CUMHURİYETTEN BUGÜNE GELECEĞE SAĞLIK

Book : CUMHURİYETTEN BUGÜNE GELECEĞE SAĞLIK

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Health-Safety-Environment

Publishing Location : Ankara

Published Date : Ekim 2008

Publisher : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Document Type : Report

Book No : 8475

INDEX

ÖNSÖZ 3
SUNUŞ 5
İÇİNDEKİLER 7
BİLİMSEL PROGRAM 37
CUMHURİYETTEN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE'DE SAĞLIK
Prof. Dr. Recep AKDUR 45
SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM
Prof. Dr. Sefer AYCAN 72
SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM SAĞLIK ÇALIŞANLARINA NE GETİRİYOR?
Doç. Dr. Sefer AYCAN
TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ NEREYE GİDİYOR?
Kayıhan Pala 91
SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE SAĞLIK HARCAMALARI VE İLAÇ HARCAMALARI
Dr. Ali Rıza ÜÇER 93
NE YAPMALI?
Prof. Dr. Ahmet SALTIK 101
SOSYO-EKONOMİK, BÖLGESEL VE COĞRAFİ EŞİTSİZLİKLER
ÖZELLESTİRME VE SAĞLIK POLİTİKALARI
Prof. Dr. Alpaslan IŞIKLI 109
AVRUPA BİRLİĞİ VE SAĞLIK-GENEL BAKIŞ
Prof. Dr. H.Seval AKGÜN 113
AVRUPA BİRLİĞİ Ve SAĞLIK: Enstitüler. Programlar. Projeler
Doç. Dr. Nilay BAŞARAN 120
GÜNÜMÜZDE KOAH EPİEMİYOLOJİSİ: Giderek büyüyen fakat ihmal
edilen bir küresel salgın
Ali KOCABAŞ 122
KRONİK OBSTRUKTİF AKCİĞER HASTALIĞI VE KOMORBİDİTELER
KOAH TEDAVİSİ
Prof. Dr. Nurhayat YILDIRIM 138
TÜRKİYE'DE SU KAYNAKLARI VE KULLANIMA SUNUMU
Prof. Dr. Muhsin AKBABA 142
DÜNYA'DA KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLAR VE KONTROLÜ
Prof. Dr. Meltem ÇÖL 148
TÜRKİYE'DE KALP HASTALIKLARI
Prof. Dr. Ferda ÖZYURDA 153
KALP SAĞLIĞI PROGRAMLARININ ETKİNLİĞİNİ İZLEMEDE KULLANILAN ÖLÇÜTLER
Doç. Dr. Sibel KALAÇA 158
KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLAR VE RİSK FAKTÖRLERİ İLE MÜCADELE HALK SAĞLIĞI YAKLAŞIMI VE SAĞLIK BAKANLIĞI ÇALIŞMALARI
Dr. Nazan YARDIM Halk Sağlığı Uzmanı 168
HALK SAĞLIĞI ASİSTAN OTURUMLARININ DÜNÜ, BUGÜNÜ VE GELECEĞİ
Araş. Gör. Dr. Emine BARAN 186
HALK SAĞLIĞI VE SAĞLIKLA İLGİLİ YAŞAM KALİTESİ
Erhan ESER 188
TÜBERKÜLOZ
Prof. Dr. Ferit KOÇOĞLU 192
DÜNYA'DA VE TÜRKİYE'DE YETİ YİTİMİ
Prof. Dr. Selma METİNTAŞ 194
ICF BAĞLAMINDA TANIMLAR VE ÖZÜRLÜ DEĞERLENDİRMESİ
Uzman Dr. Uzman Odyolog Berrin ERTÜRK 202
GIDA KATKI MADDELERİ
Doç. Dr. Recai OĞUR 206
GIDA GÜVENLİĞİNDE KRİTİK KONTROL NOKTALARINDA TEHLİKE ANALİZİ
DOÇ. Dr. Mahir GÜLEÇ 217
GÜNCEL SU VE BESİN KAYNAKLI ENFEKSİYONLARDAN KORUNMA
Yrd. Doç. Dr. H. Cem GÜL 222
BEDENSELVE ZİHİNSEL ENGELLİLERDE BAKIM KALİTESİ VE YAŞAM KALİTESİ
Birlikte yaşama, Topluma katılım ve hizmet kullanımına katılım (DISQOL) Projesi
Prof. Dr. Erhan ESER 229
SİGARAYI BIRAKMA ÜNİTESİ ÇALIŞMALARINDA HALK SAĞLIĞI
(Fırat Üniversitesi Hastanesi sigarayı bırakma polikliniği deneyimi)
Prof. Dr.Yasemin AÇIK 231
CUMHURİYETTEN GÜNÜMÜZE TEMEL SAĞLIK VE ÜREME SAĞLIĞI GÖSTERGELERİNDEKİ DEĞİŞİMLER
Prof. Dr. Ayşe AKIN 236
TÜRKİYE'DE İÇ GÖÇ BOYUTU NEDENLERİ VE SAĞLIK
Prof. Dr. Sabahat TEZZCİAN Uzm. Dr. Fehminaz TEMEL 246
OKUL SAĞILIĞI
Prof. Dr. Ufuk BEYAZOVA 251
TÜRKİYE'DE İŞ-İŞÇİ SAĞLIĞININ DURUMU
Prof. Dr. A. Gürhan FİŞEK 253
ÇALIŞMA YÖNETİMİNDE ARAŞTIRMA VE EĞİTİM
Dr. Y. Büent PİYAL 258
ADIYAMAN 2 NOLU TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ BÖLGESİNDE 2007 YILINDA CANLI DOĞUM YAPAN
KADINLARIN DOĞUM ÖNCESİ, DOĞUM VE DOĞUM SONRASI İZLEMLERİ
Dr. Binali ÇATAK 271
DÜZCE'DEKİ ÖLÜ DOĞUMLARIN VE BEBEK ÖLÜMLERİNİN SAĞLIK HİZMETLERİ AÇISINDAN
DEĞERLENDİRİLMESİ
Uzm. Dr. Nasır NESANIR 285
DÜNYA'DAKİ GELİŞMELER IŞIĞINDA "TEK TIP TEK SAĞLIK" KONSEPTİ
Arzu TEMİZYÜREK 299
TÜTÜN KONTROLÜNDE GELİNEN YER
Prof. Dr. Nazmi BİLİR 302
SÖZLÜ BİLDİRİLER 307
HALKLARIN SAĞLIK HAREKETİ VE HALKLARIN SAĞLIK BİLDİRGESİ
İlker KAYI, Yeşim YASİN, Fatih ARTVİNLİ 309
15.09.2005-14.05.2007 TARİHLERİ ARASINDA AİLE HEKİMLİĞİNE GEÇEN 11 İLİN 2000-2007 YILLARI ARASINDAKI SAĞLIK DÜZEYİ GÖSTERGELERİ
N. NESANIR, N. ERKMAN 310
ADOLESANLARIN "ADETE" BAKIŞI
E. ALTUNDAŞ, E. DEMET, B. ERGİN, E. GÜNYÜZ, S. MALİM, A. N. ÖZAYDIN 311
AİLE HEKİMLİĞİ PİLOT UYGULAMASININ İKİNCİ YILINDA, BOLU'DA TOPLUMA DAYALI HİZMETLERİN LOT KALİTE İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
Seval ALKOV, Aysu KIYAN, Aslıhan ÇATIKER, İlknur ÖZKAN, Sevil ALBAYRAK, Muzaffer ESKİOCAK 312
AİLE HEKİMLİĞİ PİLOT UYGULAMASININ İKİNCİ YILINDA, BOLU'DA TOPLUMUN SAĞLIK
HİZMETLERİNİ KULLANMA / HİZMETLERDEN YARARLANMA DAVRANIŞLARININ LOT KALİTE TEKNİĞİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
Seval ALKOV, Aslıhan ÇATIKER, Aysu KIVAN, İlknur ÖZKAN, S. ALBAYRAK
Muzaffer ESKİOCAK 313
AİLE HEKİMLİĞİ PİLOT UYGULAMASININ İKİNCİ YILINDA, EDİRNEDE 0-23 AY ÇOCUKLARIN
AŞILANDIKLARI YERLERİN LOT KALİTE TEKNİĞİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
Muzaffer ESKİOCAK, Seval ALKOY, Hasan DEDELER, Gamze VAROL SARAÇOĞLU, Ufuk BERBEROĞLU, Faruk YORULMAZ 314
AİLE HEKİMLİĞİ PİLOT UYGULAMASININ İKİNCİ YILINDA, BOLU'DA 0-23 AY ÇOCUKLARIN
AŞILANMA DURUMLARININ LOT KALİTE TEKNİĞİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
Seval ALKOY, Aslıhan ÇATIKER, Aysu KIYAN, İlknur ÖZKAN, Sevil ALBAYRAK, Muzaffer ESKİOCAK 315
AİLE HEKİMLİĞİ PİLOT UYGULAMASININ İKİNCİ YILINDA. EDİRNE'DE 0-23 AY ÇOCUKLARIN
AŞILANMA DURUMLARININ LOT KALİTE TEKNİĞİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
Seval ALKOY, Muzaffer ESKİOCAK, Hasan DEDELER, Gamze VAROL SARAÇOĞLU, Ufuk BERBEROĞLU, Faruk YORULMAZ 316
AYDIN İLİNDE BEBEK ÖLÜMLERİNE YÖNELİK BİR OLGU-KONTROL ÇALIŞMASI VE SÖZEL OTOPSİ
YÖNTEMİYLE ÖLÜM NEDENLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
G. ATASOYLU, P. OKYAY, E. BEŞER, M. TÜRKMEN, S. A. AYDOĞDU, A. YENİGÜN 317
BALÇOVA'DA YAŞAYAN SAĞLIKLI BİREYLERDE 10 YILLIK KORONER KALP HASTALIĞI GELİŞME
RİSKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
B. ÜNAL, K. SÖZMEN. R. UÇKU, H. BAYDUR, O. ASLAN, G. ERGÖR, A. SOYSAL, H. GİRAY, R. MESERİ, G. SAATLI, R. BUDAK, S. DOĞANAY 318
BALÇOVA'NIN KALBİ (BAK) PROJESİ KAPSAMINDAKİ KİŞİLERİN YAŞAM ALIŞKANLIKLARININ
DEĞERLENDİRİLMESİ
B. ÜNAL, G. SAATLI, G. ERGÖR, R. UÇKU, R. MESERİ, A. SOYSAL, B. KILIÇ, Y. AKVARDAR, H. BAYDUR, H. GİRAY. K. SÖZMEN, R. BUDAK, S. DOĞANAY 319
BALÇOVA'NIN KALBİ (BAK) PROJESİ OLUŞUMU VE DURUM SAPTAMA HAZIRLIK SÜRECİ
A. SOYSAL, H. GİRAY, G. ERGÖR, R. UÇKU, B. ÜNAL, T. GÜNAY, A. ERĞOR, B. KILIÇ, Y. DEMİRAL, R. MESERİ, G. SAATLİ, H. BAYDUR, K. SÖZMEN, R. BUDAK, Ö. ASLAN, D. ÇIMRIN, Y. AKVARDAR, N.KARAKUŞ, H.ARIK, P.TUNCEL 320
BETA TALASEMİ MAJOR HASTALARI VE TAŞIYICI EBEVEYNLERİNDE DERMATOGLİFİK İNCELEME
A. Ç. DOĞRAMACI, N. SAVAŞ M. A. BAĞRIAÇIK 321
BİR KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN KADINLARDA DOĞUM YÖNTEMİ
TERCİHLERİNİN İNCELENMESİ
Ercan GÖÇGELDİ, Muharrem UÇAR, Mahir GÜLEÇ 322
BİR LOJMAN BÖLGESİNDE YAŞAYAN AİLELERİN DAMACANA SU KULLANMA ALIŞKANLIKLARI VE
KULLANILAN SULARIN MİKROBİYOLOJİK VE KİMYASAL ANALİZLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ (TOPLUMUN DAMACANA SU KULLANMA ALIŞKANLIKLARI VE DAMACANA SULARININ ANALİZLERİ)
O. Faruk TEKBAŞ, Recai OĞUR, Hakan İSTANBULLUOĞLU, Aysun DAL, Ayşegül ÇİFTÇİ,
Manolya YALÇINKAYA, Gözde KAYKIN, Fatma KOCABAŞ, G. Mahun ÇELİK, 323
BİRİNCİ BASAMAKTA HİPERTANSİYON HASTALARINA YÖNELİK EĞİTİM VE EVDE İZLEMİN İLACA
UYUM VE HİPERTANSİYON YÖNETİMİNE ETKİSİ
Rabia HACIHASANOĞLU, Sebahar GÖZÜM 324
DİYARBAKIR'DA 2007-2002; GRİP MEVSİMİNDE YAPILAN İNFLÜENZA SÜRVEYANSI
E. ASLAN, V. DORMAN, D. YALIM, H. KAYA ÖNER, A. CEYLAN 325
EDİRNE VEREM SAVAŞ DİSPANSERİNİN 2003-2007 YILLARINDAKİ ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
U. BERBEROĞLU, M. ESKİOCAK, F. SOYLU, H. GÜL 326
EDİRNE'DE AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASININ BİRİNCİ YILINDA İSHAL SIKLIĞI VE İSHALLİ
HASTALIKLARIN DENETİMİ PROGRAMI HİZMETLERİNİN DURUMU
M. ESKİOCAK, O. V . SARAÇOĞLU, H. DEDELER, U. BERBEROĞLU, T. ERASLAN, U. ZİYREK,
N. GÜNÇIKAN, S. ALKOY, F. YORULMAZ 327
ELAZIĞ İL MERKEZİNDE YAŞLILARDA DEPRESYON BELİRTİLERİNİN YAYGINLIĞI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER
M. KARADAĞ, S. E. DEVECİ, Y. AÇIK, M. ATMACA 328
GENÇ ERİŞKİNLERDE KENDİ KENDİNE TESTİS MUAYENESİ YAPMA SIKLIĞININ ARAŞTIRILMASI
Ercan GÖÇGELDİ. Necmettin KOÇAK, Serdar ULUS, Cenk YEĞİNER, Şeref BAŞAL 329
GENÇLERDE SİGARA KONUSUNDA YÜRÜTÜLEN AKRAN EĞİTİMİ PROGRAMİNİN SİGARA
KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYİ VE SİGARA İÇME DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
H. FİLİZ, G. DİNÇ, CAMBAZ ULAŞ 330
ISPARTA İLİ MERKEZ VE ÇEVRE İLÇE-KÖYLERİNDE 2000-2008 YILLARI ARASINDAKİ VEREM-SAVAŞ DİSPANSERİ KAYITLARININ İNCELENMESİ
E. ZENGİN, A. N. KİŞİOĞLU, Y. SÖNMEZ 331
İKİ FARKLI COĞRAFİ BÖLGEDEKİ İLKÖĞRETİM OKULLARINDA İÇ ORTAM HAVASINDA CO2
KONSANTRASYONU DEĞERLENDİRİLMESİ
S. KÖKSAL, S. GÖKÇE, E. ERGİNÖZ, S. ERDOĞAN, A. KAYPMAZ E. YURTSEVEN 332
İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÇOCUKLARINDA ASTIM PREVALANSI VE YAŞAM KALİTESİ İLİŞKİSİ; MANİSA ÖRNEĞİ
Saliha ALTIPARMAK, Osman ALTIPARMAK, Hatice YILDIRIM SARI 333
İSTANBUL İLİ ÜMRANİYE İLÇESİNDEKİ İLKÖĞRETİM I. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN GENEL SAĞLIK DURUMLARININ DELENDİRİLMESİ
M. F. ÖNSÜZ, A. OZAYDIN 334
İSTANBULDA BİR İLAÇ SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARINDA KAN BAĞIŞI KONUSUNDA BİLGİ VE DAVRANIŞ ARAŞTIRMASI
A. E. ÖNAL, S. CEVİZCİ 335
KAPALI ORTAMDA SİGARA KULLANIMININ HAVA KALİTESİNE ETKİSİ VE BU ORTAMDA ÇALIŞAN
KİŞİLERDE ÜST SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARININ GÖRÜLME SIKLIĞI
G. BOZTAŞ, H. ÖZCEBE, S. ÖZKAN, G. ÖZLEM, V. ÜLKER 336
KARDİYOVASKULER HASTALIKLAR RİSK FAKTÖRLERİ BİLGİ DÜZEYİ (KARRİF-BD) ÖLÇEĞİNİN
GÜVENİRLİLİK VE GEÇERLİLİĞİ
İnci ARIKAN, Selma METİNTAŞ, Cemalettin KALYONCU 337
KAYSERİ MELİKGAZİ SAĞLIK GRUP BAŞKANLIĞI BÖLGESİNDE YAŞAYAN GEBE KADINLARIN
SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ VE BESLENME DURUMLARI
B. ÇİÇEK, M. YILMAZ, H. ŞAHİN, D. KATRANCI, M. AYKUT, E. BALCI, N. ÇELİK, N. İNANÇ 338
KENDİ KENDİNE TESTİS MUAYENESİ KONUSUNDA GENÇ ERİŞKİN ERKEKLERE VERİLEN EĞİTİMİN
DEĞERLENDİRİLMESİ
Necmettin KOÇAK, Ercan GÖÇGELDİ 339
KORONER KALP HASTALARININ DEĞİŞTİRİLEBİLİR RİSK FAKTÖRLERİ YÖNÜNDEN
DEĞERLENDİRİLMESİ VE SAĞLIKLI YEME İNDEKSLERİ
Ü.ÖZTÜRK, P.TOKSÖZ, Ö. ÖZTÜRK 340
KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ OLAN HASTALARDA TEDAVİ MODALİTESİ, DEPRESYON, YORGUNLUK
VE CİNSEL FONKSİYON BOZUKLUKLARININ SAĞLIKLA İLGİLİ YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ
V. ŞENOL, E. BALCI 341
KTÜ FARABİ HASTANESİ BÜRO ÇALIŞANLARININ İŞ ORTAMININ ERGONOMİK DEĞERLENDİRİLMESİ
VE MEVCUT KAS İSKELET ŞİKAYETLERİ İLE İLİŞKİSİ
N. AĞBAŞ, G. ÇAN, M.TOPBAŞ, M. A. ÇAN, H. ULUUTKU 342
MANİSA`DA KADIN DOĞUM POİKLİNİKLERİNE BAŞVURAN KADINLARDA MENOPOZ YAŞAM KALİTESİ
İLİŞKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
S. DEVECİ, Y. KAPLAN, F. ÖZBAŞARAN 343
MANİSA İLİ KIRKAĞAÇ İLÇESİNDE GASTROENTERİT SALGINI
G. ATASOYLU, G. KÖROĞLU, G. DİNÇ, E. ÖZMEN, S. TOSUN, Z. TAY 344
MANİSA KENT MERKEZİNDE DOĞURGANLIK TERCİHLERİ, DOĞURĞANLIK DÜZEYİ VE
KARŞILANMAMIŞ AİLE PLANLAMASI GEREKSİNİMİNDE DEĞİŞİMLER
G. DİNÇ 345
MANİSA`DA KENT MERKEZİNDE HİZMET SUNANLAR AÇISINDAN AİLE HEKİMLİĞİ SİSTEMİNİN
DEĞERLENDİRİLMESİ
B. CENGİZ ÖZYURT, P. ERBAY DÜNDAR 346
MARDİN İL MERKEZİNDE DÜŞÜK SOSYOEKONOMİK DÜZEYLİ MAHALLELERDE GÜVENLİ
ANNELİĞİN ANNENİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNE GÖRE İNCELENMESİ
G. SAKA, S. ÇİFÇİ 347
MERSİN İL MERKEZİNDE İLKÖĞRETİM OKULLARININ HİJYENİK DONANIMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
A. Ö. KURT, R. BUĞDAYCI, T. ŞAŞMAZ, S. ÖNER, G. YAPICI, A. KEMİK, H. GÖKÇE. S. TOPLAR 348
MUTF ÖĞRENCİLERİ, 6 YILIN SONUNDA, TIP EĞİTİMİNİ DEĞERLENDİRİRKEN HALK SAĞLIĞI ALANINDA KENDİLERİNİ NASIL DEĞERLENDİRİYORLAR?
