İş Veren

Book : İş Veren

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Trade Union

Publishing Location : Ankara

ISSN : 1303-0418

Skin : 53 /

Period : bimonthly

Published Date : 2015

Publisher : Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu TİSK

Document Type : Periodical

Book No : 8452

INDEX

-NELER OLUYOR TURKIYE 8
-2014 YILI DEĞERLENDİRMESİ VE 2015'TEN BEKLENTİLER
"Çalışmama Barışı Ekonominin Temelidir"
YAĞIZ EYÜBOĞLU TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU
(TİSK) YÖNETİM KURULU BAŞKANI 51
-"Orman Urünİerinde KDV İndirimi, Dünya ile Rekebeiimizi Arttıracaktır"
SOLMAZ ÇOŞKUN TÜRKİYE AĞAÇ VE KAĞlT SANAYİİ
İŞVERENLERİ SENDİKASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI 52
-"AR-GE ve İnovasyon Teşvikleri Arttırılmalı"
DR. ERTAN İREN TÜRKİYE ÇAM, ÇİMENTO VE TOPRAK SANAYİİ
İŞVERENLERİ SENDİKASl YÖNETİM KURULU BAŞKANI 53
-"Sektörde Belgesiz İşgücü Bırakmamayı Hedefliyoruz"
TUFAN ÜNAL ÇİMENTO ENDÜSTRİSİ İŞVERENLERİ SENDİKASI YÖNETİM
KURULU BAŞKANI 54
-"Dünya Pazarlarından Daha Çok Pay Almalıyız"
BURAK UYGUNER TÜRKİYE DERİ SANAYİ İŞVERENLERİ
SENDİKASI (TÜDİS) YONETİM KURULU BAŞKANI 55
-Gıda Sanayiinde 2014 ve 2015
NECDET BUZBAŞ TÜRKİYE GIDA SANAYİİ İŞVERENLERİ
SENDİKASI (TÜGİS) YÖNETİM KURULU BAŞKANI 56
-"İlaç BÜtçeleri, Endüstrisinin Sürdürülebilirliğini
Destekleyecek Şekilde Belirlenmeli"
NEZİH BARUT İLAÇ ENDÜSTRİSİ İŞVERENLER SENDİKASI
(İEİS) YÖNETİM KURULU BAŞKANI 57
-"Ekonomide Çıta Daha Yükseğe Taşınmalı"
CELAL KOLOĞLU TÜRKİYE İNŞAAT SANAYİÇİLERİ İŞVEREN SENDİKASI
(İNTES) YÖNETİM KURULU BAŞKANI 58
-"Çalışma Mevzuatına İlişkin Düzenlemeler İstihdam Dostu Büyüme Sağlanmalı"
MEHMET C. BETİL TURKİYE METAL SANAYİCİLERİ
SENDİKASI (MESS) YÖNETİM KURULU BAŞKANI 59
-2014 Değerlendirmeleri 2015"ten Beklentiler
HASAN ALKAN TÜRKİYE ŞEKER SANAYİİ İŞVERENLERİ SENDİKASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANI 60
-Tekstil ve Hazir Giyim Sektörü 2014 Değerlendirmeleri,
2015 Öngörüleri
MUHARREM KAYHAN TEKSTİL SANAYİİ İŞVERENLER
SENDİKASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI 61
-ZOOM "Bölgesel Teşvik Uygulamalarımızı İllerin Potansiyelleri
Doğrultusunda Geliştirmeye Devam Edeceğiz"
NİHAT ZEYBEKÇİ TC EKONOMİ BAKANI 63
-ZOOM "Üretim Altyapısını Destekleyen Yatırımlara
Desteğimiz Devam Edecek"
CEVDET YILMAZ T.C.KALKINMA BAKANI 67
-ZOOM "Türk Sanayiisinin En Önemli Sorunu Rekabet
Gücü Yetersizliğidir"
ERDAL BAHÇIVAN İSTANBUL SANAYİ ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKAN 69
-ZOOM "İmalata ve Üretime Ulusal Bir strateji Olarak Tekrar Önem Verilmeli"
ENDER YORGANCILAR EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANI 71
-ZOOM "Türkiye'nin Yeni Bir Öyküye İhtiyacı Var"
NURETTİN ÖZDEBİR ANKARA SANAYİ ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANI 73
-ZOOM Türkiye Ekonomisinde Uzun Durgunluk
ve sabit Sermaye Yatırımları
OSMAN AYDOĞUŞ EGE ÜNİVERSİTESİ,
İİBF İKTİSAT BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ÜYESİ 75
-ZOOM Yatırım Ortamı ve Türkiye
PROF. DR. SADİ UZUNOĞLU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
İİBF ÖĞRETİM ÜYESİ 81
-ZOOM "Yersiz İstirahat Raporu Verilmesinin Önüne Geçilecektir"
T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI EMEKLİLİK
HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KISA VADELİ
SİGORTALAR DAİRE BAŞKANLIĞI 85
-ZOOM "İstirahat Raporlarının
Suistimali İşgücü ve Verimlilik Kayıplarına Yol Açıyor"
DR. ERTAN İREN CAM İŞVERENLERİ SENDİKASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI 87
-ZOOM "Yersiz Raporlar Devamsızılık Sorununu Ağırlaştırdı"
DR. H. SERDAR ŞARDAN ÇİMENTO ENDÜSTRİSİ
İŞVERENLERİ SENDİKASI (ÇEİS) GENEL SEKRETERİ 89
-ZOOM "Uygulama Her Türlü Suistimale Açık"
AV. HAKAN YILDIRIMOĞLU MESS GENEL SEKRETERİ 90
-ZOOM Sağlık Raporu Uygulamasında Karşılaşılan Sorunlar
ve Çözüm Önerileri İŞVEREN/ Ocak- Şubat 2oi5
Av BAŞAR AY TÜRKİYE TEKSTİL SANAYİİ İŞVERENLERİ
SENDİKASI GENEL SEKRETERİ 93
-GÖRÜŞ Türkiye İlaç Endüstrisinin Sorunları ve Geleceği
TURGUT TOKGÖZ İLAÇ ENDÜSTRİSİ İŞVERENLER SENDİKASI
GENEL SEKRETERİ 98
-KADINLAR ve GENÇLER 100
-SANAT Can Ersal:
"İşverenlerin sanatla içiçe olduğunu bilmek
biz sanatçılar için Çok büyük bir teşvik" 103
-TİSK HABERLER 106
_-GÖRÜŞ 2014 Yılında Elde Edilen Menkul Sermaye
İratlarının Beyanı
İMDAT TÜRKAY GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI-GELİR İDARESİ GRUP BAŞKANI 110
-İNCELEME Türkiye'de Ücret Garanti Fonu (ÜĞF) Uygulaması
YRD.DOÇ.DR. MÜSLİM DEMİR ÇELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
İİBF OĞRETİM ÜYESİ 118
-İNCELEME Tüm Yönleriyle Toplum _Yararına Programlar ve
Girişimcilik Eğitim Programı
UFUK ÜNLÜ BAŞBAKANLIK MÜFETTİŞİ 121
-AVRUPA AVRUPA 127
-ARKEOGEZI 128
-YENI YAYINLAR 131
-İSTATİSTİK 132