATİT B VE HEPATİT C SEROPREVALANSI
I Maral, C Bakar, MN İlhan, M Çırak, MA Bumin 159
BG-2: ALTMIŞ YAŞ VE ÜZERİ KİŞİLERDE DEPRESYON VE BİLİŞSEL BOZUKLUĞU ETKİLEYEBİLECEK FAKTÖRLER
MN İlhan,I Maral,M Kitapçı, N Çakır, S Aslan, MA Bumin 160
BG-3: BİRİNCİ BASAMAKTA YAŞLI SAĞLIĞI HİZMETİ SUNUMU; NARLIDERE DENEYİMİ
Ö Turgul, B Özuğurlu, N Özgener, C Çil, V Çilingiroğlu 161
BG-4: EV ORTAMINDA YAŞAYAN YAŞLILARDA DÜŞME RİSKLERİNİN BELİRLENMESİ
A Uysal, M Ardahan, Ş Ergül 162
BG-5: MALATYA HUZUREVİNDE YAŞAYAN YAŞLILARIN SOSYAL, SAĞLIK DURUMLARI VE GÜNLÜK YAŞAMI AKTİVİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
R Aylaz, G Güneş, N Bilgin, Y Yağmur 163
BG-6: MALATYA HUZUREVİ YAŞLILARINDA BİR AKTİVİTE PROGRAMININ DEPRESYON DURUMLARINA ETKİSİ
R Aylaz, G Güneş, Y Yağmur, N Bilgin 164
BG-7: NARLIDEREDE YAŞLILARIN BİR YILLIK POLİKLİNİK BAŞVURULARININ TANI VE CİNSİYETE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
Ö Turgul, B Özuğurlu, N Özgener, V Çilingiroğlu, C Çil 165
BG-8: YAŞLILARDA SAĞLIK ALGISININ DEĞERLENDİRİLMESİ
A Bayık, S Altuğ Özsoy, A Uysal, Ş Ergül, B Vural, B Yıldırım 166
BG-9: YAŞLILARDA SIK GÖRÜLEN SEMPTOMLAR, BKİ VE KAN BASINCI ARASINDAKİ İLİŞKİ
Ö Turgul, E Lüleci, D Güldal, B Özuğurlu, N Özgener, V Çilingiroğlu, C Çil 167
İŞ SAĞLIĞI
BH-1: AHŞAP-MOBİLYA ENDÜSTRİSi VE ELEKTRONİK SİSTEMLERİ İŞÇİLERİNİN BESLENME DURUMLARI VE ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLERİNİN SAPTANMASINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
Y Beyhan, ME Bayrak, M Öztürk, N Özyurt, A Özatan, K Tenekeci, E Keskin, M Özkazanç 168
BH-2: ANKARA'DA BULUNAN KURU TEMİZLEYİCİLERİN BAZI ÖZELLİKLERİ, MEYDANA GELEN KAZALAR VE ÇALIŞANLARIN KORUNMA DAVRANIŞLARI
NE Beyhun, A Coşkun, P Güner, D Aslan, H Altıntaş, S Emri, SA Vaizoğlu 169
BH-3: BAYRAKLI 1 NO'LU SAĞLIK OCAĞI BÖLGESİNDE ENGELLİLERİN ÇALIŞMA YAŞAMI ÖZELLİKLERİ
AC Bilgin, Y Demiral, A Ergör, R Uçku 170
BH-4: BİR BORU FABRİKASİNDA 2000-2003 YILLARI ARASINDA OLUŞAN İŞ KAZALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
FN Ayoğlu, S Kıran, Z Şahin 171
BH-5: BİR DAĞLIK BÖLGE SAKİNLERİNDE ANEMİ ÇALIŞMASI: KEKİK İŞÇİLERİ
AN Kişioğlu, E Uskun, S Kırbıyık, E Uzun, M Polat, M Öztürk, D Canatan 172
BH-6: BİR HASTANEDE EV İDARESİ HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN PERSONELİN İŞ YAPARKEN SAĞLIĞINI KORUMAYA YÖNELİK ALDIKLARI ÖNLEMLERİN VE KARŞILAŞTIKLARI SAĞLIK PRDBLEMLERİNİN İNCELENMESİ
Ş Şafak, C Yertutan, S Erkal, Z Çopur, B Ergüder 173
BH-7: BİR HAZIR GİYİM İŞLETMESİNDE RİSK ETMENİ 0LARAK GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ
U Berberoğlu, ÖS Deveci, G Ekuklu, M Eskiocak 174
BH-8: BİR KoNFEKSİYON İŞLETMESİNDE TOZUN ÇALIŞANLARIN SAĞLIĞINA ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
U Berberoğlu, H Beyzadeoğlu, E Tabakoğlu, G Ekuklu 175
BH-9: BİR PAMUK ÇEKİRDEĞİ FABRİKASINDA ÇALIŞAN İŞÇİLERDE PAMUK TOZUNUN SOLUNUM SİSTEMİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ
Ş N Bakırcı, A Sayıner, F Saçaklıoğlu, Ü Bayındır i 176
BH-10: BORUN SOLUNUM SİSTEMİ SEMPTOMLARI, SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ VE İMMÜN SİSTEM ÜZERİNE OLAN ETKİSİ
A Orman, O Aktepe, H Ellidokuz, M Ünlü, A Ay, M Altındiş 177
BH-11: BÜYÜK ÖLÇEKLİ BİR İŞYERİNDE AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLERDE ÇALIŞANLARDA PSİKOLOJİK SEMPTOM TARAMASI
B Önal, OA Önal 178
BH-12 : DÖKÜM İŞKOLUNDA GÜRÜLTÜ, GÜRÜLTÜYE BAĞLI İŞİTME KAYIPLARI VE BUNLARI ETKİLEYEN ETMEN DEĞERLENDİRİLMESİ
A Öztürk, G Ergör, Y Demiral, A Ergör 179
BH-13 : EGE ÜNİVERSTESİ TIP FAKÜLTESİ 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MESLEK HASTALIKLARI KONUSUNDA FARKİNDALIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
A Mandıracıoğlu, AH Batı 189
BH-14: ELAZIĞ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KURUM HEKİMLİĞİNE BAŞVURAN BİR GRUP EMNİYET TEŞKİLATI ÇALIŞANI VE EŞLERİNDE KORONER ARTER HASTALIĞI RİSK FAKTÖRLERİ ARAŞTIRMASI
S Deveci, Y Açık, H Güler, C Gülbayrak 181
BH-15 : GIDA ELLEYİCİLERİNİN İŞE BAŞLAMA VE PERİYODİK MUAYENELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
T Kır, E Göçgeldi, M Uçar, S Kılıç, CH Açıkel 182
BH-16 : HASTANE TEMİZLİĞİNDE ÇALIŞAN KİŞİLERİN TEMİZLİK VE SAĞLIK DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
E Balcı, D Horoz, İ Gün, Y Öztürk 183
BH-17 : İNŞAAT ALANINDA HİZMET VEREN BİR KURULUŞTA 2003 YILI KAZA VE HASTALIK RAPORLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
O Tan, H İşsever, K Özdilli 184
BH-18 : İSTANBUL'DA ÜÇ İPLİK FABRİKASINDA PAMUK TOZU VE GRAM NEGATİF ENDOTOKSİN DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
N Bakırcı, G Tavernıer, N Tumerdem, S Calı, S KalaÇa, CAC Pickering, L Oldham, A Fletcher, R Mcl Niven 185
BH-19 : İŞ DOYUMU ÖLÇEĞİNDE İÇ TUTARLILIK
B Kılıç, A Ergör, Y Demiral, E Gürpınar 186
BH-20 : İŞ STRESİ MODELİ OLARAK İŞ YÜKÜ, İŞ KONTROLÜ VE DESTEK ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE UYARLAMASI
Y Demiral, B Ünal, B Kılıç, R Uçku, A Soysal, AC Bilgin, T Theorell 187
BH-21 : İŞE YENİ BAŞLAYAN PAMUK İŞÇİLERİNDE İŞTEN ERKEN AYRILMAYI BELİRLEYEN ETKENLER
N Bakırcı, S Kalaça, A Fletcher, CAC Pickering, N Tumerdem, S Calı, L Oldham, H Francis, R Mc Nıven 188
BH-22 : İZMİR 4. SANAYİ SİTESİNDE ÇALIŞAN KAYNAKÇILARDA ALLERJİ VE SOLUNUM VOLLARI MARUZİYETİ
N Kocabıyık, A Çımrın 189
BH-23 : İZMİR TEPECİK SSK EĞİTİM HASTANESİNDEKİ İŞ KAZALARIYLA İLGİLİ KAYITLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
HA Davas, H HassOy, İ Ergin, G Aykanat 190
BH-24 : İZMİR'DE ZABITA MEMURLARININ ÇALIŞMA YAŞAMI BİLEŞENLERİNİN İNCELENMESİ
M Pıçakçıefe, A Ergör, B Kılıç, B Yemez 191
BH-25 : KAĞIT FABRİKASI ÇALIŞANLARINDA SOLUNUM SİSTEMİ SEMPTOMLARI İLE BİRLİKTE SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
A Orman, H Ellidokuz, H Eşme, M Ünlü, A Ay 192
BH-26: KİMYASALDAN DİJİTALE GEÇERKEN FOTOĞRAF ÇALIŞANLARININ ERGONOMİK SORUNLARI
N Özdener, Z SütOluk, H Demirhindi, M Akbaba 193
BH-27: KOCAELİ MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ ÖĞRENCİLERİNDE İŞ KAZASI SIKLIĞI
H Geçer, Ç Çağlayan 194
BH-28: KÜRESELLEŞME, SAĞLIKTA VE İŞ SAĞLIĞINDA DÖNÜŞÜM VE AÇIKLAYICI BİR MODEL ÖNERİSİ
B Piyal 195
BH-29: MESLEK HASTALIKLARI BİLDİRİMLERİ NEREYE GİDİYOR?