A. N. ÖZAYDIN, N. MUSTAFAOĞLU, E. AZİZOĞLU, İ. ÇEVİK, M. ÇİFTSÜREN, G. DEMİR, Ö. F. DEMİREL, K. DOĞANAY, M.KARAVUŞ 349
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ RİSKLER KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİ
Ö.TERZİ, N.ARSLAN, S.CANBAZ, Y.PEKŞEN 350
ÖZÜRLÜK SINIFLAMASI İÇİN BİR MODEL OLUŞTURMA
Ş. KARADEMİR, E. D. EVCİ 351
PEDİKULOZİS KAPİTİS TEDAVİSİNDE BAŞARISIZ OLAN COCUKLARIN VE AİLELERİNİN
KARŞILAŞTIKLARI GÜÇLÜKLER
O. OZKAN, A. ŞİKAR AKTÜRK, K. MERT 352
SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA İŞYERİ ŞİDDETİ
S.KOCADAĞ, R.AKDUR 353
SEVK ZİNCİRİ İPTALİNİN ÜÇÜNCÜ BASAMAKTA KONULAN TANILAR VE SOSYAL GÜVENLİK
KURUMUNA MALİYETİ ÜZERİNE ETKİLERİ
N.SAVAŞ,C. ÖZER.T. İNANDI 354
SİVRİHİSAR İLÇE MERKEZİNDE 40 YAŞ ÜZERİ ERKEKLERDE SİGARA İÇME SIKLIĞI VE YASAM KALİTESİ
A. ÜNSAL, D. ARSLANTAŞ, F. KOÇ, S. TOKER
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY PROF. DR. MAZHAR OSMAN RUH SAĞLIĞI VE SİNİR HASTALIKLARI
EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ'NDE ÇALIŞANLARIN MEMNUNİYETİ. İŞ DOYUMU VE ETKİLEYEN ETMENLER
G. URAL, O.CEYHAN, S. KAHRAMAN 356
TTB HALK SAĞLIĞI KOLU 20. GEZİCİ EGİTİM SEMİNERİ SONUÇ BİLDİRGESİ
E. ALTUNDAŞ, N. ÇAGLAYAN, İ. KAYI, M. ERKOÇ
TTB Halk Sağlığı Kolu 20. Gezici Eğitim Semineri Ropörterleri 357
TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİNİN HASTA BİNA SENDROMU AÇISINDAN ÇALIŞANLAR ÜZERİNDEKİ
ETKİSİNİN BELİRLENMESİ
Rukiye AYLAZ, Fatma SÖYLEMEZ, Gülsen GÜNEŞ, Erkan PEHLİVAN 358
TÜRKİYE'DE YERLEŞİM YERİ BAZLI SAĞLIK BELİRLEYİCİLERİNİN BAZI SAĞLIK DÜZEYİ
GÖSTERGELERİ İLE İLİŞKİSİ
Saniye Orhun AKSOY. Erhan ESER 359
VAN AÇSAP MERKEZİNE BAŞVURAN 18 YAŞ ÜSTÜ EVLENMİŞ KADINLARDA CİNSEL FONKSİYON
BOZUKLUKLARI
A. KARAHAN, A. YÜKSEL, S. DEVECİ, T. ERBAYDAR 360
YAŞLILARDA SAĞLIKTA EŞİTSİZLİĞİN GÖSTERİLMESİNDE FARKLI BİR YAKLAŞIM
“SAĞLIK ALGISI DEGİŞİMİ DEĞERİ"
E. ESER. P. BAYSAN 361
ZONGULDAK'TA BİR SAĞLIK OCAĞI BÖLGESİNDE YAŞAYAN 15 - 49 YAŞ EVLİ KADINLARIN
MARUZ KALDIĞI EŞ ŞİDDETİNİN SIKLIĞI VE ŞİDDETE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLER
Berin BAYRAKLI 362
POSTER BİLDİRİLER 363
DİŞ SAĞLIĞI DÜZEYİNİ BELİRLEMEDE YENİ BİR ÖLÇÜT; SFS-T İNDEKSİ
N. NAMAL, A. SHEİHAM 365
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HAKKINDAKİ
DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
C. AKCAN, G. BEŞTEPE, A. BEŞTEP, G.DEĞER 366
ANKARA İLİNDE BİR İLKÖĞRETİM OKULUNDA OKUYAN SINIF ÖĞRENCİLERİNİN AĞIZ-DİŞ
SAĞLIĞINA İLİŞKİN BAZI BİLGİ TUTUM VE DAVRANIŞLARI
Bahar GÜÇİZ DOĞAN, Saadet GÖKALP, Şengül ÜNLÜEL 367
GENÇ ERİŞKİN ERKEKLERİN AĞIZ-DİŞ SAĞLIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ
T. KAYA, H. BEBİŞ, S. KILIÇ, S. ÖZDEMİR, E. Y. YILDIZ 368
20 YAŞ VE ÜZERİ ERİŞKİNLERDE OBEZİTE VE YAŞAM KALİTESİ
A. ÜNSAL, D. ARSLANTAŞ, F. KOÇ 369
ADANA İLİ SOLAKLI BELDESİNDE OTURAN KİŞİLERİN KULLANDIĞI TUZLARIN İYOT DURUMU
H. ZORBA, E. KARA, M. AKBABA 370
ADANA İLİ SOLAKLI MERKEZ SAĞLIK OCAĞI BÖLGESİNDE YASAYAN 20-64 YAS ARASI KADINL'ARDA OBEZİTE VE İLİŞKİLİ RİSK FAKTÖRLERİNİN İNCELENMESİ
Ersin NAZLICAN, Hakan DEMİRHİNDİ, Muhsin AKBABA 371
AFYONKARAHİSAR TINAZTEPE VE 2. BLOK YURTLARINDA KALAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN
BESLENME TUTUM VE DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
G. BEŞTEPE, G. DEĞER, S. DEĞER, S. GÜLTEKİN, S. AKTAS, E. PERİNCEK, Y. CEYLANTEKİN 372
ANKARA'DA İKİ SAĞLIK OCAĞI BÖLGESİNDE 0-59 AYLIK ÇOCUKLARIN ANNELERİNİN SAĞLIKLI GIDA HAZIRLAMA KOŞULLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Tülay BAĞCI BOSİ, Fehminaz TEMEL, Şevkat BAHAR ÖZVARIŞ, Levent AKIN 373
ANKARA'DA YASAYAN BİREYLERİN TATİL DÖNEMİNDE BESLENME DÜZENİNDE MEYDANA
DEĞİSİKLİKLERİN İNCELENMESİ
S. AKAR SAHİNGÖZ, H. SAHİN, F. YILDIZLI 374
BALIKESİR İBRAHİM BODUR ÇIRAKLIK EĞİTİM MERKEZİNDEKİ ÇIRAKLARDA ZAYIFLIK
PREVALANSININ BELİRLENMESİ
N.KARADAĞ, S.YÖRÜK 375
BURSA İLİ NİLÜFER İLÇE MERKEZİNDE 12-14 YAS İLKÖĞRETİM OKULUNA DEVAM EDEN ÇOCUKLARDA ANEMİ PREVALANSI VE RİSK FAKTÖRLERİNİN BELİRLENMESİ
N.DÜNDAR, K.PALA 376
EĞİRDİR İLÇESİNDE YASAYAN 15-49 YAS EVLİ KADINLARDA OBEZİTE PREVALANSI VE
RİSK ETMENLERİ
Rabia ÇELİK YILDIZ, Yonca SÖNMEZ, A. Nesimi KİSİOĞLU 377
ELAZIĞ İL MERKEZİ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNDE AŞIRI KİLOLUK, OBEZİTE PREVALANSI VE
ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Edibe PİRİNÇCİ, Birsen DURMUŞ, Yasemin AÇIK, Cemal GÜNDOĞDU 378
GATA EĞİTİM HASTANESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM POLİKLİNİĞİNE MÜRACAAT EDEN
GEBE KADINLARIN. “GEBELİKTE BESLENME" KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİ. BESLENME
ALIŞKANLIKLARI VE ETKİLEYEN FAKTORLER
T. TÜRKER, M. A. BABAYİĞİT, S. CEYLAN, O. SARİ, H. ERSOY, M. C. YENEN 379
KARS İLİ 1 NO'LU SAĞLIK OCAĞI BÖLGESİNDE YAŞAYAN 15 YAŞ ÜZERİ KADINLARIN BESİN TÜKETİM ALIŞKANLIKLARININ BELİRLENMESİ
G.KARATAY, B. ÖZTÜRK 380
KAYSERİ'DEKİ ANNELERİN EMZİRME SÜRELERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER
A. BORLU, D. HOROZE, E. BALCI 381
SAMSUN MERKEZ İLÇE İLKÖĞRETİM OKULU OĞRENCİLERİNDE OBEZİTE PREVALANSI
C. DÜNDAR, H. ÖZ, E. I. UYAR, N. ÖZYURT 380
TIP FAKÜLTESİ OĞRENCİLERİNİN BESLENME BİÇİMİ VE FAST FOOD TÜKETİMİ
O. GÜNAY, A. E. GÜNAY 383
TRABZON İLİNDE BEBEK DOSTU İLÇE UYGULAMASININ ANNE SÜTÜ İLE BESLENME DURUMUNA ETKİSİ
G. ÇAN, S. KAZAZ, M. TOPBAŞ, S. MUHÇU, E. ÇAN, A. YAVUZYILMAZ, S. EMİROĞLLİ,
M. ÜNAL, H. KAYACIK, Ş.SÜNBÜL 384
ULUSAL BİYOGÜVENLİK VE HALK SAĞLIĞI; GDO'LAR CANAVAR MI?
