Mühendis ve Makina

Book : Mühendis ve Makina

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Non-Governmental Organizations

Publishing Location : Ankara

ISSN : 1300-3402

Skin : 55 /

Published Date : Ağustos 2014

Publisher : TMMOB Makina Mühendisleri Odası

Document Type : Periodical

Book No : 8459

INDEX

-BASIN AÇIKLAMALARI
-Son Zamanlarda Toplu Taşıma Araçlarında Meydana
Gelen Yangınlar ve Yaşanan Trafik Kazaları Uzerine 7
-17 Ağustos 1999 Marmara Depreminin 15. Yılı Üzerine 9
-İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ÖZEL
-İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinde Günümüz
Gelişmelerine Çok Yönlü Bakış
Alİ Ekber ÇAKAR 11
-2004'ten 2014'e İş Güvenliği Uzmanlığı
Bedri TEKİN 20
-6331 Sayılı Yasa Çerçevesinde İş Güvenliği Uzmanlarının Sorunları
Zafer GÜZEY 23
-Soma'dan Şırnak'a İş Cinayetleri
Mehmet TORUN 24
-Meslek Hastalıklarında Türkiye: Görün(e)mezlik,
Saptan(a)mazlık
Arif MÜEZZİNOĞLU 27
İş Ekipmanları Yönetmeliği ve Kaldırma
Araçlarının Kontrol Periyodlarına Bir Bakış
Mustafa YAZICI 30
İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Alt İşverenlik
Şeref ÖZCAN 37
-İnşaat Sektöründe Yüksekte Çalışma
Beste ARDIÇ 45
-Asansör Kontrollerinde İş Güvenliği
M. Berkay ERİŞ, A. Halim AKIŞIN, S. Zafer GÜNEŞ 9
-İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrolleri
Fatih AYDINLI, Ş. İlker ÖZGEN 53
-TMMOB Makina Mühendisleri Odası Merkez Laboratuvarı
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Çalışmaları
Barış AYYILDIZ 55
-Kişisel Koruyucu Donanımların Doğru Seçimi,
Doğru Kullanılması ve Kişisel Koruyucu
Malzememelerin Taşıması Gereken Özellikleri
Sadettin SEZGİNER 57
-MAKALELER
-6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu-Tekstil
işletmelerinde İSG (İş Sağlığı ve Güvenliği) Sorunları
Serin MEZARCIÖZ, R. Tuğrul OĞULATA 72
-İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik
Şartları Yönetmeliği Üzerine Değerlendirmeler
Ali ÖZGENÇ 80
-İşçi Sağlığı ve Güvenliği süreçlerinde
Akredite Uygunluk Değerlendirmesinin Rolü
Atakan BAŞTÜRK 91