K Pala 196
BH-30: MODERN TEKNOLOJİ İLE EKMEK ÜRETİMİ YAPAN FIRINLARDA ÇALIŞAN İŞÇİLERDE NAZAL FLORANIN VE SOLUNUM FONKSİYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
H İşsever, B Hapçıoğlu, K Özdilli, E Koçyiğit, Y Yeğenoğlu, Ö Öztürk, S Ağkoç, AB Topuzoğlu, N Önoğlu, E Işık, S Susever, H Kaymakçalan, B Çalak 197
BH-31: PALU DEVLET HASTANESİNDE GÖREV YAPMAKTA OLAN HASTANE PERSONELİ İLE İLGİLİ BİR SAĞLıK TARAMASI
Ö Tanrıverdi 198
BH-32: PORTLAND ÇİMENTO TOZU MARUZİYETİNİN SOLUNUM SİSTEMİ ÜZERİNE OLAN ETKİSİ
A Orman, M Ünlü, H Ellidokuz, H Esme, T KaVaS, A Ay 199
BH-33: TEMİZLİK İŞÇİLERİNDE KALP DAMAR HASTALIĞI RİSK ETKENLERİ SIKLIĞI VE İŞ STRESİ İLİŞKİSİ
Y Demiral, A Soysal, AC Bilgin, B Kılıç, B Ünal, R Uçku 200
BH-34: TERSANE İŞÇİLERİNDE GöRÜLEN DERMATOZLAR
F Arda, A Özşahin 201
S BH-35: TİTREŞIMLİ CİHAZ KULLANANLARDA TİTREŞİMİN EL-KOL ÜZERİNDEKİ SAĞLIK ETKİLERİ
R Güven, N Bilir, D Balkancı, G Yılmaz, S Yağcıoğlu 202
BH-36: TÜRKİYE'DE İŞ KAZALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 1937/1946-1999
AH Türkdemir, S Türkdemir, B Piyal 203
BH-37: TÜRKİYE'DE İŞ SAĞLIĞI KAVRAMININ GELİŞİMİNDE ULUSLARARASI KURUMLARIN ETKİSİ
AH Türkdemir 204
BH-38: YABANCI KAÇAK İŞÇİLİK VE RİSKLERİ
N Kolaç, S Erol, A Ergün 205
BH-39 : ZONGULDAK HAVZASI MADEN ŞEHİTLERİ ANITI ANLATIYOR: BİZ KAÇ YAŞINDA ÖLDÜK?
FN Ayoğlu, S Kıran, F Dursun, Z Şahin 206
BH-40: 2003 YILINDA SOSYAL SİGORTALAR KURUMU ZONGULDAK BÖLGE HASTANESİ ACİL SERVİSİNE
BAŞVURAN İŞ KAZALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
S Kıran, FN Ayoğlu, B Saltık, Z Şahin . 207
KADIN SAĞLIĞI VE AİLE PLANLAMASI
Bİ- 1: ADOLESAN GEBELERDE GEBELİK ÖNCESİ AİLE PLANLAMASI YÖNTEM KULLANIMI
B Yılmaz, A Özşahin, M Zencir, E Alkış 208
Bİ-2 : AFYON'DAKİ HEKİM DIŞI KADIN SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA ÇALIŞMA YAŞAMI VE DOĞURĞANLIK
R Demirel, H Ellidokuz, G Beştepe 209
Bİ-3 : AKRABA EVLİLİKLERİNİN ISPARTA TOPLUMUNDAKİ SIKLIĞI
AN Kişioğlu, M Öztürk , E Uskun 210
Bİ-4 : ANKARA GÖLBAŞI KARAGEDİK BELDESİ'NDE YAŞAYAN 15-44 YAŞ GRUBU EVLİ KADINLARDA SİTOMEGALOVİRÜS SEROPREVALANSI
FN Aksakal, M Çırak, R Aygün 211
Bİ-5 : ARTVİN İL MERKEZİ 1 NO'LU SAĞLIK OCAĞI BÖLĞESİNDEKİ ERKEKLERİN AİLE PLANLAMASI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ
M Kapucu, ŞM Erkök 212
Bİ-6 : AYDIN İLİ MERKEZ İLÇESİNDE KENTSEL, YARIKENTSEL VE KIRSAL ALANLARDAKİ 18 YAŞ ÜSTÜ KADINLARDA İDRAR KAÇIRMA PREVALANSİ, RİSK FAKTÖRLERİ ve YAŞAMLARINA ETKİSİ
İ Koçak, P Okyay , M Dündar , H Erol , E Beşer 213
Bİ-7 : AYDIN İL MERKEZİNDE DOĞUM ÖNCESİ BAKIM VE NİTELİĞİ
E Beşer, F Ergin 214
Bİ-8 :AYDIN İLMERKEZİNDE İSTENMEYEN GEBELİKLER VE RİSK FAKTÖRLERİ
E Beşer, F Ergin, P Okyay 215
BBİ-9 :BEKAR KADINLARIN AİLE PLANLAMASI BİLĞİLERİNİ ETKİLEYEN ETMENLER
H Giray, B Kılıç, G Aksakoğlu 216
Bİ-9 : BEN-U SEN SAĞLIK OCAĞI BÖLGESİNDEKİ GEBELERİN DOĞURGANLIK ÖZELLİKLERİ VE ANEMİ DURUMLARI
OA Bozyel, A Ceylan, G Saka, K Gül 217
Bİ- 10: BEN-U SEN SAĞLIK OCAĞI BÖLGESİNDEKİ GEBELERDE TETANOS SEROPREVALANSI
A Ceylan, H Çöplü, G Saka, K Gül, C Sönmez, B Esen, Ö Abacı Bozyel 218
Bİ-12 : CİNSEL YAŞAMI AKTİF OLAN BEKAR KADINLARIN AİLE PLANLAMASI YÖNTEM KULLANIMLARI
H Giray, B Kılıç, G Aksakoğlu 219
Bİ-13 : DİYARBAKIR'DA ERKEN YAŞ EVLİLİKLERİ, 2003
M Ertem, G Saka, A Ceylan, H Acemoğlu 220
Bİ-14 : DİYARBAKIR MERKEZ BEN-U SEN MAHALLESİNDE GEBELERDE HBsAg PDZİTİFLİĞİ : BİR İŞ BİRLİĞİ ÖRNEĞİ
G Saka, A Ceylan, Ö Abacı Bozyel, K Gül 221
Bİ-15 : DİYARBAKIR ŞEHİTLİK SAĞLIK OCAĞI BÖLĞESİNDE KADINLARIN AİLE PLANLAMASI KULLANIM SIKLIKLARI BUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLER, 2004
Z Karaçomak, M Ertem, A Ceylan, G Saka 222
Bİ-16 : DOĞANKENT SEA BÖLĞESİNDE 15 YAŞ ÜZERİ EVLİ KADINLARDA JİNEKOLOJİK MUAYENE BULGULARI VE PAP SMEAR TARAMASI
S Öner, H Demirhindi, Ş Erdoğan, İ Tuncer, M Akbaba 223
Bİ-17: EDİRNE MURADİYE SAĞLIK OCAĞI BÖLGESİNDE MAYIS-AĞUSTOS 2003 DÖNEMİNDE GEBELİK YAŞAYAN KADINLARIN DOĞUM ÖNCESİ BAKIM ALMASINI ETKİLEYEN ETMENLER
H Beyzadeoğlu, G Ekuklu, H Gül, M Eskiocak 224
Bİ-18: ELAZIĞ İL MERKEZİNDE BULUNAN KAMU KURULUŞLARİNDA ÇALIŞAN KADINLARIN İŞ-AİLE YAŞAMINDAN KAYNAKLANAN ROL ÇATIŞMASI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER: II. BÖLÜM
C Gülbayrak, Y Açık 225
Bİ-19: ELAZIĞ İLİNDE İKİ FARKLI KAMU KURULUŞUNDA ÇALIŞAN KADINLARIN SAĞLIĞI GELİŞTİRİCİ YAŞAM TARZI DAVRANIŞLARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Y Açık, C Gülbayrak, S Deveci 226
Bİ-20: ELAZIĞ İL MERKEZİ KAMU KURULUŞLARINDA ÇALIŞAN KADINLARIN ÖZ-BAKIM GÜCÜ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER: III. BÖLÜM
C Gülbayrak , Y Açık 227
Bİ-21: ELAZIĞ İL MERKEZİNDE 15-49 YAŞ KADINLARIN AİLE PLANLAMASI YÖNTEMLERİNE İLİŞKİN GELENEKSEL UYGULAMALARI
Y Açık, C Gülbayrak, F Nazik, SE Deveci 228
Bİ-22: ELAZIĞ İL MERKEZİNDE YAŞAYAN EVLİ KADINLARIN İSTEMLİ DÜŞÜK YAPMAK AMACIYLA UYGULADIKLARI VE BİLDİKLERİ GELENEKSEL YÖNTEMLER
FN Sevindik, Y Açık, C Gülbayrak, D Akgün İ 229
Bİ-23: ELAZIĞ İL MERKEZİNDE YAŞAYAN KADINLARIN BENLİK SAYGILARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Y Açık, C Gülbayrak, SE Deveci, AT Ozan, AF Oğuzöncül 230
Bİ-24: GEBELİK SIRASINDAKİ SİGARA İÇİMİNİN BEBEĞİN DOĞUM AĞIRLIĞI VE DOĞUM BOYUNA ETKİSİ
A Bakari, B Eygi, D İşman, G Kılıçoğlu, P Keskinoğlu, Y Demiral 231
Bİ-25: GİRESUN I NO'LU SAĞLIK OCAĞI BÖLGESİNDE DOĞUM YAPAN KADINLARIN DOĞUM ÖNCESİ, DOĞUM VE DOĞUM SONU BAKIM ALMA SIKLIĞI
E Küçük, G Çan, M Topbaş 232
Bİ-26: GÖÇ VE SAĞLIK: GÖÇÜN KADINLARIN SAĞLIK HİZMETİ KULLANIMLARINA VE PSİKOLOJİK DURUMLARINA ETKİSİ
M Gümüş, N Erol, R Durusoy Onmuş 233
Bİ-27: KADINLARDA YAŞAM STRESLERİ
A Bayık, SA Özsoy, M Ardahan, Ş Özkahraman, FB İz 234
Bİ-28: KARABAĞLAR BÖLGESİNDE HAZİRAN AYINDA DOĞUM YAPAN KADINLARIN SAĞLIK OCAKLARINDAN ALDIKLARI DOĞUM ÖNCESİ BAKIM HİZMETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
B Döner 235
Bİ-29: KEÇİÖREN İLÇESİ BELMEK KURSLARINA KATILAN KADINLARIN BAZI SAĞLIK SORUNLARININ VE BELEDİYEDEN BEKLEDİKLERİ SAĞLIK HİZMETLERİNİN SAPTANMASI ARAŞTIRMASI