Bilge TOPUKSAK, GÜLÜMSER KUBLAY 385
ÜNİVERSİTE OĞRENCİLERİNİN BESLENME TUTUM DAVRANIŞ VE FİZİK AKTİVİTE DÜZEYLERİ
N. YEŞİLDAL, S. Ç. DAĞLİ, A. ALTINÖZ, A. ACAR, P. BAŞARANEL, F. ACAR, F. BEKTAŞ,
H. DOĞAN, M. ÇIKMAN 386
YETİŞKİN BİREYLER TARAFINDAN BİLDİRİLEN BOY VE AĞIRLIK DEĞERLERİNİN GEÇERLİLİĞİ
M.AYKUT, O. GÜNAY, D. HOROZ, A. BORLU, E. BALCI, Z. ORAK 387
2001-2006 YILLARI ARASINDA ŞANLIURFA MERKEZ VEREM SAVAŞ DİSPANSERİNDE TAKİP EDİLEN TÜBERKÜLOZ OLGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
S.KOÇAKOĞLU, Z. ŞİMŞEK, İ. H. İNAKÇI 388
AİLE HEKİMLİĞİ PİLOT UYGULAMASININ İKİNCİ YILINDA. EDİRNEDE 0-23 AY ÇOCUKLARIN
AŞILANMAMA NEDENLERİNİN LOT KALİTE TEKNİĞİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
Muzaffer ESKİOCAK, Seval ALKOY, Hasan DEDELER, Gamze VAROL SARAÇOĞLU, Ufuk BERBEROĞLU, Faruk YORULMAZ 389
AİLE HEKİMLİĞİ PİLOT UYGULAMASININ İKİNCİ YILINDA BOLU'DA 0-23 AY ÇOCUKLARIN l
AŞILANMAMA NEDENLERİNİN LOT KALİTE TEKNİĞİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
İ Seval ALKOY, Aslıhan ÇATIKER, AySU KIYAN, İlknur ÖZKAN, Sevil ALBAYRAK, Muzaffer ESKİOCAK 390
AİLE HEKİMLİĞİ PİLOT UYGULAMASININ İKİNCİ YILINDA BOLU'DA AŞILAMA HİZMETLERİNİN KALİTESİNİN LOT KALİTE TEKNİĞİ (LKT) VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (CBS) İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
Seval ALKOY, Filiz. KURTCEBE, Ahmet Özgür DOĞRU, Aslıhan ÇATIKER, Necla ULUĞTEKİN, Muzaffer ESKİOCAK 391
AİLE HEKİMLİĞİ PİLOT UYGULAMASININ İKİNCİ YILINDA EDİRNE'DE AŞILAMA HİZMETLERİNİN KALİTESİNİN LOT KALİTE TEKNİĞİ (LKT) VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (CBS) İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
Seval ALKOY, Filiz KURTCEBE, Ahmet Özgür DOĞRU, Necla ULUĞTEKIN, Muzaffer ESKİOCAK 392
AİLE HEKİMLİĞİ PİLOT UYGULAMASININ İKİNCİ YILINDA BOLU'DA 0-23 AY ÇOCUKLARIN
AŞILANDIKLARI YERLERİN LOT KALİTE TEKNİĞİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
Seval ALKOY, Aslıhan ÇATIKER, Aysu KIYAN, llknur ÖZKAN. Sevil ALBAYRAK, Muzaffer ESKİOCAK 393
ANKARA KENT MERKEZİNDE BULUNAN İKİ SAĞLIK OCAĞINA HERHANGİ BİR NEDENLE BAŞVURAN
YİRMİ YAŞ ÜSTÜ KİŞİLERİN HEPATİT C HAKKINDAKİ BİLGİLERİ
S. ÜNER, O. KARADAĞ, H. ÖZCEBE 394
ANKARA'DA SAĞLIK OCAĞI POLIKLİNİKLERİNE 2-4 EKİM 2007 BAŞVURAN 17-50 YAŞ ARASI
KİŞİLERİN HEPATİT B HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİ
Ali Naci YILDIZ, Yalçın ÇAKIR, Saliha EREN, Ümitcan KARAHASANOĞLU, Rüveyda LÜLECİ, Ümit MALKAN, Fehminaz TEMEL 395
ANKARA'DA İKİ SAĞLIK OCAĞI BÖLGESİNDE, 0-59 AYLIK ÇOCUKLARDA SON 15 GÜN VE SON 24 SAAT İÇİNDEKİ İSHAL PREVALANSI
Şevkat BAHAR ÖZVARIŞ, Levent AKIN, Banu ÇAKIR, Fehminaz TEMEL, Yusuf Tolga ŞANLI, İlknur ÖZDENIZ, Emel ÖDEMİŞ, Bihter ŞENTÜRK, Seval TANRIKULU, Esma KEPENEK 396
BİR GRUP ÖĞRETMEN VE HEKİMİN KUŞ GRİBİ BİLGİ DÜZEYLERİ
M. KAYA, G. ÇULHA, A. OzLÜ, C. ERCAN, Ç. ŞİMŞEK 397
BİR SAĞLIK OCAĞINA 3, 4, 10 ARALIK 2007 TARİHLERİNDE YAPILAN BAŞVURULARDA ÜSYE TANISI ALAN HASTALARA UYGULANAN TEDAVİ VE HASTALARIN TEDAVİYE UYUMU
AIi Naci YILDIz, Emel ERTÜRK, Eymen GAZEL, Sebile GÜLER, Fehminaz TEMEL 398
BİR TIP FAKÜLTESİ 4, 5 VE 6. SINIF ÖĞRENCİLERINİN KUŞ GRİBİ HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYİNİN ARAŞTIRILMASI
S. KILIÇ, O. KOÇ, H. SALİFOĞLU, A. PELLUMBİ, S. ULUS 399
BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNİN KLİNİKLERİNDE OCAK 2005-HAZIRAN 2008 TARİHLERİ ARASINDA İZLENEN BRUSELLOZ OLGULARININ İNCELENMESİ
E.BARAN, K.O.MEMİKOĞLU, M.E.OCAKTAN 400
DÜZCE'DE ÖNEMLİ BİR HALK SAĞLIĞI SORUNU: KUDUZ RİSKLİ TEMAS OLGULARI
Nasır NESANIR 401
EDİRNE'DE HASTANE YEMEK HAZIRLAMA VE DAĞITIM HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN PERSONELİN
GIDA HİIYENİ KONUSUNDA BİLGİ, TUTUM VE DAVRANISLARI
B.TOKUÇ, G. EKUKLU, U. BERBEROĞLU, E. BİLGE, H. DEDELER 402
ESKİŞEHİR İLİ KIRSAL ALANINDA ERİŞKİNLERİNDE DERMATOFİTOZ SIKLIĞI VE TEDAVİ ALTERNATİFLERİ
S. METİNTAŞ, N. KİRAZ, F. KOÇ, C. KALYONCU 403
GÖKÇEYAZI SAĞLIK OCAĞI BÖLGESİNDE YAŞAYAN ERİŞKİN ERKEKLERİN AIDS HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN VE AIDS İLE İLGİLİ KORKULARININ BELİRLENMESİ
S. TÜRKER, İ. AKYÜz, M. ÇOLAK 404
HATAY İLİ 2007 YILI İÇME SULARININ ANALİZ SONUÇLARI İLE İSHAL VE HEPATİT A OLGU SIKLIĞI İLİŞKİSİ
E.TURHAN 405
HATAY İLİ VE YÖRESİNDE BRUSELLOZ SEROPREVALANSI
E. TURHAN, T. İNANDI 406
MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİNDE KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJI YAPMIŞ
ÖĞRENCİLERİN HPV AŞISI HAKKINDA BİLGİ DÜZEYLERİ VE YAKLAŞIMLAIRININ DEĞERLENDİRİLMESİ
M. F. ÖNSÜZ, Z. BİLGİ, M. YILMAZ, N. AMUK, F. FAHRİDİN, A. TOPUZOĞLU 407
MELİKGAZİ SAĞLIK GRUP BAŞKANLIĞI BÖLGESİNDE SAĞLIK OCAĞINA BAŞVURAN 18 YAŞ VE ÜZERİ ERİŞKİNLERİN KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞİ İLE İLGİLİ BİLGİ VE TUTUMLARI
A. ÖZTÜRK, D. HOROZ, A. BORLU, E. BALCI, İ. GÜN 408
MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLİĞİ 15- 49 KADIN TT / TD AŞILAMA VE DOĞUM ÖNCESİ BAKIM HİZMETLERİNİ ULAŞMADA BİR ENGEL MİDİR?
İbrahim KORUK, Zeynep ŞİMŞEK
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KUŞ GRİBİ
KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİ
Ö. TERZİ, S. CANBAZ, Y. PEKŞEN
ŞANLIURFA İL MERKEZİNDEKİ BERBER VE KUAFÖRLERDE HBV VE HCV SEROPREVALANSI VE
RİSK FAKTÖRLERİ
İ. KORUK, S. TEKİN KORUK, B. GÜRSOY, C. ÇALIŞIR, F. YÜKSEL, F. YILDIZ ZEYREK, Z. ŞİMŞEK 409
ZONGULDAK İLİ MERKEZ İLÇESİNDE BAĞIŞIKLAMA HİZMETİ VEREN 1. BASAMAK SAĞLIK
KURUMLARINDA SOĞUK ZİNCİRİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SAĞLIK PERSONELİNİN BİLGİ DURUMU
Ö. SEKRETER, S. KIRAN, M A. KURÇER 412
BAKIRKÖY PROF. DR. MAZHAR OSMAN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA
HASTANESİ TEMİZLİK PERSONELİNİN HASTANE ENFEKSİYONLARI İLE İLGİLİ BİLGİ VE UYGULAMALARI
G. URAL, Ö. KOÇ, S. KAHRAMAN, O. CEYHAN 413
BAKIRKÖY PROF. DR. MAZHAR OSMAN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA
HASTANESİ YOĞUN BAKIM UNİTELERİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN HASTANE ENFEKSİYONLARI
KONTROLÜ KONUSUNDAKİ BİLGİ VE TUTUMLARI
G. URAL, S. KAHRAMAN, Ö. KOÇ, O. CEYHAN 414
PROFESYONEL TEMİZLİK FİRMALARININ CIVA TEMİZLİGİ YAKLAŞIMLARINA YÖNELİK BİR ÇALIŞMA
Derya ÇAMUR, SONGÜL A.VAİZOĞLU, Çağatay GÜLER 415
ANKARADA BİR İLKÖĞRETİM OKULUNDA ÖĞRENCİLERİN BİLGİSAYAR, İNTERNET KULLANMA
ÖZELLİKLERİ VE GÜVENLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Songül VAİZOĞLU. Fehminaz TEMEL, Leman AKCAN. Laden IAFARİ. Sait ERTUĞRUL
AYDIN MERKEZİNDE YAŞAYANLARIN, EVDE KULLANILAN TEMİZLİK NIADDELERİNE
YAKLAŞIMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
E. D. EVCİ, F. DEMİRKIRAN, S. MEMİŞ, S. SARIGÜN, M. A. BİLGEN, M. ÖNDE, E. BEŞER 417
BİR İLKÖĞRETİM OKULUNDA 6. 7. Ve 8. SINIFLARDA OKUYAN ÖĞRENCİLERİN SU SAVURGANLIĞINA İLİŞKİN BİLGİ Ve UYGULAMALARI (Ankara, 20O7)
Derya ÇAMUR, Songül ACAR VAİZÖĞLU, Denizhan BAĞRUL, Ali ALİYEV, Mehmet KARACA, Ahmet KOKURCAN, Dilek KALAKAN, Çağatay GÜLER 418
BİR KAPALI ORTAM OLARAK OTOMOBİLLER
Bekir KARLAN, Songül ACAR VAİZOĞLU 419
ÇANAKKALE İLİNDE İNSAN SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN ÇEVRE SORUNLARI
C. BAKAR, F. ARMUTÇU 420
ÇANAKKALE İL MERKEZİNDEKİ İLKÖĞRETİM OKULLARININ STANDARTLARA UYGUNLUK VE
ÇEVRE SAĞLIĞI DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
H. TURAN, N.AYDIN, S. ÖZGÜR 421
GIDA KATKI MADDELERİNİN TÖKSİKOLOJİK İNCELENMESİ
H. EKİCİ, M. YİPEL, R. PORTAKAL, E. YARSAN 422
GIDA SANAYİNDE TEMİZLİK VE DEZENFEKSİYON
R. BAŞKAYA, A. KARAGÖZ 423
İKİ FARKLI COĞRAFİ BÖLGEDEKİ İLKÖĞRETİM OKULLARINDA İÇ ORTAM HAVASINDA UÇUCU
ORGANİK BİLEŞİKLER (VOC) KONSANTRASYONU DEĞERLENDİRİLMESİ
S. KÖKSAL, S. GÖKÇE, E. ERGİNÖZ, S. ERDOĞAN, A. KAYPMAZ, E. YURTSEVEN 424
İSTANBUL'DA KENTSEL DÖNÜŞÜM RROJESİNİN İLK SONUÇLARI: KENTSEL AFET BÖLGESİ OLARAK SULUKULE
Ö. SARIKAYA, İ. KAYI, Y. YASİN, G. YEŞİLTEPE, S. KARABEY 425
KEÇİÖREN İLÇESİNDE BULUNAN KREŞLERİN KAPALI ORTAM HAVA KİRLİLİĞİ YÖNÜNDEN
DEĞERLENDİRİLMESİ
Ö. F. TEKBAŞ, S. VAİZOĞLU, H. ÇAKMAK, Z. ÇOBANÖĞLU, Ç. GÜLER 426
SAMSUN İL MERKEZİNDEKİ İKİ LİSENİN OKUL ÇEVRE SAĞLİĞİ DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ
N.ARSLAN, E.ÇETİNĞLU, Ö.TERZİ.S.CANBAZ, Y. PEKŞEN 427
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 1. VE 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNDE ÖZEL TOPLANMASI GEREKEN ATIKLAR KONUSUNDA BİLGİ TUTUM VE DAVRANIŞ DURUMLARININ ARASTIRILMASI
Ö. OMCA, F. YORULMAZ, H. DEDELER, N. GÜÇKAN, U. ZEYREK 428
0-6 YAŞ GRUBU ÇOCUĞU OLAN ANNELERİN ÇOCUK BAKIMINA İLİŞKİN GELENEKSEL
UYGULAMALARININ BELİRLENMESİ
F. ÜSTÜNER, B. KAYA, E. KÜÇÜK 429
0-6 YAŞ GRUBU ÇOCUĞU OLAN ANNELERİN ANTİBİYOTİK KULLANIMI KONUSUNDAKİ BİLGİ
TUTUM VE DAVRANIŞLARI
E. ÜSTÜNER. K. YAPAR, E. KÜÇÜK 430
AİLE HEKİMLİĞİ PİLOT UYGULAMASININ İKİNCİ YILINDA. BOLU'DA AKUT SOLUNUM YOLU
ENFEKSİYONLARININ (ASYE) VE İSHALLİ HASTALIKLARIN KONTROLÜ RROGRAMI HİZMETLERİNİN LOT KALİTE TEKNİĞİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
Seval ALKOY, Aysu KIYAN, Aslıhan ÇATIKER, İlknur ÖZKAN, Sevil ALBAYRAK, Muzaffer ESKİOCAK 431
AİLE HEKİMLİĞİ PİLOT UYGULAMASININ İKİNCİ YILINDA, BOLU'DA ÇOCUK SAĞLIĞI HİZMETLERİNİN LOT KALİTE TEKNİĞİ İLE DEĞERLENDİRİLMELSİ
Seval ALKOY, Aysu KİYAN, Aslıhan ÇATIKER, İlknur ÖZKAN, Sevil ALBAYRAK,
Muzaffer ESKİOCAK 432
AİLE HEKİMLİĞİNİN 1. YILINIDA ASYE SIKLĞI VE ASYE DENETİM PROGRAMI, EDİRNE 2008 M. ESKİOCAK, G. V. SARAÇOĞLU, H. DEDELER, U. BERBEROĞLU, U. ZİYREK, N. GÜNÇIKAN S. ALKOY, F.YORULMAZ 433
ANKARA'DA BİR ANAOKULUNDA YATAĞINI ISLATNMA (ENURESIS NOCTURNA) SIKLIĞININ, ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN VE YATAĞINI ISLATMA İLE PARAZİTOZ İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
Bilal BAKIR, Hakan İSTANBULLUOĞLU, Remzi Ergin ARAZ, Sabahattin VURUCU, Hakan YAREN 434
ANKARA`DA BİR HASTANENİN REDİATRİ POLİKLİNİĞİNE BAŞ VURAN ANNELERİN ATEŞ HAKKINDAKİ BİLGİ,TUTUM VE DAVRANIŞLARI
S. ULUS, H. ÇAKMAK, H. İ. AYDIN, R. OĞUR, B. BAKIR, R DÜNDARÖZ 435
ANKARA'DA BİR MESLEK LİSİESİ 10. VE 3. SINIF ÖGRENCİLERİNİN UYKU KALİTESİ VE
ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Fehminaz TEMEL, Pervin HANCI, Taner KASAPOĞLU, Rabia Miray KIŞLA, Mahmut SERKAN SARIKAYA, Mehmet Alper YILMAZ, Hilal ÖZCEBE 436
ANNELERİN ANLATIMI İLE BEBEK ÖLÜMÜ
G. ATASOYLU, P. OKYAY, M. TÜRKMEN, S. A. AYDOĞDU, A. YENİGÜN, E. BEŞER 437
BALIKESIR`İN BURHANİYE İLÇESİ BİR NOLU SAĞLIK OCAĞI BÖLGESİNDE YAŞAYAN 0-5 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARIN EVLERİNDE SİGARA İLE İLGİLİ OLARAK UYGULANAN KURALLARIN VE
BU KURALLARIN İLE İLİŞKİLİ FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ
Z. ÖCEK, M. ÇİÇEKLİOĞLU, S. TANER GÜRSOY, E. AKSU, G. ASLAN, M. SOMALI 438
BALIKESİR 2 NOLU SAĞLIK OCAĞI BÖLGESİNDE BİR GRUP AİLENİN YÜKSEK ATEŞE İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ
Nuriye KARADAĞ, Semihat TÜRKER, Zehra SARIDAYI, Mukadder GÜN 439
BALIKESİR DOĞUM VE ÇOCUK BAKIMEVİ HASTANESİNDE YATARAK TEDAVİ GÖREN ANNELERİN
BEBEK BAKIMI KONUSUNDA GELENEKSEL UYGULAMALARI
N. KARADAĞ, S. TÜRKER, Z. SARIDAYI, M. GÜN 440
BİR SAĞLIK OCAĞI BÖLGESİNDE BEBEKLERİN UYKU POZİSYONLARI VE EIKİLYEN FAKTÖRLER
Emine BARAN, M. Esin OCAKTAN, SABAHATTİN KOCADAĞ, Ayşe YILDIZ, Recep AKDUR 441
ÇANAKKALE İL MERKEZİ 4 NOLU SAĞLIK OCAĞINA KAYITLI GEBELERİN YENİDOĞAN SÜNNETİ
HAKKINDAKİ BİLGİ DURUMLARI VE YENİDOĞAN SÜNNETİNE BAKIŞ AÇILARI
Seyran ŞENVELİ, Arife ÖZKAN, Şirin ÜNAL, Burçin MUTLU, Çisem ÖZKURT, Berna ÇAMDALI, 442
ÇANAKKALE İLİ ÇOCUK CERRAHİ VE ÇOCUK SERVİSİ BÖLÜMLERİNDE REFAKATÇI OLARAK KALAN
ANNELERİN KAYGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
S.VURUR, A. BALTA, Ö. TOKER 443
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, GENEL ÇOCUK POLİKLİĞİNE BAŞ VURAN HASTALARIN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ VE TANILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
S. TEPE, E.GÜNDÜZ, ULUDAĞ KİS, Z. SÜTOLUK, M. AKBABA 444
DİYARBAKIR ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİVDEKİ ÖLÜM KAYITLARININ İNCELENMESİ (2003 – 2007
E.KASIMOĞLU, G. SAKA 445
EDİRNE'DE AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASININ BİRİNCİ YILINDA ÇOCUK BESLENMESİ HİZMETLERİNİN DURUMU
G. V. SARAÇOĞLU, M. ESKİOCAK, H. DEDELER, T. ERARSLAN, U. ZİYREK, N.GÜNÇIKARAN, S. ALKOY, F.YORULMAZ 446
EDİRNE'DE AİLE HEKİMLİĞİNİN 1.YILINDA ÇOCUK SAĞLIĞI HİZMETLERİNİN DURUMU. 2008
G. V. SARAÇOĞLU, M. ESKİOCAK, H. DEDELER, Ü. BERBEROĞLU, T. ERASLAN, Ü.ZİYREK,
N. GÜNÇIKAN, S. ALKOY, F. YORULMAZ 447
İZMİT KENT MERKEİNDE ÜÇ İLK ÖĞRETİM OKULUNDA ANAOKULU VE I. SINIF ÖĞRENCİLERİNDE
GÖRME BOZUKLUĞU SIKLIĞI
S. YÜKSEL, B. ÇÜÇEN, R. ALPARSLAN, Ü. ÇAĞLAYAN, S. ÇAM, E. EMRE, Ş. KESİM, A. NURİOĞLU, A. RAMAZAN, G. OĞUZHAN, R. OKUR, R. OSMANOĞLU, T.ÖZTÜRK, Ş. SEYYİDOĞLU, E. TEKELİOĞLU, E. VARGÖL 448
KONYA İL MERKEZİNDE İKİ YAŞ ALTI ÇOCUKLARDA AŞI TAKVİMİNE UYUM
S. BODUR, L. S. DEMİR 449
MANİSA İLİNDE 2007 YILINDA MEYDANA GELEN BEBEK ÖLÜMLERİ VE ÖLÜ DOĞÜMLAR
TANIMLAYICI ÖZELLİKLERİ VE NEDENLERİ
C. ATASOYLU, Y. BAYDUR, B. DEVECİ, E. ÖZMEN, Z. TAY 450
MANİSA İLİNDE SON BEŞ YILDA BEBEK ÖLÜMLÜLUĞÜ
G. ATASOYLU, M. BAYIK, Y. BAYDUR, E. ÖZMEN, Z. TAY 451
MANİSA MERKEZİNDE 6. 7. 8. SINIF ÖRENCİLERİNDE OKUL MASA - SIRA ERGONOMİSİ Ve BEL AĞRISI
Müjde İLGÜN, Pınar ERBAY DÜNDAR 452
MELİKGAZİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA BÖLGESİNDEKİ ANNELERİN AŞI KONUSUNDAKİ BİLGİ
DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
A. BORLU, F. AKPINAR, İ. GÜN, E. BALCI 453
ÖĞRENCİ VELİLERİNİN OKUL SAĞLIĞI HİZMETLERİ İLE İLGİLİ BİLGİ TUTUM Ve DAVRANIŞLARI
İ. USTA, O. GÜNAY 454
ÖĞRETMENLERİN OKUL SAĞLIĞI İLE İLGİLİ BİLGİ TUTUM VE DAVRANIŞLARI
İ. USTA, O. GÜNAY 455
TOKAT İLİ ERBAA İLÇE MERKEZİNDEKİ İLKÖĞRETİM OKULLARININ FİZİKSEL ÇEVRE KOŞULLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
İ. USTA, O. GÜNAY 456
URFA BOZOVA İLÇESİNDE YATLI VE GÜNDÜZ ÖĞRENİMİ ÇOCUKLARDA ENÜREZİS SIKLIĞI VE
ETKİLEYEN FAKTÖRLER
A. GÜNEŞ, G. GÜNEŞ, A.AKILLI 457
VİTAMİN B12 EKSİKLİĞİ TANISI İLE HASTANEYE YATAN ÇOCUK HASTALARIN DEĞERLENDİRMESİ
S. KAHRAMAN, A. ÖZCAN, Ö. KAYA 458
ZİHİNSEL ENĞELLİ ÇOCUĞA SAHİP AİLELERİN SOSYO-DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ
VE YAŞADIKLARI SORUNLAR
E.KÜÇÜK, A. BACAK, M. ÖZÇELİK, G. YAZICI, G. DEMİRPENÇE 459
ZONGULDAK İL MERKEZİNDE YAŞAYAN 0-5 YAŞ BEBEK VE. ÇOCUKLARDA İSHAL GÖRÜLME SIKLIĞI VE ANNELERİN İSHALE YÖNELİK UYGULAMALARI
F. EVEREN, B. KANDEMİR 460
ZONGULDAK İL MERKEZİNDE YAŞAYAN 0-5 YAŞ ÇOCUĞU OLAN ANNELERİN YÜKSEK ATEŞLE İLGİLİ BİLGİ VE UYĞULAMALARI
T. AYYILDIZ, N. KALINCI, R. GÜCENMEZ, B. BAYRAKLI, H. KALYON 461
ZONGULDAK MERKEZ ÇOCUUK YUVASINDA BAKIM ALTINDA BULUNAN ÇOCUKLARIN FİZİKSEL
GELİŞİMLERİ İLE AİLESİNİN YANINDA YAŞAYAN ÇOCUKLARIN FİZİKSEL GELİŞİMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
R.KALAFATOĞLU, S. KIRAN, F. AYOĞLU 462
MANİSA KENT MERKEZİNDE 6. 7. 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNDE BEL AĞRISI PREVALANSI
Müjde İLGÜN, Pınar ERBAY DÜNDAR 463
MANİSA KENT MERKEZİNDE 6. 7. 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİDE BİLGİSAYAR ERGONOMİSİ VE
BELAĞRISI
Müjde İLGÜN, Pınar ERBAY DÜNDAR 464
ALLERJİK HASTALIKLARIN SIKLIĞI VE JEOKLİMATİK FAKTÖRLERLE İLİŞKİSİ; ÇOK MERKEZLİ -KESİTSEL ÇALIŞMA
Selma METİNTAŞ, Emel KURT, Fuat KALYONCU, 465
ANKARA İLİ KEÇİOREN İLÇESİNDE 2007 YILINDA MEYDANA GELEN ÖLÜMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Fehminaz TEMEL, İpek ŞANLISOY, Süleyman Nahit ŞENDUR, Yüce İSLAMOĞLU, Arif ASLAN, Bahar ĞÜÇİZ DOĞAN 466
İFADEYE GÖRE BELİRLENEN VÜCUT AĞIRLIĞI VE BOY UZUNLUĞU VERİLERİNDEN HESAPLANAN BEDEN KİTLE İNDEKSİNİN DUYARLILIĞI
B. Güçiz DOĞAN, E. SEVENCAN, N. EMRE, İ. DOĞAN, Y. ÇETİN 467
KAHRAMANMARAŞ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ KANSER KAYIT MERKEZİ'NİN 2004-2007 YILLARINDA
TOPLADIĞI VERİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Hasan Çetin EKERBİÇER, Emine BANKAOĞLU 468
SCI VE SCI-E KARSAMINDAKİ DERGİLERDEN ALINAN HAKEM ELEŞTİRİLERİNİN DEĞERLENDİRMESİ
C.H. AÇIKEL, C. YEĞİNER, M. UÇAR 469
TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ ONKOLOJİ POLİKLİNİĞİNE BAŞ VURAN HASTALARIN SOSYO-DEMOGRAFİK İNCELENMESİ
M. UYAR, T. K. ŞAHİN, M. ARTAÇ, O Ö. EREN 470
ANKARA İLİ YENİMAHALLE İLÇESİ ANADOLU MAHALLESİNDE AİLE İÇİ YAŞLI İSTİSMARININ
SAPTANMASI
Fatma İLHAN, Sefer AYCAN, Mustafa N. İLHAN, F. Nur AKSAKAL 471
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BÜYÜK ACİL SERVİSİNE BAŞVURAN 65 YAŞ VE ÜSTÜ
KİŞİLERDE DÜŞMEYE BAĞLI KIRIKLARIN BEŞ YILLIK DEĞERLENDİRİLMESİ
Z. SÜTOLUK F. TANIR, M. AKBABA 472
EDİRNE İL MERKEZİNDE HUZUREVİNDE KALAN KİŞİLERDE AMELİYAT GEÇİRMİŞ OLMA
DURUMLARININ İNCELENMESİ
HASAN DEDELER, R, F. Y0RULMAZ, Ö. OMCA, N. GÜÇKAN, U. ZEYREK 473
GAZİANTEP İL MERKEZİNDE YAŞAYAN YAŞLILARIN GENEL SAĞLIK DÜZEYİ ve SAĞLIK BAKIM
GEREKSİNİMİLERİ
S. AYDIN, L. KARAOĞLU 474
GAZİANTEP MERKEZİNDE YAŞAYAN YAŞLI BİREYLİERİN ŞİDDETE MARUZİYET VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER
S. KARAOĞLU, L.AYDIN 475
HUZUREVİNDE KALAN YAŞLILARDA YAŞAM DOYUMU: MANİSA ÖRNEĞİ
SALİHA ALTIPARMAK 476
İSTANBUL BEŞİKTAŞ 'TA YAŞLILARDA AKTİF YAŞLANMA PROJESİNİN İLK SONUÇLARI: KAZA SIKLIĞI VE KAZA İLE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER
A.E. ÖNAL, Ş. ŞEKER. İ. KAYA, N. TEMİZKAN, İ. YASİN 477
MANİSA MERKEZ BİR GECEKONDU BÖLGESİNDE YAŞLILARDA MEDİKO-SOSYAL DURUM VE
SAĞLIK HİZMEILERİNDEN YARARLANMA DURLUMNUN TANIMLANMASI
N. PINAR BAYSAN, Eyüp AYDOĞAN, DERYA SEZDİ, Burcu CİNKOĞLU, Mehmet ULU, Gönül DİNÇ HORASAN 478
TOPLUMSAL TEMELLİ YAŞLI BAKIMI: BİR SOSYAL KAPİTAL YORUMU
Şengü HABLEMİTOĞLU, FİLİZ YILDIRIM 479
TÜRKİYE' DE YAŞLI SAĞLIĞI; MEVCUT YAPILANMA, SAĞLIK BAKANLIĞI VE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
N. YARDIM, S. Ç. ÇOBAN, N. ÇOBANOĞLU 480
YAŞLI BİREYLERE VERİLEN BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ İLAÇ EĞİTİMİNİN İLAÇ YÖNETİMLERİ ÜZERİNE ETKİSİ
RABİA HACIHASANOĞLU. A. YILDIRM. P. KARAKURT 481
YAŞLI BAKIMI VERENLERDE ÖZ YETERLİK: GENEL SAĞLIK VE DEPRESYONLA İLİŞKİSİ
NİLGÜN ÖZÇAKAR, MEHTAP KARTAL, NİL TEKİN 482
“ULUSAL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ENSTİTÜSÜ” GEREKSİNİMİ
AHMET SALTIK 483
ADANA İLİNDE 7-15 YAŞ ÇOCUĞUNU ÇALIŞTIRAN EBEVEYNLERİN ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
F. TANIR, Z. SÜTOLUK, E. ÖZDENER, M. AKBABA 484
ANKARA İL MERKEZİNDE 5727 SAYILI YASA TASARISINDAN ETKİLENECEK OLAN İŞYERİ SAHİPLERİ VE ÇALIŞANLARININ YASA TASARISI HAKKINDAKİ BİLGİ VE YAKLAŞIMLARININ DEGERLENDİRİLMESİ 485
H. ÖZCEBE, B. KAPLAN, Ö. DİKMETAŞ, A. EFENDİOĞLU, Ş. G. FATİHOĞLU, M. R. GÖKLÜ
ANKARA'DA ÇALIŞAN TRAFİK POLİSLERİNİN BAZI ÖZELLİKLERİ İLE ÇALIŞMA KOŞULLARI VE BU KOŞULLARA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
AHMET ÇEVİK, MUSTAFA N. İLHAN, M. ALİ BUMİN 486
BAKIRKÖY PROF.DR. MAZHAR OSMAN RUH SAĞLIĞI VE SİNİR HASTALKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA
HASTANESİ'NDE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN İŞ DOYUMU VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER
G. URAL, Ö.CEYHAN, S. KAHRAMAN 487
BALIKESİR SANAYİ SİTESİNDEKİ ÇIRAKLARIN SOSYODEMOGRAFİK VE ÇALIŞMA YAŞAMI
ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ
Özcan ÖZENÇ, Meltem ÇOLAK, Özkan ÖZENÇ, İmran AKYÜZ 488
BERBER VE KUAFÖRLERİN MESLEKİ SAĞLIK RİSKLER: İZMİR ÖRNEĞİ 489
Aliye MANDIRACIOĞLU, Şükran KÖSE, Ayhan GÖZAYDIN, Melda TÜRKEN, LÜTFİYE KUZUCU
BİR HASTANEDE KURULACAK İŞ KAZASI KAYIT SİSTEMİYLE İLGİLİ OLARAK TÜM TARAFLARIN GÖRÜŞLERİ
A. DAVAS, F. AKSU 490
BİR SAĞLIK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ EĞİTİM UYGULAMALARI
SIRASINDA GEÇİRDİKLERİ YARALANMALAR VE İLİŞKİLİ ETMENLER
Gülsevin TOPBAŞI, Mustafa N. İLHAN, Remzi AYGÜN 491
EDİRNE'DE BİR HAZIR GİYİM İŞLETMESİNDE GÜRÜLTÜ İÇİN 5x5 MATRİS YÖNTEMİYLE YAPILAN
RİSK DEĞERLENDİRMESİ
U. BERBEROĞLU, H. DEDELER, M. ESKİOCAK F.YORULMAZ 492
EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İKİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİSAYAR KULLANIMI İLE
ORTAYA ÇIKAN GÖZ YAKINMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
S. SAKAOĞLU MANAVGAT, M. TÜRK SÖYER, A. MANDIRACIOĞLU 493
GAZİANTEP ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDEKİ GIDA ÜRETEN İŞYERLERİNİN İNCELENMESİ