KH Altıntaş, F Temel, Ç Özer, B Yılmaz, G Tutal, N Tutar, O Peker 236
Bİ-30: KOCAELİ'DE 2002 YILINDA HASTANELERDE OLAN ÖLÜ DOĞUMLAR
R Bilgin, N Etiler 237
Bİ-31: KONAK DOĞUMEVİNDE OCAK-NİSAN 2002'DE GERÇEKLEŞEN İLERİ YAŞ GEBELİKLER
P Keskinoğlu, M Pıçakcıefe, H Giray, N Bilgiç 238
Bİ-32: LATİF BAŞKAL SAĞLIK OCAĞI BÖLGESİ'NDE DOĞUM ÖNCESİ BAKIM HİZMETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Z Baykan, ÖF Özyurt, İ Kavafoğlu 239
Bİ-33: MALATYA İLİNDE GEBE KADINLARDA İYOT ALIMI VE İDRARLA ATILAN İYOT DÜZEYLERİNİN SAPTANMASI
M Eğri, N Bayraktar, C Ercan, M Ilgar, E Pehlivan, L Karaoğlu, G Güneş, M Genç 240
Bİ-34: MALATYA'DA YAŞAYAN GEBELERDE ANEMİ PREVALANSI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER
L Karaoğlu, E Pehlivan, C Ercan, M Ilgar, M Eğri, G Güneş, M Genç 241
Bİ-35: MALATYA'DA YAŞAYAN GEBELERDE SİGARA İÇME DÜZEYİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER
L Karaoğlu, G Güneş, M Ilgar, C Ercan, E Pehlivan, MF Genç, M Eğri 242
Bİ-36: MANİSA'DA BİR GECEKONDU BÖLGESİNDE EVLİ KADİNLARDA AİLE İÇİ ŞİDDET SIKLIĞI VE İLİŞKİLİ RISK FAKTÖRLERİ
P Erbay Dündar, N Nesanır, A Selbes, T Semerci, M Yaman 243
Bİ-37: MEME KANSERLERİNDE RİSK GRUPLARININ BELİRLENMESİ `
AH Türkdemir 244
Bİ-38: NARLIDERE'DE BİR TAKVİM YILI İÇİNDEKİ PREMATÜRE DOĞUMLARIN İNCELENMESİ
Ö Turgul, E Luleci, B Büyükdemir, N Çınar, N Doğan, C Balaban, R Atasoy, B Özuğurlu 245
Bİ-39: NARLİDERE İLÇESİ'NDE 2002 YILINDA MEYDANA GELEN SEZARYEN DOĞUMLAR
S KonakçI, B Kılıç, B Ünal, G Aksakoğlu, Y Demiral 246
Bİ-40: NİLÜFER HALK SAĞLIĞI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA BÖLGESİNDEKİ GEBELERDE RİSK ETMENLERİNİN SAPTANMASI VE DOĞUM ÖNCESİ BAKIM HİZMETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
N Akış, K Pala, N Aydın, H Sarı, N Tugay Aytekin 247
Bİ-41: NİLÜFER HALK SAĞLIĞI EGİTİM VE ARAŞTIRMA BÖLGESİNDE YAŞAYAN 15-49 YAŞ EVLİ KADINLARIN AİLE PLANLAMASI YÖNTEMLERİNİ KULLANMA DURUMLARI, DOĞURGANLIK ÖZELLİKLERİ VE BUNLARI ETKİLEYEN ETMENLER
N Aydın, H Aytekin 248
Bİ-42: SAMSUN İLİ MERKEZ SAĞLIK OCAKLARINDA ÇALIŞAN EVLİ EBELERİN AİLE PLANLAMASI YÖNTEMİ KULLANMA DURUMLARI
C Dündar, E Kaynar, Y Pekşen 249
Bİ-43: SERVİKS KANSERLERİNDE RİSK GRUPLARININ BELİRLENMESİ
AH Türkdemir 250
Bİ-44: SİİRT PERVARİ MERKEZ VE KÖYLERİNDE SON BEŞ YILA AİT AİLE PLANLAMASI VERİLERİ VE HALKIN DOĞUM KONTROL YÖNTEMLERİNE KARŞI TUTUMU
R Arcak, F Çelik 251
Bİ-45: ŞANLIURFA DOĞUMEVİNDE DOĞUM YAPAN KADINLARDA VE BEBEKLERİNDE ORTAYA ÇIKAN
KOMPLİKASYONLARLA İLİŞKİLİ RİSK FAKTÖRLERİ
Z Şimşek, F Kabalcıoğlu, MA Kurçer 252
Bİ-46: ŞANLIURFA'DA EBE VE HEMŞİRELERİN KENDİ KENDİNE MEME MUAYANESİ YAPMA DAVRANIŞLARI
F Kabalcıoğlu, MA Kurçer, Z Şimşek, Ö Karakoç Kaya 253
Bİ-47: TRABZON'DA AÇSAP POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN KADINLARIN AİLE PLANLAMASI YÖNTEMİ KULLANMA DURUMU VE TERCİH NEDENLERİ
H Karadeniz Mumcu, F Yılmaz İ 254
Bİ-48: TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİNDE ÇALIŞAN EVLİ KADINLARIN DOĞURGANLIK ÖZELLİKLERİ VE GEBELİĞİ ÖNLEYİCİ YÖNTEM KULLANIMLARI
L Karaoğlu, F Çetin, M İlgar, G Güneş, MF Genç, M Eğri, E Pehlivan 255
Bİ-49: ÜNİVERSİTE SAĞLIK MERKEZLERİNDE CİNSEL VE ÜREME SAĞLIGI HİZMETLERİ
S Mıhçıokur, S Kıran Gökkurt, E Özkızıklı, A Al, S Kın, A Akın 256
Bİ-5O: VAN İLİ MERKEZ İLÇESİ KENTSEL KESİM NÜFUSUNDA 15-24 YAŞ ARASI KADINLARIN VE ERKEKLERİN ÜREME SAĞLIĞI İLE İLGİLİ BAZI DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ
N Bilir,H Özcebe, S VaizoğlU, D Aslan, N Subaşı, P Güner 257
KRONİK HASTALIKLAR
BJ-1: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DÜZCE TİP FAKÜLTESİ DİYET POLİKLİNİĞİNE GELEN DİABETESMELLİTUS'LU HASTALARA VERİLEN DİYET EĞİTİMİNİN ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ
N İstek, N Yeşildal 258
BJ-2 : ANTALYA'DA BİR SAĞLİK OCAĞINA BAŞVURAN BİREYLERDE BİLİNMEYEN KORONER KALP HASTALIĞININ SAPTANMASI
M Türkay, M Aktekin 259
BJ-3: ANTALYA'DA BİR SAĞLIK OCAĞINA BAŞVURAN BİREYLERİN KORONER KALP HASTALIĞI RİSK FAKTÖRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
BJ-4: AYDIN İLİ 20 YAŞ ÜSTÜ POPULASYONDA OBEZİTE, HİPERTANSİYON,VE BOZULMUŞ GLİKOZ METABOLİZMASI PREVALANSI
P Okyay, E Güney, G Atasoylu , B Özgür, O Yeşilova, B Sarıkaya C Ceylan 261
BJ-5 : DİYALİZ HASTALARINDA YAŞAM KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
A Yıldırım, B Öğütmen, E Lülecî , H lşıl Tolgay 262
BJ-6 : DÜZCE İLİ KALICI KONUTLAR BÖLGESİNDE HİPERTANSİYON-BAŞ AĞRISI İLİŞKİSİ
AS Mayda, H Akdemir , Ö Sezer , E Gürsoy , N Durmuş 263
BJ-7: ESKİŞEHIR ALPU İLÇESİ 40 YAŞ VE ÜZERİ KADINLARDA HİPERTANSİYON PREVALANSI
B Işıklı, C Kalyoncu, D Arslantaş 264
BJ-8: ESKİŞEHİR KANSER KAYIT MERKEZİ AÇILMASI ÖNCESİ VE SONRASINDA KANSER KAYITLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
K Tırpan, A Ünsal, T Adapınar 265
BJ-9: EVDE BAKIM HİZMETLERİ KONUSUNDA GÖRÜŞ BELİRLEME: SOSYAL SİGORTALAR KURUMU ANKARA EĞİTİM HASTANESİ DOKTORLARI VE HEMŞİRELERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA
BJ-10 : GATA ASKERİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNDE İRRİTABL BARSAK SENDROMU GÖRÜLME SIKLIĞININ SAPTANMASI
T Kır, S Kılıç , E Göçgeldi, CH Açıkel, M Uçar 267
BJ-11: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (HÜ) SAĞLIK MERKEZİ CHECK-UP ÜNİTESİ 2003 YILI ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
N Erian Akın, N Koler, S Kın, A Akın 268
BJ-12: HEMODİYALİZE GİREN KRONİK BöBREK YETMEZLİĞİ HASTALARINDA YAŞAM KALİTESİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER
E Nazlıcan, H Demirhindi, S Paydaş, SM Adam, Ö Karaömerlioğlu, M Akbaba 269
BJ-13: HEMODİYALİZ HASTALARININ ÖZ-BAKIM GÜCÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ
AF Oğuzöncül, K Şekerci, A Demirok, A Karaca, SE Deveci, Y Açık 270
BJ-14: İNGİLTERE VE GALLER'DE KORONER KALP HASTALIĞI
ÖLÜMLERİNİN ÖNLENMESİ:BİRİNCİL KORUNMA GÖZDEN KAÇIRILIYORMU?
B Ünal, J Crıtchley, S Capewell 271
BJ-15: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞANLARINDA HİPERKOLESTEROLEMİ VE DİĞER KORONER KALP HASTALIĞI RİSK FAKTÖRLERİNİN TARANMASI
G Güneş, L Karaoğlu, M Genç, M Ilgar, C Ercan, M Eğri, E Pehlivan 272
BJ-16: İSTANBUL'DA SICAK SU EPİLEPSİSİ TARAMA ÇALIŞMASI
E Önal', N Bebek, C Gürses, A Gökyiğît, B Gürtekin, S Erbil, A Banu Babaoğlu 273
BJ-17: KONYA 10 NO'LU SAĞLIK OCAĞI BÖLGESİNDEKİ 15-49 YAŞ GRUBU EV KADINLARINDA HİPERTANSİYON PREVALANSI
İ Koruk, TK Şahin, LS Demir 274
BJ-18: NİLÜFER BELEDİYESİ ÇALIŞANLARINDA HİPERTANSİYON VE DİYABET PREVALANSI VE RİSK ETMENLERİ
K Pala, E Osman, A Türkkan, Ş Tuzcu 275
BJ-19: PALU İLÇESİNDE YAŞAYAN NÜFUSUN KRONİK HASTALIKLARA KARŞI BİLGİ VE TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Ö Tanrıverdi 276
BJ-20: PARK SAĞLIK OCAĞI BÖLGESİNDEKİ HİPERTANSİFLERDE TEDAVİ-KONTROL DURUMLARI VE DAVRANIŞSAL FAKTÖRLER
M Çöl, O Özdemir , E. Ocaktan 277
BJ-21: RENAL TRANSPLANTASYON YAPILAN HASTALARDA PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE SAĞKALIM ARASTIRMASI (GATA 2003)
CH Açıkel, Mİ Yılmaz, B Çakır, T Eyİleten, S Kılıç, M Yenİcesu, S Ceylan, S Tezcan 278
BJ-22: SİVAS İL MERKEZİNDE 30 YAŞ ÜZERİ NÜFUSTA DİABET PREVALANSI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER
L Özdemir, S Topçu, S Arslan, N Nur, H Sumer 279
BJ-23: TİP 2 DİYABETLİ HASTALARIN SAĞLIK HİZMETLERİNDEN YARARLANIMI
H Acemoğlu, M Ertem, M Bahçeci, A Tuzcu 280
BJ-24: TRABZON'DAKİ 20-64 YAŞ ARASINDAKİ KADINLARDA FİBROMİYALJİ PREVALANSI
M Topbaş, H Çakırbay, H Güleç, E Akgöl, İ Ak, G Çan 281
BJ-25: 2003 YILINDA GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİNE BAŞVURAN VE KANSER TANISI ALAN HASTALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
D Songur, Ö Balcı, H Turan, F Coşkun, Ş Çankaya, B Özçırpıcı, S Şahinöz, S Özgür 282
RUH SAĞLIĞI
BK-1: AİBÜ DÜzCE TIP FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNDE DEPRESYON BULGULARI VE ÖFKE DURUMUNUN İŞYERİNDE MARUZ KALDIKLARI ŞİDDETLE İLGİSİ
AS Mayda, S Yıldırım, Ş Gündeş, E Genç, M Erbaş 283
BK-2: AFYON SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN BENLİK SAYGISI DÜZEYLERİ
A Tuzcu, H Ellidokuz, G Bestepe, L Muslu 284
BK-3: ALGILANAN SAĞLIK İLE RUHSAL SAĞLIK BELİRLENEBİLİR Mİ?
Y Şenol, H Erengin, M Aktekin 285
BK-4: ANKARA'DA İKİ LİSEDE, ON BİRİNCİ SINİF ÖĞRENCİLERİNDE DEPRESYON VE YEME BOZUKLUĞU İLİŞKİSİ
HH Karakoç, S Aslan, U Alemdaroğlu, YA Akın, MA Bumin 286
BK-5: ANKARA DİKMEN'DE BULUNAN İKİ MESLEK LİSESİNİN LİSE 1 VE LİSE 2 ÖĞRENCİLERİNİN GSA12 KULLANILARAK RUHSAL DURUM VE BAZI RİSKLİ DAVRANIŞLAR YÖNÜNDEN İNCELENMESİ
M Velipaşaoğlu, I Üre, ZH Topbaşı, RS Varol, MA Sungur, CY Sanhal, T Bağcı, S Üner 287
BK-6: BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİNDE RUH SAĞLIĞI VE HEMŞİRELİK
A Yıldız, F Adana 288
BK-7: BİR SAĞLIK MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN RUHSAL DURUMLARININ GENEL SAĞLIK ANKETİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
W N Çilingiroğlu,N Guliyev,S Özkan,M Tetik, K ZOr, M Gök 289
BK-8: ELAZIĞ İL MERKEZİNDE BULUNAN ÜNİVERSİTE HAZIRLIK KURSLARINA DEVAM ETMEKTE OLAN ÖGRENCİLERİN SINAV KAYGI DURUMLARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER
A Demirok, Y Açık 290
BK-9: ENGELLİ ÇOCUĞU OLAN KADINLARIN DEMOGRAFİK, PSİKO-SOSYAL VE ENGELLİ ÇOCUĞA AİT DOGUMSAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
F Sevindik, SE Deveci, A Demirok, Y Açık 291
BK-10: ENGELLİ ÇOCUGU OLAN KADINLARIN UMUTSUZLUK VE SOSYAL DESTEK DURUMLARI İLE BUNLARI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ
A Demirok, SE Deveci, Y Açık, F Sevindİk, K Şekerci, D Güneş, S Özer 292
BK-11: İZMİR İLİ BORNOVA İLÇESİ LİSE SON SINIF ÖĞRENCİLERİNDE ÜNİVERSİTE SINAVI KAYGISI
H Sahin, T Günay, H Batı 293
BK-12: KOCAELİ RUHSAL TRAVMA KISA TARAMA ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİGİ
AT Aker, O Hamzaoğlu, S Bosgelmez 294 _
BK-13: PSİKİYATRİ HASTALARININ TIP DIŞI TEDAVİ ARAYIŞLARI
AT Sünter, H Güz, A Özkan, Y Pekşen 295
BK-14: SAĞLIK BAKANLIĞI SİVAS DOĞUM VE ÇOCUK BAKIMEVİ HASTANESİNE ABORTUS İMMİNENS TANISI İLE YATAN GEBELERİN ANKSİYETE DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
S Gerçek, H Can, H Güler 296
BK-15: TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BECK DEPRESYON ENVANTERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
S Özkan,FN Aksakal,E Durukan, MN İlhan, S Aslan, S Aycan 297
SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SORUNLARI
BL-1: ADANA İL MERKEZİNDEKİ BAZI SAĞLIK OCAKLARINDA ÇALIŞAN HEKİM VE YARDIMCI SAĞLIK PERSONELİNİN ENFEKSİYON KONTROLÜ VE EL YIKAMA UYGULAMALARINA BAKIŞI
E Yoldaşcan, Z Sütoluk, N Özdener, Y Taşova, S İnal 298
BL-2: ELAZIĞ İL MERKEZİNDE BULUNAN SAĞLIK KURULUŞLARINDA ÇALIŞAN KADINLARİN YAŞAM STİLİ RİSK FAKTÖRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
C Gülbayrak, Y Açık, SE Deveci 299
BL-3: ELAZIĞ İL MERKEZİNDE ÇALIŞAN PRATİSYEN HEKİMLERİN ROL ÇATIŞMASI VE ROL BELİRSİZLİĞİ YAŞAMA DURUMLARI
C Gülbayrak, Y Açık, S Deveci 300
BL-4: HEKİM DIŞI SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ VE İŞE BAĞLI GERGİNLİK DÜZEYLERİNİN İŞ DOYUMUNA ETKİSİ
H Baydur, G Saatlı, K Türköz 301
BL-5: KAYSERİ'DE SAĞLIK OCAKLARıNDA ÇALIŞAN, DEMİR GİBİ TÜRKİYE PROJESİNDEN SORUMLU PERSONELİN BİRİNCİ BASAMAKTA ÇALIŞMAKTAN MEMNUNİYET DURUMLARI
Z Baykan, İ Kavafoğlu 302
BL-6: KEÇİÖREN İLÇESİ SAĞLIK GRUP BAŞKANLIĞINA BAĞLI BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK ÇALIŞANLARININ MASLACH TÜKENMİŞLİK ÖLÇEĞİNE GÖRE İNCELENMESİ
S Üner, TB BOSSİ, Ö Erçeltik, İ Ertuğrul, S Göde, L Kılıç, R Kılınç, Ş Korkmaz 303
BL-7: KONAK SAĞLIK GRUP BAŞKANLIĞI BÖLGESİNDE BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARININ YÖNETİCİLERİNDE İŞ STRESİ `
Y Demiral, B Kılıç, İ Padır 304
BL-8: MALATYA'DA ÇALIŞAN UZMAN HEKİMLERDE MESLEKTEN MEMNUNİYET
T Şahin,L Karaoğlu, E Pehlivan, MF GenÇ, G Güneş, M Eğri 305
BL-9: MANİSA İL MERKEZİ SAĞLIK OCAKLARINDA ÇALIŞAN PERSONELİN SOSYO-DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİSİ
S Ay, N Güngör, F Özbaşaran 306
BL-10: MERSİN İLİNDE GÖREV YAPAN HEKİMLERDE RUHSAL TÜKENMİŞLİK DURUMU VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER
R Buğdaycı, AÖ Kurt, T Şaşmaz, S Öner, N Tamamoğulları, C Galioğlu, A Gülen, F Uğurhan, B Küçük, A Sağdıç, NT Yüceer, S Gümüş, S Zorlutuna, E Gökduman, A Tamam, Ö Özkan 307