B. ÖZÇIRPICI, E. İÇBAY, F. COŞKUN, M.AKIN BULU, S. ÖZGÜR 494
İSTANBUL TUZLA TERSANELERİNDE YAŞANAN "İŞ KAZALARI" NIN ARKAPLANI
Ahmet SALTIK 495
KULAKLIK KULLANIMININ KULAK FLORASINA ETKİSİNİN ARASTIRILMASI
R. OĞUR. Ö. F. TEKBAŞ. H. İSTANBULLUOĞLU, B. BAKIR, 496
MUTFAK VE SERVİS ÇALISANLARINDA İŞ GERİLİMİ VE ETKİLEYEN ETMENLER
R. MESERİ, Ş. ÖZTÜRK, Y. DEMİRAL 497
ÖZEL BİR SAĞLIK KURULUŞUNDA ÇALIŞAN HEMŞİRE VE HASTABAKICILARDA BEL AĞRISI SIKLIĞI
VE İLGİLİ OLABİLEÇEK BAZI RİSK FAKTÖRLERİNİN İNCELENMESİ
Ö.Z. YILMAZ GÜRAL, F. N. AKSAKAL, R. AYGÜN 498
ŞANLIURFA İL MERKEZİNDE GEZİCİ MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLİGİ DURUMU VE SAĞLIK HİZMETİNE ERİŞİM
Z.ŞİMŞEK, İ.KORUK 499
GAZİANTEP İL MERKEZİNDEKİ BANKALARIN BÜRO ERGONOMİSİNE UYGUNLUK DURUMLARI VE
BANKA ÇALIŞANLARININ BAZI SAĞLIK YAKINMALARI
Ö. BALCI, B. ÖZÇIRPICI, S. ÖZGÜR l
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİNDE OKUYAN KIZ ÖĞRENCİLERİN AİLE PLANLAMASI YÖNTEMLERİ
HAKKINDA BİLGİ DÜZEYLERİ VE EĞİTİM İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ
S. TÜRKER, M. ÇOLAK, İ. AKYÜZ 501
ÜREME ÇAĞINDAKİ EVLİ KADINLARIN DOĞUM YÖNTEMLERİ HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİ VE
DOĞUM TERCİHLERİNİN BELİRLENMESİ
S.TÜRKER, İ. AKYÜZ, M. ÇOLAK 502
15-49 YAŞ EVLİ KADINLARIN HİJYEN ALIŞKANLIKLARININ BELİRLENMESİ
Ö. TEKİR, İ. AKYÜZ, M. ÇOLAK 503
15-49 YAŞ KADINLARIN MEME KANSERİ KONUSUNDA BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
Ö. TEKİR, M. ÇOLAK, İ. AKYÜZ 504
ADOLESAN GEBELERİN YAŞAM KALİTESİNİN YETİŞKİN GEBELERLE KARŞILAŞTIRILMASI
S. TAŞDEMİR, E. BALCI, O. GÜNAY 505
AİLE HEKİMLİĞİ PİLOT UYGULAMASININ İKİNCİ YILINDA, BOLU'DA ANNE SAĞLIĞI HİZMETLERİNİN LOT KALİTE TEKNİĞİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
Seval ALKOY, Aysu KIYAN, Aslıhan ÇATIKER, İlknur ÖZKAN, Sevil ALBAYRAK, Muzaffer ESKİOCAK 506
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR HASTANESİ POLİKLİNİĞİNE
VE PARK SAĞLIK OCAĞI AİLE PLANLAMASI ÜNİTESİNE BAŞVURAN KADINLARIN KADIN
KONDOMU BİLME VE KULLANMA DURUMLARI
D. ÇALIŞKAN, B. H. SAKIZLIGİL, M. E. OCAKTAN 507
ANKARA'DA BİR SAĞLIK OCAĞI BÖLGESİNDE 25 YAŞ VE ÜZERİ KADINLARDA OSTEOPOROZ BİLGİ DÜZEYİ
M. E. OCAKTAN, T. D. YILMAZ, R. AKDUR 508
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİNDE OKUYAN KIZ ÖĞRENCİLERİN DOĞUM YÖNTEMLERİ HAKKINDAKİ
DÜŞÜNCELERİ VE EĞİTİM İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ
S. TÜRKER, M. ÇOLAK, İ. AKYÜZ 509
BİR EĞİTİM HASTANESİ KADIN SAĞLIK PERSONELİNİN DOĞUM ŞEKLİ KARARINA YAKLAŞIMI VE BUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLER
M. A. BABAYİĞİT, A. ERGÜN, T. TÜRKER, H. AKSOY, S. CEYLAN 510
BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN GEBELERDE BEBEKTE CİNSİYET TERCİHİ VE ETKİLİ ETMENLER
S. KOCADAĞ, E. BARAN 511
CHAMPİON'UN SAĞLIK İNANÇ MODELİ ÖLÇEĞİNE GÖRE KADINLARIN KENDİ KENDİNE MEME MUAYENESİ UYGULAMASINA İLİŞKİN İNANÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ (DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI ÖRNEĞİ)
B. İŞCAN, N. ATAK, B. KARA 512
ÇANAKKALE AİLE PLANLAMASI KLİNİĞİNE KÜRTAJ İÇİN BAŞVURAN KADINLARIN KÜRTAJDAN SONRAKİ ANKSİYETE DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
A. ÖZKAN, D. YILMAZ 513
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU VE SAĞLIK HİZMETLERİ
YÜKSEK OKULU”NDA OKUYAN ÖĞRENCİLERİN AİLE PLANLAMASI VE ACİL KONTRASEPSİYON
BİLGİ DÜZEYLERINİN BELİRLENMESİ
S. VURUR, Ö. TOKER, M. YALÇIN, G. ASLAN 514
DOĞUM SONRASI VERİLEN BEBEK BAKIMI EĞİTİMİNİN ANNENİN BEBEK BAKIMINA ETKİSİ
S. VURUR, P. TİRYAKİOĞLU, E. SEVİNÇ, G. ASLAN, Ö. TOKER 515
EDİRNE'DE AİLE HEKİMLİĞİNİN 1. YILINDA DOĞUM SONRASI AP HİZMETLERİNİN DURUMU
M. ESKİOCAK, G. VAROL SARAÇOĞLU, H. DEDELER, U. BERBEROĞLU, U. ZİYREK, N. GÜNÇIKAN, S. ALKOY, F. YORULMAZ 516
EDİRNEDE AİLE HEKİMLİĞİNİN BİRİNCİ YILINDA ANA SAĞLIĞI HİZMETLERİ, 2008
G. VAROL SARAÇOĞLU, M. ESKİOCAK, H. DEDELER, U. BERBEROĞLU, T. ERASLAN, U. ZİYREK, N. GÜNÇIKAN, S. ALKOY, F. YORULMAZ 517
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I ÖĞRENCİLERİNİN AİLE PLANLAMASI VE
CİNSEL YOLLA BULAŞAN HASTALIKLAR KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİ
Melis NAÇAR, Zeynep BAYKAN, Şule Selin AKYAN, Mehmet Ali NARSAT, Tuncay ÖNAL, Celal ÖZDAMAR 518
ESKİŞEHİR İLİ KIRSAL KESİMDE 40-69 YAŞ ARASI KADINLARIN MENOPOZ SEMPTOMLARI VE YAKLAŞIMLARI
Selma METİNTAŞ, İnci ARIKAN, Cemalettin KALYONCU 519
EVLİ ERKEKLERDE EŞLERİNE YÖNELİK ŞİDDET VARLIĞININ, TÜRLERİNİN VE ETKİLEYEN
FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ
G. DÖNMEZ, T. GÜNAY 520
GEBE KADINLARIN PRENATAL BAKIM MEMNUNİYETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Ö. DURAN, S. GERÇEK, S. ÖZTÜRK, E. GÜL, S. TAŞOĞLU 521
GEBELERİN ÜÇLÜ TEST VE AMNİYOSENTEZ HAKKINDAKİ BİLGİ VE TUTUMLARI
L. S. DEMİR, S. BODUR, O. BALCI 522
HASTANEYE BAŞVURAN GEBELERİN GEBELİKTE SAĞLIK UYGULAMALARI ÖLÇEĞİNE GÖRE
DEĞERLENDİRİLMESİ
S. GERÇEK, Ö. DURAN, D. BALALAN 523
İZMİRDE 2002-2007 YILLARI ARASINDA SEZARYEN DOĞUM SIKLIĞINDA GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Ummahan YÜCEL, Raziye ÖZDEMİR, Zeliha ÖCEK 524
JİNEKOLOJİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN KADINLARDA ÜRİNER İNKONTİNANS SIKLIĞI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Ö. ÇİFTÇİ, O. GÜNAY 525
KADINLARIN SERVİX KANSERİ VE AŞISI KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERI ve TUTUMLARI
E. TÜRKOL, G. GÜNEŞ, G. ÖZEN 526
KADINLARIN, KADIN SAĞLIĞINI KORUMAYA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
E. KÜÇÜK, Z. KILIÇARSLAN, A. TEMEL 527
KAHRAMANMARAŞ İL MERKEZİNDEKİ GEBE KADINLARIN BEBEK BESLENMESİ KONUSUNDAKİ
BİLGİ TUTUM VE DAVRANIŞLARI
G. M. TATAR ÇİÇEK, 0. GÜNAY 528
KAYSERİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ JİNEKOLOJİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN KADINLARDA STRESS İNKONTİNANSIN YAŞAM KALİTESİNE ETKİSİ
E. BALCI, Ö. ÇİFTÇİ, İ. GÜN, O. GÜNAY 529
KAYSERİ İLİNDEKİ EVLİ KADINLARIN SERVİX KANSERİ VE AŞISI HAKKINDAKİ BİLGİ, TUTUM VE DAVRANIŞLARI
D.HOROZ, A. BORLU, E. BALCI 530
KENDİ KENDİNE MEME MUAYENESİ KONUSUNDA DEĞİŞİK KIZ ÖĞRENCİ GRUPLARININ BİLGİ
DÜZEYLERİNİN ÖLÇULMESİ
Ö. F. TEKBAŞ, C. YEĞİNER, S. BAĞCI, H. TOSUN, F. DEMİR, B. KAVUT, S. YOLCU, G. KAYMAKÇI 531
KIRIKKALE İLİNDE 2007 YILINDA GERÇEKLEŞEN GEBELİKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
T. PINAR, A.Z. ÇAKMAK, M. SAYGUN, N. ULU 532
KLİNİKTE ABORTUS TANISIYLA YATAN GEBELERİN KAYGI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
S. GERÇEK, Ö. DURAN, F. ÖZER, D. ŞENCAN 533
MALATYA İL MERKEZİNDEKİ 35 YAŞ VE ÜZERİ KADINLARDA MENOPOZ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ
M. OMAÇ, Ğ. GÜNEŞ, R. AYLAZ, F. ÇİLEDAĞ 534
MANİSA İL MERKEZİNDEKİ İKİ HASTANEDE DOĞUM YAPAN LOĞUSA KADINLARIN GEBELİ
DÖNEMİ SAĞLIK DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
S. DEVECİ, Y. KAPLAN, F. ÖZBAŞARAN 535
MANİSA KENT MERKEZİNDE GEBELİĞİ ÖNLEYİCİ YÖNTEM KULLANIMINDAKİ DEĞİŞMELER
G. DİNÇ HORASAN, T. PALA, G.YASLI, S. CAMBAZ, N. NESANIR, S. DEVECİ, M. ŞERİFHAN İLGÜN, P.BAYSAN,C.ÖZCAN 536
MANİSA'DA GEBELİKTE SİGARA KULLANIMI; YARI KENTSEL ALAN ÖRNEĞİ
Saliha ALTIPARMAK, Osman ALTIPARMAK, Hülya DEMİRCİ AVCI 537
MASTEKTOMİ OLMUŞ KADINLARIN AMELİYAT SONRASI EŞ UYUMLARI VE UMUTSUZLUK
DUZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
İ. A. AVCI ,A, OKANLI, E. KARABULUT, N. BİLGİLİ 538
RİSKLİ GEBELİKLERDE DEPRESYON VE YAŞAM KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
M. Ş. ŞAHSIVAR, K. MARAKOĞLU, S. ÇİVİ 539
SERVİKS KANSERİNDE AŞI UYGULAMALARI
E. BARAN, M. ÇÖL 540
ÜNİVERSİTEDE OKUYAN KIZ ÖĞRENCİLERİN AİLE PLANLAMASI YÖNTEMLERİ HAKKINDA
BİLGİ DÜZEYLERİ VE EĞİTİM İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ
S. TÜRKER, M. ÇOLAK, İ. AKYÜZ 541
YAR1 KENTSEL BİR BÖLGEDE DOĞURGAN KADINLARDA ÜRİNER İNKONTİNANS SIKLIĞI
S. ULUDAĞ KİS, E. GÜNDÜZ, G. AĞRIDAĞ 542
ZONGULDAK İLİ ANA ÇOCUK SAĞLIĞI VE AİLE PLANLAMASI MERKEZİNE 2008 YILI İLK ALTI AYINDA BAŞVURAN 15-49 YAŞ EVLİ KADINLARIN KULLANDIKLARI AİLE PLANLAMASI YÖNTEMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
T.AKYOL GÜNER, S.KISAKÜREK 543
KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN DİĞER BİR TÜRÜ TOPLUM BASKISI
Salma KAHRAMAN, Ümit SEVİĞ 544
ANKARA'DA BİR AÇSAP MERKEZİNE BAŞVURAN 18 YAŞ ÜSTÜ BİREYLERİN KARŞILAŞTIKLARI
KAZALAR VE İLKYARDIM UYGULAMALARINA İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİ
Mehmet KAYA, Taner AYDIN, A. Sevgi KÖSTEL, Şafak PARLAK, Miray SEKKİN, Ayşenur SELİMOĞLU, A. Naci YILDIZ, Nazmi BİLİR 545
CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ BÜNYESİNDE BULUNAN 40 YAŞ VE ÜZERİ ERKEK PERSONELDE
KARDİYOVASKÜLER HASTALIKRİSK FAKTÖRÜ TARAMASI
Ferya KARADAĞ YALÇIN, Erhan ESER, Ozan ÜTÜK 546
B TALASEMİ MAJOR VE ORAK HÜCRELİ ANEMİ HASTALARINDA GÖRÜLEN KOMPLİKASYONLAR
G. YAPICI, A. Ö. KURT, S. ÖNER, T. ŞAŞMAZ, R. BUĞDAYCI, A. TAMAM 547
19 MAYIS SAĞLIK OCAĞINA 3-5 HAZİRAN 2008 TARİHLERİ ARASINDA BAŞVURAN 18 YAŞ VE ÜSTÜ BİREYLERDE KRONİK AĞRININ ARAŞTIRILMASI VE WHOQOL-BREF-TR İLE YAŞAM KALİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 548
K. H. ALTINTAŞ, F. SEVENCAN, Ö. F. ÇİÇEK, A. ÖZBAKAN, P. ÖZBEK, D. ÖZDEMİR
BALÇOVA'DA YAŞAYAN 30 YAŞ VE ÜSTÜ YETİŞKİNLERDE SAĞLIK DURUMU VE HASTALIK ÖYKÜSÜ: BALÇOVA'NIN KALBİ (BAK) PROJESİ
R.UÇKU, R. MESERİ, R. BUDAK, A. SOYSAL, B. ÜNAL, G. ERGÖR, H. BAYDUR, M. K. SÖZMEN, H. GİRAY, G. SAATLI, S. DOĞANAY, Ö. ASLAN 549
BALÇOVA'NIN KALBİ (BAK): TOPLUM SAĞLIĞINI KORUMA VE GELİŞTİRME PROJESİ
G. ERGÖR, H. GİRAY, B. ÜNAL, R. UÇKU, A. SOYSAL, B. KILIÇ, T. GÜNAY, A. ERGÖR, Y. DEMİRAL, G. SAATLİ, R. MESERİ, H. AYDUR, K. SÖZMEN, R. BUDAK, H. ARIK, N. KARAKUŞ 550
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ BALIKESİR SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ROMATOİD ARTRİT HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN VE ROMATOİD ARTRİTLİ HASTAYA YAKLAŞIMLARININ İRDELENMESİ
S. BAŞKURT, Z. SARIDAYI, M. GÜN, E. ERKANLI 551
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL DAHİLİYE POLİKLİNİĞİ'NE BAŞVURAN