BL-11: MERSİN İLİNDE GÖREV YAPAN PRATİSYEN VE UZMAN HEKİMLERDE DEPRESYON SIKLIĞI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER
R Buğdaycı, AÖ Kurt, T Şaşmaz, S Öner, N Tamamoğulları, C Galioğlu, A Gülen, F Uğurhan, B Küçük, A Sağdıç,
NT Yüceer, S Gümüş, S Zorlutuna, E Gökduman, A Tamam ,Ö Özkan 308
BL-12: SAĞLIK BAKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLATINDA ÇALIŞAN SAĞLIK PERSONELİNİN SAĞLIKLA İLGİLİ BAZI DAVRANIŞLARI VE GENEL SAĞLIK DURUMLARİ
A Peker Özkan, B Çakır, S Tezcan 309
BL-13: SAMSUN İL MERKEZİNDE 112 ACİL VE HASTANE ACİL SERVİS ÇALIŞANLARINDA ŞİDDETE MARUZİYETİN VE DURUMLUK-SÜREKLİ KAYGI DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
S Canbaz, C Dündar, Ş Dabak, A Sünter, Y Pekşen, E Çetinoğlu 310
BL-14: ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERE YÖNELİK ŞİDDETİN DEĞERLENDİRİLMESİ
K Pala, T Engindeniz 311
BL-15: 112 ACİL SAĞLIK ÇALIŞANLARININ MESLEKİ RİSKLERİ (BİR VAKA SUNUMU)
E Demir, O Demir, B Aydoğdu, AH Türkdemir, H Bayraktar, A Aysun 312
SAĞLIK EĞİTİMİ VE SAĞLIĞI GELİŞTİRME
SAĞLIK EĞİTİMİ
BM-1: ADANA İLİ LİSE ÖĞRENCİLERİNİN SUYLA BULAŞAN HASTALIKLAR VE SITMA HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI
C Bakar, Ö Erdem, İ Budakoğlu, S Akgün, M Akbaba 313
BM-2: ADANA SPORCU SAĞLIK MERKEZİNE BAŞVURAN AMATÖR FUTBOLCULARDA HEMOGLOBİN DEĞERLERİ VE ANEMİ PREVALANSI
Z Sütoluk, H Demirhindi, F Tanır, M Akbaba 314
BM-3: AFYON SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN AİDS KONUSUNDA BİLGİ VE TUTUMLARI
R Demirel, H Ellidokuz, N Cengiz, K Cenik, B Kuru, H Bayram, M Öcalan, F Aksu, H Akat 315
BM-4: AİDS KONUSUNDA BİLGİLENDİRME YAPILAN VE YAPILMAYAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARASINDA BİLGİ, TUTUM, DAVRANIŞ PUANLARININ KARŞILAŞTİRILMASI
M Bostancı, E Alkış, AI Bozkurt, A Ergin 316
BM-5: ANKARA İLİ GÖLBAŞI İLÇESİ BAHÇELİEVLER MAHALLESİNDE YAŞAYAN 40 YAŞ VE ÜZERİ KADINLARIN MEME KANSERİ VE MEME KANSERİ ERKEN TANI YÖNTEMLERİNE İLİŞKİN BİLGİLERİ, DAVRANIŞLARI VE BU KONUDAKİ BİLGİ VE BECERİ EĞİTİMİNİN ETKİNLİĞİ
İ Budakoğlu, I Maral 317
BM-6: ANKARA MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ VE KALABA LİSESİ'NDE EĞİTİM GÖREN ÇOCUKLARIN SOSYO-DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ VE İLKYARDIM BİLGİ DÜzEYLERİ
C Bakar, I Maral 318
BM-7: 1. BASAMAK SAĞLIK ÇALIŞANLARININ KATILDIĞI İSHAL VE İSHALLİ HASTALIKLARIN KONTROLÜNE İLİŞKİN HİZMETİÇİ EĞİTİMİN DEĞERLENDİRİLMESİ, EDİRNE 2004
GV Saraçoğlu, D Özden, Z Aydoslu, M Atalay, M Eskiocak 319
BM-8: BİR JANDARMA KOMUTANLIĞINDA GÖREVLİ ASKERLERİN AİLE PLANLAMASI VE CİNSEL YOLLA BULAŞAN HASTALIKLAR KONUSUNDA BİLGİ, TUTUM VE UYGULAMALARI
AF Oğuzöncül, SE Deveci, Y Açık ' 320
BM-9: BİR TIP FAKÜLTESİ I. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN AİLE PLANLAMASI VE CİNSEL YOLLA BULAŞAN HASTALIKLAR KONUSUNDAKİ BİLGİ VE TUTUMLARI
H Tüzün, F İlhan, MN Ceyhan, l Maral 321
BM-10: BURSA MERKEZ SAĞLIK OCAKLARINDA ÇALIŞANLARIN DÖNER SERMAYE VE AİLE HEKİMLİĞİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNcELERİ
K Pala, D Sarısözen, A Türkkan, N Günay 322
BM-11: FİZİKSEL ŞİDDET İÇERECEK ŞEKİLDE KAVGA EDEN FUTBOL HOLİGANLARİ İLE ŞİDDETE BAŞVURMAYAN GENÇ ERİŞKİNLERİN SERUM TOTAL TESTOSTERON DÜZEYLERİNİN KARŞİLAŞTIRILMASI
M Tokdemir,Y Açık,S Deveci,F Erman, N İlhan, A Baransel 323
BM-12: GENÇ ERİŞKİN ERKEKLERDE AİLE PLANLAMASI EĞİTİM TEKNİKLERİNİN BİLGİ VE TUTUMA ETKİSİ
R Oğur, ÖF Tekbaş , M Uçar , M Hasde 324
BM-13: HİPERTANSİYONLU HASTA YAKINLARININ HİPERTANSİYONDAN KORUNMAYA İLİŞKİN BİLGİ VE TUTUMLARININ İNCELENMESİ
A Atıcı, A Esen 325
BM-14: İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIK DENETİM ODAĞININ SAPTANMASI: ANKARA MERKEZ İLÇELERİ ÖRNEĞİ
Ü Çelen, RS Tabak, Ş Karakoç, Y Özen, B Piyal 326
BM-15: İSTANBUL'DA TIP FAKÜLTELERİ 2. VE 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DEPRESYON VE ŞİZOFRENİ KONUSUNDAKİ BİLGİ VE TUTUMUNUN İNCELENMESİ
P Ay, D Save 327
BM-16: İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİN SOSYAL UYUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
MG Polat, Ç Arsan, M Kıyak 328
BM-17: KANSERLİ HASTALARA BAKIM VEREN HASTA YAKINLARININ YAŞAM KALİTESİ
N Hacıalioğlu, N Özer, E Karabulutlu, N Erdem, B Erci 329
BM-18: KAYSERİ DOĞUM VE ÇOCUK BAKIMEVİ HASTANESİNDE ÇALIŞAN PERSONELİN HEPATİT B İNFEKSİYONU BİLGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
R Yalap, H Tutuk, O Günay 330
BM-19: MALATYA MERKEZ SAĞLIK OCAKLARINDA ÇALIŞAN EBELERİN HIV-AİDS KONUSUNDA BİLGİ VE TUTUMLARI
M Ilgar, G Güneş 331
BM-20: MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİNDE GÖREVLİ HEMŞİRELERİN KAN BASINCI ÖLÇÜM BİLGİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
TK Şahin, LS Demir, İ Koruk 332
BM-21: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI KAYA BEYAZITOĞLU LİSESİ 9. VE 10. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KİŞİSEL HİJYEN KONUSUNDA DAVRANIŞLARININ KENDİ İFADELERİNE GÖRE BELİRLENMESİ
G Boztaş, M Büyükşerbetçi, MB Meriç, AE Çelebi, Ö BOybeyi, A Işık, İH Bozkurt, SA Vaizoğlu, Ç Güler 333
BM-22: 18 YAŞ ÜZERİ KADINLARIN MEME KANSERİ RİSK FAKTÖRLERİNİN, BİLGİ DÜZEYLERİNİN VE MEME KANSERİNDE ERKEN TANIYA YÖNELİK TUTUM VE DAVRANİŞLARININ BELİRLENMESİ
NE Beyhun, M Pancar, D Turgut, D Uyan, S Üstünel, E Yıldız, M Yıldız, SA Vaizoğlu, Ç Güler 334
BM-23: ON ULUSAL GÜNLÜK GAZETEDE KORONER ARTER HASTALIĞI VE RİSK FAKTÖRLERİ İLE İLGİLİ YAYINLANAN YAZILARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
S Tezcan, H Altıntaş, M Kaya, G Oktay KOçOğlu, FO Kahveci, M Alpua, E Karagöz, C Kevlekçi, C Kart 335
BM-24: SAĞLIK PERSONELİNİN YAPTIĞI iŞ İLE ALDIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM ARASINDAKİ TUTARLILİK
S Koç, B Kılıç, G AkSakOğlu 336
BM-25: SEREBRAL PARALİZİLİ ÇOCUĞU OLAN ANNELERE UYGULANAN SAĞLIK EĞİTİM PROGRAMI SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
F Subaşı, N Engin, D Bitlis, M Kıyak 337
BM-26: TELEVİZYON EĞİTİMİ YOLUYLA ANA-ÇOCUK SAĞLIĞI DÜZEYİNİN YÜKSELTİLMESİ
E BeSer, F Ergin 338
BM-27: TIBBİ LABORATUVARLARDA ÇALISAN SAĞLIK PERSONELİNİN LABORATUVAR GÜVENLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYİ
M Demir, A Özşahin, M Zencir, S Demir 339
BM-28: TOPLUM ANTİBİYOTİK VE ANTİBİYOTİK KULLANIMINI NE KADAR BİLİYOR? NASIL DAVRANIYOR?
S Çalışkan, A Esen 340
BM-29: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİNDE GÖREVLİ HEKİM DIŞI ERKEK PERSONELİN AİLE PLANLAMASINA İLİSKİN GÖRÜŞLERİ VE DAVRANISLARI
H Gül, S Deveci, M Karakaya, F Yorulmaz 341
BM-30: TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ HALK SAĞLIĞI KOLU GEZİCİ EĞİTİM SEMİNERLERİ
Türk Tabipleri Birliği Halk Sağlığı Kolu 342
BM-31: “ÜNİVERSİTELİLER, BİR YAŞAMA UMUT VERİN” KAMPANYASI: ÜNİVERSİTE ĞENÇLİĞİNİN KAN BAĞIŞI HAKKINDA BİLGİ DURUMLARI
M Polat, G AlanOglu, AN Kişioğlu, M Öztürk, B Tunç, i ilhan, A Adiloglu, M Dogan, T Tola, E Türe, M Can, E Duman, C Kuran, S Yardımcı, D Canatan 343
BM-32: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AİDS'E İLİSKİN BİLGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
M Eksen, A Tümer, H Uyar, İ BOzyer, N Gezer, F Birgili 344
SAĞLIĞI GELİŞTİRME
BM-33: ANKARA'DA BİR LiSEDE ÖĞRENCİLERİN YAŞAM KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
M Gökçimen, S Üner, J Bayram, MC Dikilitaş, G Eken, İ Kor, FN Öz, A Özyapı, H Özcebe , 345
BM-34: ANKARA MERKEZ İLÇELER İLKÖĞRETİM OKULLARINDA ÇALIŞANLARİN SAĞLIK DAVRANIŞLARI
Ş Karakoç, Ü Çelen, Y Özen, RS Tabak, B Piyal 346
BM-35: ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNDE SAĞLIK SORUNLARI VE YAŞAM BİÇİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
E Öcal, M Çalışkan,N Yeşildal ,AS Mayda ,B Ayakta Şerifi 347
BM-36: AYDIN iL MERKEZİNDE ENĞELLİLİK PREVALANSI, ETİYOLOJİSİ VE SOSYAL BOYUTU
E BeSer, G Atasoylu, ŞAkgör, F Ergin, E Çullu 348 _
BM-37: GENÇLERİN FİZİKSEL AKTİVİTE ALIŞKANLIĞINI ENGELLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ
MG Polat, G Karaca v 349
BM-38: HEMŞİRELİK HİZMETLERİNDE OLMAZSA OLMAZ KAVRAM:YAŞAM KALİTESİ
Z Akbulut, A Esen 350
BM-39: İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIK AÇISINDAN RİSKLİ DAVRANIŞLARININ SAPTANMASI: ANKARA MERKEZ İLÇELERİ ÖRNEĞİ
Y Özen, B Pİyal, Ü Çelen, Ş Karakoç, RS Tabak 351
BM-40: İSTANBUL'DA BİR İLKÖĞRETİM OKULUNDA HEPATİT B'DEN KORUMA ÇALIŞMASI
AE Önal,S Erbil, S Özel, AB Topuzoğlu, E Özcan, S Badur 352
BM-41: KEÇİÖREN İLÇESİNDEKİ BAZI ÖZEL BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR TESİSLERİNDEN YARARLANAN ERİŞKİNLERİN KARDİYOVASKÜLER SİSTEM VE KAS İSKELET SİSTEMİ SORUNLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
H Altıntaş, F Temel, B Baykal, S Boğa, N Can, F Çırak, F Çoban 353
BM-42: LİSE ÖĞRENCİLERİNDE FİZİKSEL AKTİVİTE ALIŞKANLIĞININ ARAŞTIRILMASI
MG Polat, G Karaca 354
BM-43: LİSE ÖĞRENCİLERİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI
A Ergün, S Erol I _ 355
BM-44: MALATYA'DA BESLENME, SİGARA VE FİZİK AKTİVİTE KONULARINDA YÜRÜTÜLEN OKUL SAĞLIĞI PROJESİ'NİN (OSAP) PİLOT ÇALIŞMA ÖN BULGULARI
M Genç, G Güneş, L Karaoğlu, M Eğri, E Pehlivan 356
BM-45: MANİSA'DA OKUL ÇAĞI ÇOCUKLARIN SAĞLIK RİSK DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ
BC Özyurt, G DİnÇ, E Eser, R Cengiz, C Özcan 357
BM-46: MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNDE SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI İLE ÖZ-BAKIM GÜCÜ DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ
D Ünalan, V Senol, A Öztürk, Ü Erkorkmaz 358
BM-47: SAĞLIĞI KORUYUCU VE ĞELİŞTİRİCİ DAVRANIŞLAR YÖNÜNDEN YAŞAM BİÇİMİ ÖLÇEĞİ OLUŞTURULMASI
Z Baltaş, S Aydınlı, G Can 3 359
BM-48: TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNDE SAĞLIK AÇISINDAN RİSKLİ DAVRANIŞLAR
FN Aksakal, MN İlhan, E Durukan, S Özkan, S Aslan, MA Bumin 360
BM-49: TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNDE YAŞAM DOYUM DÜZEYİ
S Özkan, MN Ceyhan, MN İlhan, FN Aksakal, RR Aygün 361
BM-50: ZONGULDAK İL MERKEZİNDE KAMUDA ÇALIŞAN ÖZÜRLÜLER İLE ÖZÜRLÜ OLMAYANLARIN SAĞLIK ALGİLAMALARININ SF 36 İLE KARŞILAŞTİRİLMASI
Ç H Kalyon, FN AyOğlu, S Kıran A 362 I
SAĞLIK EKONOMİSİ
BN-1: ALZHEİMER DERNEĞİ DENİZLİ ŞUBESİ'NE KAYITLI ALZHEİMER HASTALARINDA BİR MALİYET ÇALIŞMASI
M Zencir, N Kuzu, N Gördeles Beşer, A Ergin, B Çatak, T Şahiner 363
BN-2: ANKARA İLİNDEKİ BAZI BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURULUŞLARINA BAŞVURANLARIN SAĞLIK HARCAMALARI
S Aycan, H Tüzün, S Özkan, MN Ceyhan, F İlhan 364
BN-3: BALÇOVA BÖLGESİNDE CEPTEN SAĞLIK HARCAMALARI
B Kılıç, S Ersoy, M Yaşar, I Coşkun, A Yüksel, U Bali, V Emirdar 365
BN-4; EŞDEĞER İLAÇ VE BİYOEŞDEĞER İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİR ARASTIRMA
Ş Aksoy, İ Ağırbaş, KS Çakar 366
BN-5: HİPERTANSİYON HASTALARININ REÇETE MALİYETLERİ: TRABZON'DA BİR SAĞLIK OCAĞINDAKİ ÖN ÇALIŞMA SONUÇLARI
M Topbaş, Ş Özgün, E Yarış, G Çan 367
BN-6: OSTEOARTRİT TANISI ALAN HASTALARIN VE HASTALARA YAZILAN REÇETELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ: BOLU İLİ SAĞLIK OCAKLARI
M Kartal, Ö Coşkun, l Maral 368
SAĞLIK YÖNETİMİ
(Sağlık Politikaları, Organizasyon, Uygulama, Değerlendirme)
B0-1: AİLE HEKİMLİĞİ VE SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÖZELLEŞTİRME KAVRAMLARINA HALKIN YAKLAŞIMI – BİR ÖN ÇALİŞMA
S Deveci, Y Açık, A Ögetürk, C Gülbayrak, AT Ozan 369
BO~2: ANKARA 9 NO'LU ANA ÇOCUK SAĞLIĞI VE AİLE PLANLAMASI MERKEZİNE BAŞVURAN KİŞİLERİN VERİLEN HİZMETLERDEN MEMNUNİYET DURUMLARININ SAPTANMASI
A Durmuş, ŞB Özvanş, AN Şahin, E Yörük, E Parlak, MG Dağoğlu, HO Topçu, B Çelebi 370
BO-3: ANKARA İLİ ÇANKAYA İLÇESİNDE SAĞLIKTA EŞİTSİZLİKLER
M Yardım, H Özcebe 371
BO-4: ANKARA İL MERKEZİNDE BULUNAN BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURULUŞLARINA BAŞVURAN 13 YAŞ VE ÜZERİ KİŞİLERİN BAĞLI BULUNDUKLARI SAĞLIK GÜVENCE KURUMLARINDAN MEMNUNİYET DURUMLARI
S Aycan, F İlhan, S Özkan, H Tüzün, MN Ceyhan 372
B0-5: AVRUPA BİRLİĞİ GENİŞLEMESİ VE SAĞLIK DÜZEYİ FARKLILIKLARI
T Ergüder, T Oğuzhan 373
BO-6: AVRUPA BİRLİĞİ PROGRAMLARINDA HALK SAĞLIĞI
ED EVCİ 374
BO-7: BEŞPARMAK SAĞLIK OCAĞI BÖLGESİNDE SAĞLIK OCAĞI KULLANMA DURUMU VE HASTA MEMNUNİYETİ
S Bor, Z Baykan, İ Kavafoğlu 375
BO-8: BİR BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURULUŞUNA BAŞVURANLARIN HASTA HAKLARININ FARKINDA OLMA DURUMLARI
SE Deveci, A Ögetürk, AT Ozan, M Tokdemir, Y Açık
BO-9: BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURULUŞLARINA BAŞVURANLARIN ÖZEL SAĞLIK SİGORTASINA SAHİP OLMA DURUMLARI
S Aycan, MN Ceyhan, S Özkan, H Tüzün, F İlhan 377
B0-10: BİR KURULUŞTA ÇALIŞANLARIN KAMU VEYA ÖZEL SAĞLIK SİĞORTASINA SAHİP OLUŞA GÖRE SAĞLIK HİZMETİ KULLANIM DENEYİMLERİ VE ALGILANAN SAĞLIK DURUMU
B Tokuç, M Eskiocak, G Ekuklu 378
BO-11: BOLU'DA YOKSULLUK VE SAĞLIK
O Hamzaoğlu, M Ulusoy, Ö Özkan, F Gökdoğan 379
BO-12: BURSA İLİ NİLÜFER İLÇESİNDE ÖLÜM NEDENLERİ
E Osman, R Çetin Seçkin 380
B0-13: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MEDİK0 S0SYAL MERKEZİ ÇALISMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: BİRİNCİ AŞAMA
E Yoldaşcan, F Tanır, M Akbaba 381
B0-14: DİYARBAKIR'DA BİRİNCİ BASAMAKTA DÖNER SERMAYE UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR ÖNÇALIŞMA
G Saka, Z Karaçomak, M Ertem, H Acemoğlu 382
B0-15: DİYARBAKIR MERKEZDEKİ HASTANE VE SAĞLIK 0CAKLARINDA ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN SAĞLIK HİZMETLERİNDEKİ ROLÜ VE İŞ MEMNUNİYETİNE İLİŞKİN ARAŞTIRMA
R Arcak, F Çelik 383
BO-16: DÜZCE TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ YATAKLI SERVİSLERİNDE HASTA MEMNUNİYETİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
G Aytar, N Yeşildal 384
B0-17: EĞİTİM ARAŞTIRMA VE SAĞLIK BÖLGELERİNİN 40 YILI (1934-2004)
B Kılıç, G Aksakoğlu 385
B0-13: FARKLI KURUM HASTANELERİNİN "VERİ ZARFLAMA YÖNTEMİ" İLE VERİMLİLİK ANALİzLERİ (TÜRKİYE 2004)
CH Açıkel, M Özer , S Kılıç 386
B0-19: HALK SAĞLIĞI BAKISI İLE ÜNİVERSİTE SAĞLIK MERKEZLERİ
M Yardım, H Balcıoğlu, K Afşar, M Gürsoy, A Akın 387
B0-20: HALK SAĞLIĞINDA "HALK" VE GENÇ BİREYLERİN KATILIMI NEREYE DÜŞMEKTE?