HASTALARDA VİTAMİN B12 EKSİKLİĞİ SIKLIĞI
S. U. KİS, E. GÜNDÜZ, S. TEPE, Z. SÜTOLUK, M. AKBABA 552
DİYARBAKIR KENT MERKEZİNDE 40 YAŞ ÜZERİ KADINLARDA TIP-2 DİYABET GELİŞME RİSKİ
A. CEYLAN, M. YILDIZ, N. ÇİL, M. BAHÇELİ 553
HEMODİYALİZ HASTALARINDA YAŞAM KALİTESI VE ÖZBAKIM GÜCÜ ARASINDAKİ İLİŞKİ
Rabia HACIHASANOĞLU, Arzu YILDIRIM 554
HUZURSUZ BAÇAK SENDROMU: 3 OLGU SUNUMU
S. ÇİVİ, K.MARAKOĞLU 555
İSTANBUL İLİNDE ÇEŞİTLİ SAĞLIK KURULUŞLARINDA AYAKTAN İZLENEN TİP II DİYABETİK
HASTALARDA GLİSEMİK KONTROLÜN VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
M.F.ÖNSÜZ,A.TOPUZOĞLU
KİLOLU VE OBEZ KADINLARDA OBEZİTE VE BENLİK SAYGISI İLİŞKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
N.YÜCEL,A.TOPUZOĞLU,M.KARAVUŞ 557
MALATYA İL MERKEZİNDEKİ 18 YAŞ VE ÜZERİ KADINLARIN KANSERLE İLGİLİ BİLGİ DÜZEYLERİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER
Pınar BALAMAN,Erkan PEHLİVAN 558
MANİSA KENT MERKEZİNDE HİPERTANSİYON VE DİYABET TANISI ALMIŞ OLAN KİŞİLERİN
HASTALIKLARINA İLİŞKİN ALDIKLARI SAĞLIK HİZMETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
T. LAGARLI, G. YASLI, İ. HALİL, Ç. B. AÇIGÖz, N. GÖKALP, Ş. ÖzAKÇA, S. AVCI, M. ÜSTÜNEL, B. ASLAN, G. DİNÇ 559
ÖZÜRLÜLÜK VE KRONİK HASTALIK ARAŞTIRMASI
S. ŞAHİNÖZ, T. ŞAHİNÖZ 560
SAĞLIK OCAKLARINA BAŞVURAN YETİŞKİNLERDE KULAK ÇINLAMASI SIKLIĞI VE ÇEŞİTLİ
FAKTÖRLERİN ETKİSİ
O. GÜNAY, A. BORLU, D. HOROZ, İ. GÜN 561
ESKİŞEHIR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI EĞİTİM
ARAŞTIRMA BÖLGESİ KIRSAL ALANINDA 40 YAŞ ÜZERİ ERKEKLERDE ALT İDRAR YOLU
SEMPTOMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
A. ÜNSAL, D. ARSLANTAŞ, F. KOÇ, S. İSLAMOĞLU 562
AFYONKARAHİSAR TINAZTEPE VE 2. BLOK YURTLARINDA KALAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN
ALKOL KULLANIMI VE DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 563
G. BEŞTEPE, Y. ÇELİK, G. DEĞER, Ş. DEĞER, S. GÜLTEKİN, S. AKTAŞ, E. PERİNÇEK
ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 1. VE 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNDE SİGARA VE ALKOL KULLANIMI
G. KUYUMCU, A. İDİL, A. KIRILMAZ 564
BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNE BAŞVURAN SİGARA KULLANICISI HASTALARIN SİGARA PAKETLERİNİN ÜZERİNDEKİ UYARI YAZILARI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ VE FAGERSTRÖM NİKOTİN BAĞIMLILIK İNDEKSİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI
M. F. ÖNSÜZ, E. ALTUNDAŞ, A. ALGAN, E. SOYDEMİR, İ. ASLAN, A. TOPUZOĞLU 565
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNDE SİGARA VE MADDE KULLANIM
YAYGINLIĞI İLE KULLANMA NEDENLERİNİN ARAŞTIRILMASI
A. S. MAYDA, Ç. G. GERÇEK, G. GÜMÜŞ, S. DEMİR, M. DENİZ, P. SÜRÜCÜ, M. KONUK, M. TÜRKMAYA, H. TANER 566
GAZİ HASTANESİ'NDE GÖREV YAPAN HEMŞİRELERDE SİGARA KULLANIM DURUMU VE 5727 SAYILI “TÜTÜN ÜRÜNLERİNİN ZARARLARININ ÖNLENMESİ VE KONTROLÜ HAKKINDA KANUN”
İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ
F. N. AKSAKAL, M. N. İLHAN, N. S. TÜRKÇÜOĞLU, R. AYGÜN 567
İSTANBUL ALTUNİZADE ERKEK ÖĞRENCİ YURDUNDA KALAN ÖĞRENCİLERİN SİGARA KULLANIMI
KONUSUNDAKİ DAVRANIŞLARI
MUSTAFAOĞLU, A. DURAN, E. DURMUŞ, M. ERDEM, İ. ERTEN, O. KAPLAN 568
KAYSERİ ŞEHİR MERKEZİNDE BULUNAN İKİ İLKÖĞRETİM OKULUNDA ÖĞRENCİLERİN SİGARA
KONUSUNDAKİ DÜŞÜNCELERİ
Serpi1 POYRAZOĞLU, MeliS NAÇAR, Zeynep BAYKAN, Rıza ÇITIL, Osman GÜNAY 569
MALATYA'DA İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN SİGARA KONUSUNDA BİLGİ, TUTUM ve DAVRANIŞLARI
OMAÇ, G. GÜNEŞ, M. F. GENÇ 570
SİGARA BAĞIMLILIĞI İLE MÜCADELE ÇALIŞMALARINA KURUMSAL YAKLAŞIM ÖRNEĞİ:
DENİZLİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMASI
A. İ. BOZKURT, Ş. A. CENGİZ, E. DİKBAŞ, E. TURHAN EGÜRHAN, M. ŞAHİN, S. GÜNEŞ, D. AKDOĞAN 571
TBMM MİLLETVEKİLLERİNİN SİGARA İÇME VE SİGARA KULLANIMININ KISITLANMASINA DAİR
YENİ YASA HAKKINDAKİ GÖRÜŞ VE YAKLAŞIMLARI
H. ÖZCEBE, H. FEKCAN, G. BOZTAŞ, M. KAYA, Ö. KARADAĞ 572
TIP FAKÜLTESİ SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN VE HASTANEDE GÖREVLİ HEMŞİRELERİN TÜTÜN
ÜRÜNLERİNİN KULLANIMI İLE İLGİLİ YENİ YASA VE DÜZENLEMELER HAKKINDAKİ BİLGİ,
TUTUM VE DAVRANIŞLARININ SAPTANMASI
R. OĞUR, F. YEŞİLDAL, K. KARA, K. YILDIZ, Ö. F. TEKBAŞ, B. BAKIR 573
TRABZON'DA LİSE DÖNEMİ GENÇLERDE SİGARAYA YÖNELİK MÜDAHALE ÇALIŞMASI
G. ÇAN, M. TOPBAŞ, F. ÖZTUNA, Ş. ÖZGÜN, A. YAVUZYILMAZ 574
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SİGARA VE NARGİLE KULLANMA ALIŞKANLIKLARI
Funda SEVENCAN, Hilal ÖZCEBE, Nilüfer VOLTAN ACAR, Yasemin AKMAN, Filiz BİLGE 575
MARDİN ÖMERLİ' DE BİR OKUL ORTAMINDA ŞİDDETİ ÖNLEME VE ÖFKE KONTROLÜ ÇALIŞMALARI
N. ÖKTEM, A. ÇALIŞIR, E. KILINÇ, O. EKER ÖZDENER, N. ÖZDENER 576
ANKARA'DA BİR SAĞLIK OCAĞINA BAŞVURAN 15-49 YAŞ GRUBU KADINLARIN BECK DEPRESYON
ENVANTERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
Tülay BAĞCI BOSİ, Fehminaz TEMEL, Ayşegül DOĞAN, Ayşe ÇOLAK, Pınar DOĞAN, Çağatay GÜLER 577
ANKARADA BULUNAN BİR VAKIF ÜNİVERSİTESİNİN İŞLETME VE BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
1. VE 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNDE SOSYAL ETKİNLİKLERİN VE RUHSAL BELİRTİLERİN DAĞILIMI
Ö. KARADAĞ, B. ÇAKIR, S. TEZCAN 578
BELEDİYE ÇALIŞANLARININ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ VE RUHSAL DURUMLARI
P. ÇELİK, N. ÖZCAN, M. A. ÖZEK, A. YILMAZ, S. ÜNER 579
BİR ASKERİ BİRLİKTE GÖREV YAPAN ASKERLERİN KAZA-YARALANMA GEÇİRME DURUMLARI VE
NEDENLERİNİN İNCELENMESİ
Hakan İSTANBULLUOĞLU, Cengiz Han AÇIKEL, Hamza ÇAKMAK, Bilal BAKIR 580
DENİZLİ İLİNDEKİ DOĞURGAN ÇAĞ EVLİ KADINLARDA ALGILANAN SAĞLIK DURUMU VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER
M. ZENCİR, A. ÖZŞAHİN, B. ÇATAK, B. GÖKÇE YILMAZ, N. MEYDAN ACIMIŞ, E. ALKIŞ, E. TURHAN, M. BOSTANCI 581
DENİZLİ İLİNDEKİ DOĞURGAN ÇAĞ EVLİ KADINLARDA GENEL RUHSAL SAĞLIK DURUMUNUN
DEĞERLENDİRİLMESİ
A. ÖZŞAHİN, M. ZENCİR, B. GÖKÇE YILMAZ, B. ÇATAK, N. MEYDAN ACIMIŞ, E. ALKIŞ, E. TURHAN, M. BOSTANCI 582
DÜZCE TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNDE SINIFLARA GÖRE DEPRESYON BELİRTİLERİ
A. S. MAYDA, Ç. G. GERÇEK, C. GÜNEŞ, A. HÜSEYİNOĞLU, M. B. GÜLER, A.YILDIRIM 583
DÜZCE VE KOCAELİ HUZUREVLERİNDE DEMANS VE DEPRESYON TARAMASI
N. YEŞİLDAL, S. Ç. DAĞLI, F. ÖZER, E. ÖZTÜRK, A. PİRİNÇCİOĞLU, H. SAĞLAM, G. ŞAHBAZ, Z. TEPEDELEN Zehra, E. YIKAR, A. ÖZÇETİN 584
GEBELİK VE POSTPARTUM DÖNEMDE SOSYAL DESTEK
Gülengül MERMER, Ayşegül BİLGE, Ummuhan YÜCEL, Esin ÇEBER, Gökçe ASLAN 585
ISPARTA SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ' NDE ÇALIŞAN ARAŞTIRMA
GÖREVLİLERİNİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ VE SOSYO-DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ
İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
E. ZENGİN, A. N. KİŞİOĞLU, M. ÖZTÜRK, E. USKUN, Y. SÖNMEZ 586
İKİ AYRI FABRİKA ÇALIŞANLARINDA RUHSAL BELİRTİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
B. TOKUÇ, Y. TURUNÇ, G. EKUKLU 587
KIRIKKALE İLİ BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİNDE PRATİSYEN HEKİMLERİN
TANI KOYMA ORANI VE BUNU ETKİLEYEN HASTA ÖZELLİKLERİ
Z. Aytül ÇAKMAK, Cumhur BORATAV, Meral SAYGUN, Nuriye ULU 588
KONYA İL MERKEZİNDE, POSTPARTUM DEPRESYON SIKLIĞI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN
DEĞERLENDİRİLMESİ
S. ÖZDEMİR, S. ÇİVİ, K. MARAKOĞLU 589
KULAK ÇINLAMASININ UYKU VE YAŞAM KALİTESİNE ETKİSİ
O. GÜNAY, İ. GÜN, D. HOROZ, A. BORLU 590
KUR'AN KURSU ÖĞRENCİLERİNDE BEDEN ALGISI ve YEME TUTUMU İLİŞKİSİ ,
Ö. KORKMAZ, E. BALCI, O. TAŞKIN, E. EŞEL, O. GÜNAY 591
LİSE ÖĞRENCİLERİNDE SALDIRGANLIK VE DEPRESYON PREVELANSI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER
A. ÖZTÜRK, D. ÜNALAN, D. ÖZTOP, M. MAZICIOĞLU, İ. GÜN, E. BALCI 592
ÖZÜRLÜ ÇOCUĞA SAHİP EBEVEYNLERDE DEPRESİF BELİRTİLER
A. ÖZTÜRK, Z. KÜLLÜ 593
TÜRKİYEDEKİ 15 YAŞINDAKİ ÖĞRENCİLERİN RUH SAĞLIĞI VE PİSİKOSOSYAL İYİLİK HALLERİ:
ARKADAŞ GRUBUNUN ÖZELLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ
İ. ERGİNÖZ, M. ALİKAŞİFOĞLU, 0. ERCAN, Ö. UYSAL, D. A. KAYMAK, İ. YÜCEL, S. OCAK, B. EKİCİ, G. OKTAY 594
DOĞURGAN ÇAĞDAKİ KADİNLARDA DEPRESYON VE ANKSİYETE BELİRTİSİ SIKLIĞI VE
YAŞAM KALİTESİ: KESİTSEL BİR ALAN ÇALIŞMASI, AYDIN
P. OKYAY, G. ATASOYLU, M. ÖNDE, E. BEŞER 595
AİLE HEKİMLİĞİNİN BİRİNCİ YILINDA EDİRNE'DE TOPLUMA DAYALI HİZMETLERİN DURUMU, 2008
M. ESKİOCAK, H. DEDELER, G. VAROL SARAÇOĞLU, U. BERBEROĞLU, T. ERASLAN, N. GÜNÇIKAN, S. ALKOY, F. YORULMAZ 596
ANKARA MERKEZİNDEKİ BİR BELEDİYENİN BAZI BÖLÜMLERİNDE ÇALIŞANLARIN ENGELLİLERE
YÖNELİK TUTUMLARI
Ö. KARADAĞ, N. ÇİLİNGİROĞLU, P. ATACA, N. N. UÇAR, B. B. BULUT 597
BİR KÖY HALKININ ORGAN BAĞIŞI KONUSUNDAKİ DÜŞÜNCELERİ
S. BAŞKURT, Z. SARIDAYI, M. GÜN, E. ERKANLI 598
ÇANAKKALE YAŞLI MERKEZİ'NDEKİ KADINLARIN OSTEOPOROZ BİLGİ DÜZEYLERİNE VERİLEN
EĞİTİMİN ETKİSİ
S. VURUR, H. A. ÇELİK, M. KORKUT, M. ŞEN, Ö. TOKER 599
EVDE TIBBİ BAKIM İHTİYACINİN BELİRLENMESİ
S. ŞAHİNÖZ, T. ŞAHİNÖZ 600
HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ DERSİ UYĞULAMASINA ÇIKAN ÖĞRENCİLERİN EV ZİYARETİ
ETKİNLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
M. S. SUBAŞI BAYBUĞA, M. PIÇAKÇIEFE, S. DEMİRCAN, F. DERELİ 601
HAVUTLU SAĞLIK OCAĞINA BAŞVURAN EVLİ VE ÇOCUKLU KADINLARDA AKRABA EVLİLİĞİ VE
KALITSAL HASTALIK SIKLIĞI
E. GÜNDÜZ, S. ULUDAĞ KİS, S. TEPE, Z. SÜTOLUK, M. AKBABA 602
KIRIKKALE İLİNDEKİ ENGELLİLERİN VE AİLELERİNİN GÜNLÜK HAYATTA KARŞILAŞTIKLARI
SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ARAŞTIRMASI
Z. AÇAKMAK, M. ÖZHAVZALI 603
MALATYA BEYDAĞI DEVLET HASTANESİ POLİKLİNİKLERİNE BAŞVURANLARDA HASTA
MEMNUNİYETİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Ali ÖZER, Fatma MORDOĞAN, Emine TEKEDERELİ, Münevver BİLBAY 604
MALATYA BEYDAĞI DEVLET HASTANESİ YATAKLI SERVİSLERİNDE HASTA MEMNUNİYETİNİN
DEĞERLENDİRİLMESİ
A. ÖZER, F. MORDOĞAN, E. TEKEDERELİ, M. BİLBAY 605
MANİSA KENT MERKEZİNDE YATARAK TANI VE TEDAVİ HİZMETLERİNDEN YARARLANAN
KİŞİLERİN HASTA MEMNUNİYETİ DÜZEYİ
N. NESANIR, G. DİNÇ 606
SAMSUN İL MERKEZİNDE İKAMET EDEN BİREYLERDE SAĞLIK HİZMETİ KULLANIMINİN
DEĞERLENDİRİLMESI
S. DİVRİK GÖKÇE, Ş. DABAK, E. AKSÖZ, S. S. BİLGE, Y. PEKŞEN, Y. KESİM 607
SİGARA İÇEN ÖĞRENCİLERİNDE YAŞAM KALİTESİ
D. ÜNALAN, S. SOMUNOĞLU, E. DİKMETAŞ, F. ELMALI 608
TÜRKİYEDEKİ 15 YAŞINDAKİ ÖĞRENCİLERİN SAĞLIK DURUMLARI VE YAŞAM
MEMNUNİYETLERİNİN ARKADAŞ GRUBU ÖZELLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ
Ethem ERGİNÖZ, Müjgan ALİKAŞİFOĞLU, Oya ERCAN, Ömer UYSAL, Deniz ALBAYRAK KAYMAK, İlker YÜCEL, Süheyla OCAK, Barış EKİCİ, Gülşah OKTAY 609
ADÖLESANLARIN RİSKLİ SAĞLIK DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
S. ÖZDEMİR, T. KAYA 610
DİYARBAKIR'DAKİ HASTANELERDE 2007 OCAK-ARALIK DÖNEMİ İÇİNDE HASTA HAKLARI
BİRİMİNE YAPILAN BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
İ. TOKTAŞ ,E, YARUK ,N. K. KUBAT, M. ÖZCAN 611
KEÇİÖREN BELEDİYESİNİN BAZI BÖLÜMLERİNDE ÇALIŞANLARIN ENGELLİLERE YÖNELİK
TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Nüket PAKSOY ERBAYDAR, Adem ŞAVKLIYILDIZ, Candan ŞİMŞEK, Burçin ŞANLIDAĞ, Derya ÖZE 612
KOCAELİ İLİ GÖLCÜK İLÇESİ SÜREĞEN HASTALIK DIŞI ÖZÜRLÜLÜK SIKLIĞI, NEDENLERİ VE
ÖZÜRLÜLERIN SORUNLARI
Ekrem AKTUĞ 613
BİR TIP FAKÜLTESİ BİRİNCİ VE ALTINCI SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ MARUZİYETTEN
KAYNAKLANAN SAĞLIK RİSKLERİ KONUSUNDAKİ BİLGİ VE TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Ercan GÖÇGELDİ, Hakan İSTANBULLUOĞLU, Türker TÜRKER, Mahir GÜLEÇ, Sü1eyman YLAN
614
GAZİ HASTANESİNDE ÇALIŞAN DOKTORLARDA ŞİDDET İLE KARŞILAŞMA SIKLIĞI VE İLİŞKİLİ ETMENLER
Mustafa N. İLHAN, F. Nur AKSAKAL, Özlem KURTCEBE, Seçil ÖZKAN 615
İSTANBUL İLİNDE BİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERDE
TÜKENMİŞLİK DÜZEYİ
S. KAHRAMAN, R. PINAR, G. URAL, 0. CEYHAN 616
HEMŞİRELERDE İŞ TATMİN DÜZEYİ
G.URAL, S. KAHRAMAN, O. CEYHAN, A. GÖKTAŞ, Ö. KOÇ 617
ANKARA İLİ ETİMESGUT İLÇESİ BEŞ SAĞLIK OCAĞI BÖLGESİNDEKİ ALTI YAŞ ALTI ÇOCUĞU OLAN EBEVEYNLERİN AŞILAMA HAKKINDAKİ BİLGİ VE TUTUMLARI
F. N. AKSAKAL, M. N. İLHAN, S. AYCAN, A. UĞRAŞ DİKMEN, E. ARAS, S. ÖZKAN, I. MARAL, R. AYGÜN, M. A. BUMİN 618
BİR TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN UYKU ALIŞKANLIKLARININ İNCELENMESİ
R. OĞUR, B. ÇİĞDEM, Y. KAÇAR, Ö. F. TEKBAŞ, H. İSTANBULLUOĞLU, B. BAKIR 619
ERBAŞ VE ERLERİN AYAK HİJYENİ KONUSUNDAKİ BİLGİ, TUTUM VE DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ
Ö. F. TEKBAŞ, H. ÇAKMAK, O. YILMAZ, E. SEYHAN, E. ARICI, G. ÖZ, D. AKPUNAR, Y. TAŞDEMİR 620
S. DİVRİK GÖKÇE, Ş. DABAK, E. AKSÖZ, S. S. BİLGE, Y. PEKŞEN, Y. KESİM 607
SİGARA İÇEN ÖĞRENCİLERİNDE YAŞAM KALİTESİ
D. ÜNALAN, S. SOMUNOĞLU, E. DİKMETAŞ, F. ELMALI 608
TÜRKİYEDEKİ 15 YAŞINDAKİ ÖĞRENCİLERİN SAĞLIK DURUMLARI VE YAŞAM
MEMNUNİYETLERİNİN ARKADAŞ GRUBU ÖZELLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ
Ethem ERGİNÖZ, Müjgan ALİKAŞİFOĞLU, Oya ERCAN, Ömer UYSAL, Deniz ALBAYRAK KAYMAK, İlker YÜCEL, Süheyla OCAK, Barış EKİCİ, Gülşah OKTAY 609
ADÖLESANLARIN RİSKLİ SAĞLIK DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
S. ÖZDEMİR, T. KAYA 610
DİYARBAKIR'DAKİ HASTANELERDE 2007 OCAK-ARALIK DÖNEMİ İÇİNDE HASTA HAKLARI
BİRİMİNE YAPILAN BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
İ. TOKTAŞ ,E, YARUK ,N. K. KUBAT, M. ÖZCAN 611
KEÇİÖREN BELEDİYESİNİN BAZI BÖLÜMLERİNDE ÇALIŞANLARIN ENGELLİLERE YÖNELİK
TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Nüket PAKSOY ERBAYDAR, Adem ŞAVKLIYILDIZ, Candan ŞİMŞEK, Burçin ŞANLIDAĞ, Derya ÖZE 612
KOCAELİ İLİ GÖLCÜK İLÇESİ SÜREĞEN HASTALIK DIŞI ÖZÜRLÜLÜK SIKLIĞI, NEDENLERİ VE
ÖZÜRLÜLERIN SORUNLARI
Ekrem AKTUĞ 613
BİR TIP FAKÜLTESİ BİRİNCİ VE ALTINCI SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ MARUZİYETTEN
KAYNAKLANAN SAĞLIK RİSKLERİ KONUSUNDAKİ BİLGİ VE TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Ercan GÖÇGELDİ, Hakan İSTANBULLUOĞLU, Türker TÜRKER, Mahir GÜLEÇ, Sü1eyman YLAN
614
GAZİ HASTANESİNDE ÇALIŞAN DOKTORLARDA ŞİDDET İLE KARŞILAŞMA SIKLIĞI VE İLİŞKİLİ ETMENLER
Mustafa N. İLHAN, F. Nur AKSAKAL, Özlem KURTCEBE, Seçil ÖZKAN 615
İSTANBUL İLİNDE BİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERDE
TÜKENMİŞLİK DÜZEYİ
S. KAHRAMAN, R. PINAR, G. URAL, 0. CEYHAN 616
HEMŞİRELERDE İŞ TATMİN DÜZEYİ
G.URAL, S. KAHRAMAN, O. CEYHAN, A. GÖKTAŞ, Ö. KOÇ 617
ANKARA İLİ ETİMESGUT İLÇESİ BEŞ SAĞLIK OCAĞI BÖLGESİNDEKİ ALTI YAŞ ALTI ÇOCUĞU OLAN EBEVEYNLERİN AŞILAMA HAKKINDAKİ BİLGİ VE TUTUMLARI
F. N. AKSAKAL, M. N. İLHAN, S. AYCAN, A. UĞRAŞ DİKMEN, E. ARAS, S. ÖZKAN, I. MARAL, R. AYGÜN, M. A. BUMİN 618
BİR TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN UYKU ALIŞKANLIKLARININ İNCELENMESİ
R. OĞUR, B. ÇİĞDEM, Y. KAÇAR, Ö. F. TEKBAŞ, H. İSTANBULLUOĞLU, B. BAKIR 619
ERBAŞ VE ERLERİN AYAK HİJYENİ KONUSUNDAKİ BİLGİ, TUTUM VE DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ
Ö. F. TEKBAŞ, H. ÇAKMAK, O. YILMAZ, E. SEYHAN, E. ARICI, G. ÖZ, D. AKPUNAR, Y. TAŞDEMİR 620
EVLİLİK EĞİTİMİ ALAN ÇİFTLERİN EVLİLİĞE İLİŞKİN BİLGİ TUTUM VE DAVRANIŞLARI
E. ÇEBER, A. BİLGE, G. MERMER, U. YÜCEL, A. EKŞİOĞLU, M. DEMİRELÖZ, Z. BAYKAL 62I
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM VI ÖĞRENCİLERİNİN TIPTA UZMANLIK
SINAVI (TUS) HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ
Ali Naei YILDIZ, Mehmet KURT, M. Şefa ÖKTEN, sefa ÖZCAN, Nurdan ÖZDEMİR, Fehminaz TEMEL 622
HEMŞİRELİK EĞİTİMİNDE TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TERAPİ (TAT) YÖNTEMLERİ
YER ALMALIMI? HEMŞİRE ÖĞRENCİLER NE DÜŞÜNÜYOR?
Bilge TOPUKSAK, Gülümser 623
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI HEKİMLERİN YASAL SORUMLULUKLARI KONUSUNDAKİ
BİLGİ DÜZEYLERİNİN ÖLÇÜLMESİ
N.VAROL,N.ÇAĞLAYAN 624
KAYSERİ İL MERKEZİNDE YER ALAN İLKÖĞRETİM OKULLARININ 6.,7., VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN UYKU SÜRESİ OKUL BAŞARISINI ETKİLEMEKTEMİDİR
D. ÜNALAN, A. ÖZTÜRK, M. AKSU, S. İSMAİLÖĞULLARI, N. AKGÜL 625
MİTOLOJİDEN GÜNÜMÜZE TIBBIN SEMBOLÜ; YILAN
Ülken Tunga BABAOĞLU 626
SAĞLIK KURUMUNA BAŞVURAN GEBE VE EMZİKLİ KADINLARDA ANNE SÜTÜNÜN ÖNEMİ VE
EMZİRME KONUSUNDA YAPILAN EĞİTİMİN BİLGİ DÜZEYİNE ETKİSİ
Ö. Faruk TEKBAŞ, Hakan İSTANBULLUOĞLU, Ece AKKOÇ, Fanna GÜLDARTAR, Eda ÖZGÜN,
Neslihan KARAPINAR, Tuğba YÜKSEL, Fatoş AVCI 627
TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN GÖRDÜKLERİ DERSLERİN KENDİLERİNDEKİ HASTALIK
ALGILARINA ETKİSİ
C. YEĞİNER, C. H. AÇIKEL, S. KILIÇ,M. HASDE 628
BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURULUŞLARINA BAŞVURANLARDA KENDİ KENDİNE ANTİBİYOTİK
KULLANMA SIKLIĞI VE İLİŞKİLİ ETMENLER
Mustafa N. İLHAN, Elif DURUKAN, Sevil ÖZGER İLHAN, F. Nur AKSAKAL, Seçil ÖZKAN, M. Ali BUMİN 629
İSTANBUL İLİNDE ÜÇ HASTANEDE AYAKTAN İZLENEN TİP II DİYABETİK HASTALARDA GLİSEMİK KONTROLÜN MALİYET ETKİLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
M. F. ÖNSÜZ, A. TOPUZOĞLU 630
AİLE HEKİMLİĞİ PİLOT UYGULAMASININ İKİNCİ YILINDA, BOLU'DA AİLE HEKİMLERİNİN ÇALIŞMA DÜZENLERİNİ VE KENDİ KONUMLARINI DEĞERLENDİRMESİ _
Seval ALKOY, Aysu KIYAN, Muzaffer ESKİOCAK, Aslıhan ÇATIKER, İlknur ÖZKAN, Sevil ALBAYRAK 631
AİLE HEKİMLİĞİ PİLOT UYGULAMASININ İKİNCİ YILINDA, BOLU'DA AİLE HEKİMLERİNİN SUNDUKLARI SAĞLIK HİZMETİNİN KENDİLERİ TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Seval ALKOY, Aysu KIYAN, Muzaffer ESKİOCAK, Aslıhan ÇATIKER, İlknur ÖZKAN, Sevil ALBAYRAK 632
AİLE HEKİMLİĞİ PİLOT UYGULAMASININ İKİNCİ YILINDA, BOLU'DA AİLE SAĞLIĞI ELEMANLARININ ÇALIŞMA DÜZENLERİNİ VE KENDİ KONUMLARINI DEĞERLENDİRMESİ
Aslıhan ÇATIKER, Sevil ALBAYRAK, İlknur ÖZKAN, Seval ALKOY, Aysu KIYAN, Muzaffer ESKİOCAK 633
AİLE HEKİMLİĞİ PİLOT UYGULAMASININ İKİNCİ YILINDA, BOLU'DA AİLE SAĞLIĞI ELEMANLARININ SUNDUKLARI SAĞLIK HİZMETİNİN KENDİLERİ TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sevil ALBAYRAK, Aslıhan ÇATIKER, İlknur ÖZKAN, Seval ALKOY, Aysu KIYAN, Muzaffer ESKİOCAK 634
BALIKESİR MERKEZ 9 NO'LU SAĞLIK OCAĞINDAN HİZMET ALAN KİŞİLERİN VERİLEN HİZMET
KONUSUNDA GÖRÜŞ VE DÜŞÜNCELERİ
N. KARADAĞ, S.TÜRKER,Z. SARIDAYI, M. GÜN 635
BİR SAĞLIK OCAĞINA BAŞVURAN 15-65 YAŞ KADINLARIN SAĞLIK OCAĞI HİZMETLERİNİ BİLME VE MEMNUN OLMA DURUMLARININ SAPTANMASI, ARALIK 2007. ANKARA
Fehminaz TEMEL, Seda TOPTAL, NaZime SHERMATOVA, Tunay KİREMİTLİ. Taylan ŞAHİNGÖZLÜ, Levent AKIN 636
BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURULUŞUNA BAŞVURANLARIN BEKLENTİLERİ, HASTA HAKLARININ
FARKINDA OLMA VE KULLANMA DURUMLARI
M. SAYGUN, Z. A. ÇAKMAK, T. PINAR, N. ULU, E. SAYIN 637
DÜZCE İLİ AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMLERİNDE ÇALIŞAN AİLE SAĞLIĞI ELEMANLARININ AİLE HEKİMLİĞİ SİSTEMİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ
Naile GÜRLEYİK ERKMAN 638
EBE, HEMŞİRE VE SAĞLIK MEMURLUĞU ÖĞRENCİLERİNİN AİLE HEKİMLİĞİ SİSTEMİ İLE İLGİLİ BEKLENTİLERİ
S. ALTIPARMAK, G. ASLAN 639
İŞİNDE KİMLER DAHA DOYUMLU? YÖNETENLER Mİ YOKSA YÖNETİLENLER Mİ? SAĞLIK
YÖNETİCİLERİ VE ÇALIŞANLARINDA İŞ DOYUMU DÜZEYLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER
V. ŞENOL, A. ÖZTÜRK 640
İZMİR KENT MERKEZİNDE YAŞAYAN YETİŞKİNLERİN SAĞLIK HİZMETİ KULLANIMI
Ş. T. GÜRSOY, M. ÇİÇEKLİOĞLU, F. AKSU, H. HASSOY, A. DAVAS, R. DURUSOY 641
MANİSA İL MERKEZİNDEKİ İKİ KAMU HASTANESİNİN YATAN HASTA MEMNUNİYET DÜZEYLERİ VE
BELİRLEYİCİLERİ
S. DEVECİ, Y. KAPLAN 642
MANİSA'DA AİLE HEKİMLERİNİN HİZMET DENEYİMLERİ VE MEZUNİYET SONRASI EĞİTİM DURUMLARI
G. ATASOYLU, A. ÖĞRÜK, E. ERTÜRK, O. ÖZTÜRK, Z. TAY 643
MANİSA'DA KENT MERKEZİNDE HİZMET KULLANANLAR AÇISINDAN AİLE HEKİMLİĞİ SİSTEMİNİN
DEĞERLENDİRİLMESİ
P. ERBAY DÜNDAR, B. CENGİZ ÖZYURT 644
SAĞLIK ÇALIŞANLARININ AİLE HEKİMLİĞİ MODELİNE YAKLAŞIMLARI
N. NUR, S. L. ÖZŞAHİN, S. ÇETİNKAYA, H. SÜMER 645
SAĞLIK OCAKLARINDA HASTA GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ: KONYA ÖRNEĞİ
S. BODUR, E. FİLİZ 646
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİNDE YATARAK TEDAVİ GÖREN
HASTALARIN GENEL MEMNUNİYET DURUMU VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER
T. K. ŞAHİN, L. S. DEMİR 647
YOZGAT DEVLET HASTANESİ'NDE YATANLARIN, HASTANE OTELCİLİK HİZMETLERİNİ
ALGILAYIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
M. KILIÇ 648
AYNI NEDENLER, AYNI YÖNTEMLER Ve AYNI RİSK GRUPLARI; İNTİHAR GİRİŞİMLERİNDEKİ
BU TREND HİÇ DEĞİŞMEYECEK Mİ?