SM Değirmencioğlu 388
B0-21: HİPERTİROİDİ-HİPOTİROİDİ TANILAMASINDA EKİP ÇALIŞMASI YAKLAŞIMI VE HEMŞİRENİN ETKİNLİĞİNİN İNCELENMESİ
E Tezer, A Esen 389
B0-22: HÜKÜMET PROGRAMLARI VE SAĞLIK
G Boztaş, F Temel, Ç Güler 390
BO-23: ISPARTA İLİ KENT MERKEZİNDE BEKLENEN YAŞAM SÜRESİ, MORTALİTE ÖLÇÜTLERİ VE ÖLÜM NEDENLERİ
S Kırbıyık, AN Kişioğlu, MS Yavuz 391
B0-24: ISPARTA İLİ KENT MERKEZİ ÖLÜM KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
S Kırbıyık, AN Kişioğlu, MS Yavuz
B0-25: İSTANBUL'DA SAĞLIK VE HASTALIK PROFİLİ
A Çiftçi, S Kaya, H Bayram, M Güveli 393
BO-26: İZMİR İLİ' NİN "T0M0GRAFİSİ"
H Hassoy, C Kaynak, A Soyer 394
B0-27: İZMİR TABİP 0DASI HALK SAĞLIĞI KOMİSYONU REFORM ETKİNLİKLERİNDEN ÖĞRENDİKLERİMİZ
Ergin, E KUlaç, R MeSerİ, A Soyer 395
B0-23: KAYSERİ'DE GÖREV YAPAN SAĞLIK YÖNETİCİLERİNİN YÖNETİCİLİK ÖZELLİKLERİ VE UYGULAMADA KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR
AH Dudak,E Çakıl, E Balcı, İ Gün, F Çetinkaya, Y Öztürk 393
B0-29: KOÜTF HALK SAĞLIĞI AD EĞİTİM SAĞLIK 0CAKLARI BÖLGELERİNDE YAŞAYANLARDA SAĞLIK HİZMETLERİNE BAŞVURULAR VE BUNU ETKİLEYEN ETMENLER
Ç Çağlayan, O Hamzaoğlu, E Sevin, S Sondaş 397
B0-30: KONURALP KAMİL FÜRTUN SAĞLIK OCAĞI 2003 YILI POLİKLİNİK HİZMETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
F Harputluoğlu, R Çetiner, C Balca, N Yeşildal, G Gerçek, T Bahçebaşı 398
BO-31: KÜRESELLEŞTİRME SÜREÇLERİNİN SAĞLIK ALANI VE HALK SAĞLIĞINA ETKİLERİ
GV Saraçoğlu A Saltık 399
BO-32: NARLIDERE EĞİTİM ARAŞTIRMA VE SAĞLIK BÖLGESİNİN 20 YILI (1932-2001)
B Kılıç, G Aksakoğlu, R Uçku, T Günay , B Ünal 400
BO-33: SAĞLIK 0CAĞI HİZMETLERİNİN GENEL DEĞERLENDİRMESİ
S Mollahaliloğlu, C Obuz, B Sezgin, S Göğen 401
30-34: SAĞLIK 0CAĞI YÖNETİMİ AÇISINDAN SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANSI
S Mollahaliloğlu, C Obuz, B Sezgin, S Gögen 402
BO-35: SAĞLIK OCAKLARINDA POLİKLİNİK HİZMETLERİ İLE EBE İZLEMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
A Türkkan, K Pala 403
BO-36: SAĞLIKTA EŞİTSİZLİKLERİN SAPTANMASI VE İzLENMESİNDE HANGİ SOSYOEKONOMİK DÜZEY GÖSTERGESİ?
M Yardım, H Özcebe 404
B0-37: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ KİMİ ÖĞRETİM ÜYELERİNİN "KÜRESELLEŞMEYE BAKIŞLARI, EDİRNE 2004
M Eskiocak, GV Saraçoğlu, E Uçar 405
B0-33: TUNCELİ'DE SAĞLIK HİZMETLERİ DURUM- ÇÖZÜMLER
N Kolaç, A Yıldız 406
B0-39: TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI UZMANLARI ENVANTERİ (Ara sonuçlar 1)
E Eser, P Erbay Dündar 407
B0-40: ÜLKELERE GÖRE BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİNDE AİLE SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMALARI
Ö Özkan, A Kurt 408
B0-41: ÜNİVERSİTE HASTANESİ GENEL DAHİLİYE POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARDA SEVK ZİNCİRİNİN İNCELENMESİ
D Gülmez , E Çoban 409
SİGARA, ALKOL, MADDE
BP-1: ANTALYA YENİEMEK MAHALLESİNDE YAŞAYAN KADINLARIN SİGARA KULLANIM SIKLIĞI VE SİGARA KULLANIMINI ETKİLEYEN DEĞİŞKENLER
Y Şenol, M Aktekin 410
BP-2: DİYARBAKIR İL MERKEZİNDEKİ İLKÖĞRETİM 6., 7., 8. SINIFLARI İLE LİSE ÖĞRENCİLERİNDE SİGARA, ALK0L VE MADDE KULLANIMI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Y Palancî, G Saka 411
BP-3: ERGAzİ SAĞLIK OCAĞI BÖLGESİNDEKİ İLKÖĞRETİM OKULLARI VE LİSEDE GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN SİGARA İLE İLGİLİ BAZI BİLGİ, GÖRÜŞ VE DAVRANİŞLARİ
KH Altıntaş, F Temel, H Arık, Ö Coşkun, M Mercan, T Şengezer, E Turgay, S Yalçın 412
BP-4: ESKİŞEHİR İLİ SULTANDERE MAHALLESİ İKİ İLKÖĞRETİM OKULUNDA TÜTÜN BAĞIMLILIĞI DURUM TESPİTİ ARAŞTIRMASI
A Ünsal, E Şıkyazar, K Tırpan 413
BP-5: GATA TIP FAKÜLTESİ İNTÖRN ÖĞRENCİLERİNDE TIP FAKÜLTESİNİN SİGARA İÇME SIKLIĞINA ETKİSİNİN BELİRLENMESİ
T Kır, S Kılıç, M Uçar, E Göçgeldi, H Yaren 414
BP-6: GAzİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN SİGARA İÇME DURUMLARI
F İlhan, FN Aksakal, MN İlhan, R Aygün 415
BP-7: GİRESUN KIZ MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN SİGARAYI DENEME SIKLIKLARI VE ETKİLİ FAKTÖRLER
B Özdemir, G Çan, M Topbaş, E Küçük 416
BP-8: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ 1. Ve 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TÜTÜN ÜRÜNLERİNİ KULLANMA DURUMLARI
A Acar, ŞE Erdener, S Yeğenoğlu, E Karabulut, D Aslan, N Bilir 417
BP-9: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MADDE BAĞIMLILIĞI İLE İLGİLİ BİLGİ, GÖRÜŞ VE DAVRANIŞLARINI SAPTAMA ARAŞTIRMASI
KH Altıntaş, F Temel, E Benli, G Çınar, Ö Gelirer, FA Gün, A Kernak, N Kundakçı 418
BP-10: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I ÖĞRENCİLERİNİN SİGARA İÇME DURUMLARI
ŞE Erdener, S Canan, D Aslan, N Bilir 419
BP-11: HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI ÇALIŞANLARINDA SİGARA İÇME TUTUM VE DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
M Kütükçü 420
BP-12: İŞ YERLERİNDE SİGARA YASAĞI UYGULAMALARI VE ÇALIŞANLARA ETKİLERİ
P Ünalan, S Çifçilİ, A Atalay, T Kasapbaşı, HM Özgöz 421
BP-13: KTÜ TIP FAKÜLTESİ SİGARA BIRAKMA POLİKLİNİĞİNİN 3 YILLIK SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
G Çan, F Öztuna, M Topbaş, T Özlü 422
BP-14: MANİSA'DA BİR LİSE VE BİR İLKÖĞRETİM OKULUNDA SİGARA, ALKOL, UYUŞTURUCU VE UÇUCU MADDE KULLANIMI
E Lüleci, B Çalık, Ö Turgul 423
BP-15: MERSİN'DE ORTA DERECELİ OKULLARDA SİGARA İÇME PREVALANSI VE RİSK FAKTÖRLERİ: OKUL TABANLI KESİTSEL BİR ÇALIŞMA
Ö Kurt, R Buğdaycı, T Şaşmaz, S Öner, H Tezcan 424
BP-16: NARLIDERE'DE ÖĞRETMENLERDE NİKOTİN BAĞIMLILIĞI VE SAĞLIK GELİŞTİRİCİ DAVRANIŞLAR
Turgut,C Balaban,B Özuğurlu,R Atasoy,N Çınar, N Özgener 425
BP-17: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I-II-III ÖĞRENCİLERİNDE SİGARA İÇME ALIŞKANLIĞI
R Karşı, A Turla, AT Sünter, Y Pekşen 426
BP-18: ORTA DERECELİ OKULLARDA ALKOL İÇME PREVALANSI VE RİSK FAKTÖRLERİ: OKUL TABANLI KESİTSEL BİR ÇALIŞMA
T Şaşmaz, R Buğdaycı, F Toros, AÖ Kurt, H Tezcan, S Öner, H Çamdeviren 427
BP-19: SAĞLIK ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNDE SİGARA İÇME DURUMU VE ETKİ EDEN FAKTÖRLER(GATA,2004)
S Kılıç, CH Açikel, M Uçar, H Yaren, T Türker 428
BP-20: SİGARA BIRAKMA POLİKLİNİĞİ BAŞARILI MI?: KONTROLLÜ BİR ÇALIŞMA
G Çan, F Öztuna, M Topbaş 429
BP-21: SİGARA, TELEVİZYON, GİZLİ REKLAM
N Özdener, F Tanır, E Nazlıcan, M Akbaba 430
BP-22: TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN SİGARA İÇME VE BIRAKMA DURUMLARI
EM Şahin,C Özer, H Çakmak, Z Tunç, K Taştan, FN Eneç Can 431
BP-23: TÜRKİYE'DE ALKOL KULLANMA SIKLIĞININ ARAŞTIRILMASI: ÖN SONUÇLAR
F Demir, M Solakoğlu Uçar, S Dilek Torun, Y Gürbüz, S HIdIroğlu, F Önsüz, S Kalaça, Ş Çalı 432
BP-24: TÜRKİYE'DE SİGARA İÇME SIKLIĞININ ARAŞTIRILMASI: ÖN SONUÇLAR
M Solakoğlu Uçar, SD Torun, F Demir, F Önsüz, S HIdIrOğlU, Y Gürbüz, S Kalaça, Ş Çalı 433
BP-25: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE ALKOL KULLANIMI VE SOSYOEKONOMİK, SOSYAL KARŞILAŞTIRMA ÖZELLİKLERİYLE İLİŞKİSİ
E Öksüz, S Malhan, C Özcan 434
ŞİDDET-İNTİHAR
BR-1: ANKARA SİNCAN VE NATOYOLU TOPLUM MERKEZLERİNE DEVAM EDEN EVLİ KADINLARA YÖNELİK ŞİDDET ARAŞTIRMASI
A Coşkun, ŞB Özvarış, B Altıntaş, Z Arık, S Ertaç, K Serdar, T Tüleylioğlu, A Türkanık 435
BR-2: ADOLESAN GEBELERİN AİLE İÇİ ŞİDDETE MARUZ KALMA DURUMLARI
B Yılmaz, A Özşahin, M Zencir, E Alkış 436
BR-3: İNSANLIĞIN BÜYÜK BİR AYIBI OLARAK ŞİDDET: GİRESUN'DA KADINLARIN GEBELİKLERİNDE ŞİDDETE MARUZİYETİ
M Topbaş, G Çan, E Küçük, Ş Özgün 437
BR-4-: İZMİR'DE BİR GECEKONDU BÖLGESİNDE KADINA YÖNELİK AİLE İÇİ ŞİDDET
T Günay, H Giray, B Harç, B Köksal, S Sarı 433
BR-5: MALATYA'DA YAŞAYAN GEBELERDE AİLE İÇİ FİZİKSEL, DUYGUSAL VE CİNSEL ŞİDDET VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER
L Karaoğlu, O Celbiş, C Ercan, M İlgar, E Pehlivan, G Güneş, MF Genç, M Eğri 439
BR-6: YARI KIRSAL BÖLGEDE AİLE İÇİ ŞİDDET VE ŞİDDET TÜRLERİNİN BİRBİRLERİYLE İLİŞKİLERİ
N Savaş, G Ağrıdağ 448
BR-7: TÜRKİYE'DE 15-24 YAŞ GRUBU İNTİHARLAR (1974-2001)
A Coşkun, H Özcebe 441
BR-8: TÜRKİYE'DE 1975 SONRASI İNTİHAR HIZLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
C Açıkel, H Özcebe 447
TIP EĞİTİMİ
BS-1: AFYON'DA HEKİMLERİN HASTANE ENFEKSİYONLARI KONUSUNDA BİLGİ DÜZEYLERİ
R Demirel, H Ellidokuz, G Beştepe, A Beştepe, A Tuzcu, Y Sıvacı 443
BS-2: BİR TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ORGAN NAKLİ KONUSUNDAKİ BİLGİ, TUTUM VE DAVRANIŞLARI
İ Güngör, Y Açık, MY Güngör 444
BS-3: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM IV ÖĞRENCİLERİNİN "HASTALIK, DURUM VE SEMPTOMA DAYALI ÖĞRENME REHBERİ"Nİ KULLANMA DURUMLARI VE BU REHBER İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ
M Çalış, D Aslan, M Elçin, O Odabaşı, ŞB ÖzVarIŞ, M Akova, N Kiper, İ Sayek 445
BS-4: HEKİMLER HASTA HAKLARINI NE KADAR BİLİYORLAR?: BİR TIP FAKÜLTESİNDEKİ ASİSTAN VE İNTERN HEKİMLERİN BİLGİ DÜzEYLERİ
M Topbaş, T Özlü, G Çan, S Bostan 446
BS-5: İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HEPATİT B KONUSUNDA EĞİTİMİ
AE Önal, S Erbil, S Özel, AB Topuzoğlu, YI Özden 447
BS-6: İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN TIP ETİĞİ, HASTA-HEKİM HAKLARI KONUSUNDA BİLGİ DÜZEYLERİ
AE Önal, AB TOpuzOğlU 448
BS-7: KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNDE BÜYÜSEL DÜŞÜNCE SIKLIĞI
U Özcan, O Hamzaoğiu 449
BS-8: KÜÇÜK BİR İLÇE DEVLET HASTANESİNDE UZMAN DOKTOR OLARAK ÇALIŞMANIN SORUMLULUĞU VE YAPILMASI OLASI BİLİMSEL ÇALIŞMALARIN HALK SAĞLIĞINA OLAN KATKISININ TARTIŞILMASI
Ö Tanrıverdi 450
BS-9: RASYONEL FARMAKOTERAPİ EĞİTİMİ; İNTÖRN BAKIŞ AÇISI
H Şahin, F Akçiçek 451 S
BS-10: SAĞLIK OCAĞI ÇALIŞANLARININ GENETİK HASTALIKLAR VE GENETİK DANIŞMANLIK KONULARINA YAKLAŞIMLARI
AG Tomatır, A Özşahin, HÇ Sorkun, H Demirhan, B Akdağ 452
BS-11: SAĞLIK PERSONELİ ORGAN BAĞIŞI KONUSUNDA NE DÜŞÜNÜYOR?TIP FAKÜLTESİNDE YAPILAN BİR ARAŞTIRMA SONUÇLARI
Ş Özgün, M Topbaş, G Çan 453
BS-12: SAMSUN İL MERKEZİNDE ÇALIŞAN PRATİSYEN HEKİMLERİN HELİCOBACTER PYLORİ'Lİ HASTALARA YAKLAŞIMI
S Canbaz, A SÜnter, Y Pekşen, H Leblebicioğlu 454
BS-13: TIP EĞİTİMİNDE SAĞLIK FUARI UYGULAMASI
N Aytekin, K Pala, N Akış, E İrgil, H Aytekin 455
BS-14: TIP EĞİTİMİ VE SOSYAL SORUN
E Gürpınar, Y Yiğiter, K AİimOğlu, M Aktekin, M Türkay, H Erengin 456
BS-15;TOPLUM HEKİMLİĞİ BÜLTENİNİN 24 YILLIK DEĞERLENDİRMESİ
G Telatar, G Koçoğlu, H Altıntaş, S Oral 457
BS-16: T.Ü.T.F. MEZUNU OLUP UZMAN ve UZMANLIK EĞİTİMİ ALAN HEKİMLERİN HALK SAĞLIĞI DERSİNDE ALDIKLARI EĞİTİMLE İLGİLİ BİLGİ DURUMLARI
F Yorulmaz, S Deveci, Ü Marmaris, H Gül 458
BS-17: TÜRKÇE TIP DÖNEM I ve IV ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNETTEKİ SAĞLIK SİTELERİNDE KARŞILAŞTIKLARI BİLGİLERİN DOĞRULUĞU VE NİTELİĞİ İLE İLGİLİ ARADIKLARI KRİTERLERİN BELİRLENMESİ
F Temel, B Alpan, İB Bal, MD Bajin, DF Baş, O Bitik, B Büke, SA Vaizoğlu, Ç Güler 459
BS-18: ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ SON SINIF öĞRENcİLERİNİN GELECEK İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELERİ
K Pala, A Tokyay, G Aslan 460
BS-19: ÜÇÜNCÜ SINIF öĞRENCİLERİNİN GÖZÜNDEN BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİ
Ö Sarıkaya, S Kalaça, P Ünalan, S Çifçili 461
55-20: ÜMRANİYE'DE ÇALIŞAN HEKİMLERİN TÜBERKÜLOZ KONTROLÜ HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİ VE GÖRÜŞLERİ
A Karahan, Ş Çalı 462