V. ŞENOL 649
BİR SAĞLIK OCAĞINA BAŞVURAN 15 YAŞ ÜZERİ KİŞİLERİN SAĞLIK KURUMLARINDA KÖTÜ MUAMELE GÖRME DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Nüket PAKSOY ERBAYDAR, Zafer ÖZTEK, Uğur Nadir KARAKULAK, Tuğba KİP, Turgut DURAK 650
ESKİŞEHİR İLİ BEYLİKOVA İLÇESİ ÖĞRENCİLERİNDE ŞİDDET VE ŞİDDETLE İLİŞKİLİ RİSKLİ
AVRANIŞLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Selma METİNTAŞ, Cemalettin KALYONCU, Gültekin UYANIK, İnci ARIKAN 651
HATAY'DA SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK ŞİDDET SIKLIĞI, TÜRLERİ VE ÖNLEMLER
Tacettin İNANDI, Selim MATKAP, Ebru TURHAN, Riyat KINMIZIOĞLU 652
KADINA YÖNELİK EV İÇİ ŞİDDET VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER
T. G. TELATAR, A. AKIN 653
KAYSERİ İLİNDE SEÇİLMİŞ İKİ SAĞLIK OCAĞI BÖLGESİNDE KADINLARIN ŞİDDETE BAKIŞ AÇILARI
Melis NAÇAR, Zeynep BAYKAN, Serpil POYRAZOĞLU, Fevziye ÇETİNKAYA, İsmail KÖSE, Ayşegül ARDIÇ 654
TIP FAKÜLTESİ DÖNEM VI ÖĞRENCİLERİNİN AİLE İÇİ ŞİDDETTE FARKINDALIK DURUMLARI
G. AĞRIDAĞ 655
YAZILI MEDYADA KADINA YÖNELİK ŞİDDET OLGULARI
BİR TIP FAKÜLTESİ 5. VE 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TIP EĞİTİMLERİ SÜRECİNDEKİ PRATİK UYGULAMALAR KONUSUNDAKİ DÜŞÜNCELERİNİN İNCELENMESİ
Ercan GÖÇGELDİ, Hakan İSTANBULLUOĞLU, Muharrem UÇAR, Hakan YAREN, Süleyman CEYLAN 657
BİR TIP FAKÜLTESİ ALTINCI SINIF ÖĞRENCİLERİNİN PRATİSYEN HEKİM OLARAK YETERLİLİK ALGILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Ercan GÖÇGELDİ, Hakan İSTANBULLUOĞLU, Necmettin KOÇAK, Süleyman CEYLAN, Muharrem UÇAR 658
BİR TIP FAKÜLTESİ BİRİNCİ SINIFINDA UYGULANAN İLKYARDIM EĞİTİMİNİN ETKİNLİĞİNİN
DEĞERLENDİRİLMESİ
E. USKUN, Y. SÖNMEZ 659
KOCAELİ TIP FAKÜLTESİNDE MEZUNİYET ÖNCESİ İŞYERİ HEKİMLİĞİ STAJI UYGULAMASININ
DEĞERLENDİRİLMESİ
C. I. YAVUZ, O. HAMZAOĞLU, Ç. ÇAĞLAYAN, N. ETİLER 660
MUĞLA SAĞLIK YÜKSEKOKULUNDA EĞİTİM GÖREN SAĞLIK MEMURU ÖĞRENCİLERİNİN YENİ
HEMŞİRELİK KANUNUNA GÖRE MESLEKİ TERCİHLERİ VE TERCİHLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
T. K. ŞAHİN, L. S. DEMİR 647
YOZGAT DEVLET HASTANESİ'NDE YATANLARIN, HASTANE OTELCİLİK HİZMETLERİNİ
ALGILAYIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
M. KILIÇ 648
AYNI NEDENLER, AYNI YÖNTEMLER Ve AYNI RİSK GRUPLARI; İNTİHAR GİRİŞİMLERİNDEKİ
BU TREND HİÇ DEĞİŞMEYECEK Mİ?
V. ŞENOL 649
BİR SAĞLIK OCAĞINA BAŞVURAN 15 YAŞ ÜZERİ KİŞİLERİN SAĞLIK KURUMLARINDA KÖTÜ MUAMELE GÖRME DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Nüket PAKSOY ERBAYDAR, Zafer ÖZTEK, Uğur Nadir KARAKULAK, Tuğba KİP, Turgut DURAK 650
ESKİŞEHİR İLİ BEYLİKOVA İLÇESİ ÖĞRENCİLERİNDE ŞİDDET VE ŞİDDETLE İLİŞKİLİ RİSKLİ
AVRANIŞLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Selma METİNTAŞ, Cemalettin KALYONCU, Gültekin UYANIK, İnci ARIKAN 651
HATAY'DA SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK ŞİDDET SIKLIĞI, TÜRLERİ VE ÖNLEMLER
Tacettin İNANDI, Selim MATKAP, Ebru TURHAN, Riyat KINMIZIOĞLU 652
KADINA YÖNELİK EV İÇİ ŞİDDET VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER
T. G. TELATAR, A. AKIN 653
KAYSERİ İLİNDE SEÇİLMİŞ İKİ SAĞLIK OCAĞI BÖLGESİNDE KADINLARIN ŞİDDETE BAKIŞ AÇILARI
Melis NAÇAR, Zeynep BAYKAN, Serpil POYRAZOĞLU, Fevziye ÇETİNKAYA, İsmail KÖSE, Ayşegül ARDIÇ 654
TIP FAKÜLTESİ DÖNEM VI ÖĞRENCİLERİNİN AİLE İÇİ ŞİDDETTE FARKINDALIK DURUMLARI
G. AĞRIDAĞ 655
YAZILI MEDYADA KADINA YÖNELİK ŞİDDET OLGULARI
BİR TIP FAKÜLTESİ 5. VE 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TIP EĞİTİMLERİ SÜRECİNDEKİ PRATİK UYGULAMALAR KONUSUNDAKİ DÜŞÜNCELERİNİN İNCELENMESİ
Ercan GÖÇGELDİ, Hakan İSTANBULLUOĞLU, Muharrem UÇAR, Hakan YAREN, Süleyman CEYLAN 657
BİR TIP FAKÜLTESİ ALTINCI SINIF ÖĞRENCİLERİNİN PRATİSYEN HEKİM OLARAK YETERLİLİK ALGILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Ercan GÖÇGELDİ, Hakan İSTANBULLUOĞLU, Necmettin KOÇAK, Süleyman CEYLAN, Muharrem UÇAR 658
BİR TIP FAKÜLTESİ BİRİNCİ SINIFINDA UYGULANAN İLKYARDIM EĞİTİMİNİN ETKİNLİĞİNİN
DEĞERLENDİRİLMESİ
E. USKUN, Y. SÖNMEZ 659
KOCAELİ TIP FAKÜLTESİNDE MEZUNİYET ÖNCESİ İŞYERİ HEKİMLİĞİ STAJI UYGULAMASININ
DEĞERLENDİRİLMESİ
C. I. YAVUZ, O. HAMZAOĞLU, Ç. ÇAĞLAYAN, N. ETİLER 660
MUĞLA SAĞLIK YÜKSEKOKULUNDA EĞİTİM GÖREN SAĞLIK MEMURU ÖĞRENCİLERİNİN YENİ
HEMŞİRELİK KANUNUNA GÖRE MESLEKİ TERCİHLERİ VE TERCİHLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
T. K. ŞAHİN, L. S. DEMİR 647
YOZGAT DEVLET HASTANESİ'NDE YATANLARIN, HASTANE OTELCİLİK HİZMETLERİNİ
ALGILAYIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
M. KILIÇ 648
AYNI NEDENLER, AYNI YÖNTEMLER Ve AYNI RİSK GRUPLARI; İNTİHAR GİRİŞİMLERİNDEKİ
BU TREND HİÇ DEĞİŞMEYECEK Mİ?
V. ŞENOL 649
BİR SAĞLIK OCAĞINA BAŞVURAN 15 YAŞ ÜZERİ KİŞİLERİN SAĞLIK KURUMLARINDA KÖTÜ MUAMELE GÖRME DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Nüket PAKSOY ERBAYDAR, Zafer ÖZTEK, Uğur Nadir KARAKULAK, Tuğba KİP, Turgut DURAK 650
ESKİŞEHİR İLİ BEYLİKOVA İLÇESİ ÖĞRENCİLERİNDE ŞİDDET VE ŞİDDETLE İLİŞKİLİ RİSKLİ
AVRANIŞLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Selma METİNTAŞ, Cemalettin KALYONCU, Gültekin UYANIK, İnci ARIKAN 651
HATAY'DA SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK ŞİDDET SIKLIĞI, TÜRLERİ VE ÖNLEMLER
Tacettin İNANDI, Selim MATKAP, Ebru TURHAN, Riyat KINMIZIOĞLU 652
KADINA YÖNELİK EV İÇİ ŞİDDET VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER
T. G. TELATAR, A. AKIN 653
KAYSERİ İLİNDE SEÇİLMİŞ İKİ SAĞLIK OCAĞI BÖLGESİNDE KADINLARIN ŞİDDETE BAKIŞ AÇILARI
Melis NAÇAR, Zeynep BAYKAN, Serpil POYRAZOĞLU, Fevziye ÇETİNKAYA, İsmail KÖSE, Ayşegül ARDIÇ 654
TIP FAKÜLTESİ DÖNEM VI ÖĞRENCİLERİNİN AİLE İÇİ ŞİDDETTE FARKINDALIK DURUMLARI
G. AĞRIDAĞ 655
YAZILI MEDYADA KADINA YÖNELİK ŞİDDET OLGULARI
BİR TIP FAKÜLTESİ 5. VE 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TIP EĞİTİMLERİ SÜRECİNDEKİ PRATİK UYGULAMALAR KONUSUNDAKİ DÜŞÜNCELERİNİN İNCELENMESİ
Ercan GÖÇGELDİ, Hakan İSTANBULLUOĞLU, Muharrem UÇAR, Hakan YAREN, Süleyman CEYLAN 657
BİR TIP FAKÜLTESİ ALTINCI SINIF ÖĞRENCİLERİNİN PRATİSYEN HEKİM OLARAK YETERLİLİK ALGILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Ercan GÖÇGELDİ, Hakan İSTANBULLUOĞLU, Necmettin KOÇAK, Süleyman CEYLAN, Muharrem UÇAR 658
BİR TIP FAKÜLTESİ BİRİNCİ SINIFINDA UYGULANAN İLKYARDIM EĞİTİMİNİN ETKİNLİĞİNİN
DEĞERLENDİRİLMESİ
E. USKUN, Y. SÖNMEZ 659
KOCAELİ TIP FAKÜLTESİNDE MEZUNİYET ÖNCESİ İŞYERİ HEKİMLİĞİ STAJI UYGULAMASININ
DEĞERLENDİRİLMESİ
C. I. YAVUZ, O. HAMZAOĞLU, Ç. ÇAĞLAYAN, N. ETİLER 660
MUĞLA SAĞLIK YÜKSEKOKULUNDA EĞİTİM GÖREN SAĞLIK MEMURU ÖĞRENCİLERİNİN YENİ
HEMŞİRELİK KANUNUNA GÖRE MESLEKİ TERCİHLERİ VE TERCİHLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
M. PIÇAKCIEFE, M. S. BAYBUĞA, F.DERELİ, S. DEMİRCAN 661
SAĞLIK YÜKSEK OKULU VE SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEK OKULU ÖĞRENCİLERİNİN ORGAN BAĞIŞI KONUSUNDAKİ BİLGİ, TUTUM VE DAVRANIŞLARI
Berin BAYRAKLİ, Tülay KUZLU 662
TIP FAKÜLTESİ BİRİNCİ YIL ÖĞRENCİLERİNİN EV ZİYARETLERİ PROGRAMINDA YARARLANMAYI
ETKİLEYEN FAKTÖRLER
G.AĞRIDAĞ,E.KARA 663
TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN KORUYUCU HİZMETLER VE SAĞLIĞIN SOSYAL BOYUTUNA İLİŞKİN TUTUMLARİ DÖRDÜNCÜ SINIFTAN ALTINCI SINIFA KADAR DEĞİŞİYOR MU?
M. TÜRK, M. CİÇEKLİOGLU, z. ÖCEK, Ş. T. GÜRSOY, F. AKSU 664
TIP ÖĞRENCİLERİNİN DUYGUSAL BOZUKLUKLARI VE İLİŞKİLİ RİSK FAKTÖRLERİ
Naim NUR,Sefa Levent ÖZŞAHİN,Selma ÇETİNKAYA, Ergün Haldun SÜMER 665
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KAN BAĞIŞI İLE İLGİLİ BİLGİ-TUTUM VE DAVRANİŞLARİ
Saliha ALTIPARMAK 666
İNDEKS 667
M. PIÇAKCIEFE, M. S. BAYBUĞA, F.DERELİ, S. DEMİRCAN 661
SAĞLIK YÜKSEK OKULU VE SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEK OKULU ÖĞRENCİLERİNİN ORGAN BAĞIŞI KONUSUNDAKİ BİLGİ, TUTUM VE DAVRANIŞLARI
Berin BAYRAKLİ, Tülay KUZLU 662
TIP FAKÜLTESİ BİRİNCİ YIL ÖĞRENCİLERİNİN EV ZİYARETLERİ PROGRAMINDA YARARLANMAYI
ETKİLEYEN FAKTÖRLER
G.AĞRIDAĞ,E.KARA 663
TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN KORUYUCU HİZMETLER VE SAĞLIĞIN SOSYAL BOYUTUNA İLİŞKİN TUTUMLARİ DÖRDÜNCÜ SINIFTAN ALTINCI SINIFA KADAR DEĞİŞİYOR MU?
M. TÜRK, M. CİÇEKLİOGLU, z. ÖCEK, Ş. T. GÜRSOY, F. AKSU 664
TIP ÖĞRENCİLERİNİN DUYGUSAL BOZUKLUKLARI VE İLİŞKİLİ RİSK FAKTÖRLERİ
Naim NUR,Sefa Levent ÖZŞAHİN,Selma ÇETİNKAYA, Ergün Haldun SÜMER 665
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KAN BAĞIŞI İLE İLGİLİ BİLGİ-TUTUM VE DAVRANİŞLARİ
Saliha ALTIPARMAK 666
İNDEKS 667