İş ve Hayat

Book : İş ve Hayat

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Policy

Publishing Location : Ankara

ISBN : 978-605-64862-3-4

Skin : 1/1

Period : 6 monthly

Published Date : Şubat 2015

Publisher : Şeker İş Sendikası

Document Type : Periodical

Book No : 8448

INDEX

-Gelir Dağılımı ve Gelir Dağılımına Müdahale Gereği 9
Doç. Dr. Fethullah Akın

Finansallaşan Türkiye Ekonomisinde Tüketim Ve Borçlanma 25
Arş. Gör. Banu Karakaş

Güney Avrupa Refah Rejiminde Sosyal Dışlanma 57
Arş. Gör. Mehmet Atilla Güler

Teknolojik Gelişmelerinişin yapısı ve iş gücünün
nitelikleri üzerine etkileri: Hastane çalışanlarının
algılarına yönelik yönelik bir çalışma 97
Doç. Dr. Levent Şahin
Ekrem Aydın
Arş. Gör. Mehmet Güler

Mevsimlik İş Sözleşmesi İle Çalışanların Yıllık
Ücretli İzin Hakları 131
Arş. Gör. Mehtap Yücel-Bodur

Türkiye'de Kıdem Tazminatının Tarihi Gelişimi
ve Kıdem Tazminatı Fonu 147
Resul Limon

İşveren Sendikalarınca Kurulacak Yardım
Fonlarına İlişkin 6552 Sayılı Kanunla Getirilen
Düzenlemenin Esasları 171
Prof. Dr. Talat Canbolat

Sendikasızlaştırma Aracı Olarak Yetki Tespitine
İtiraz Süreci ile Sendikal Hakların
Kullanılmasının Engellenmesi Suçunun Uygulaması 181
Av. Gökhan Candoğan

Osmanlı Devleti'nde Tanzimat Sonrası
Dönemde Sosyal Güvenlik Düzenlemeleri 193
Dr. Sadettin Orhan

Başkasının Bakımına Muhtaç Ağır Engelli
Çocuğu Bulunan Kadın Sigortalıların Emekliliği 211
Murat Göktaş

5510 Sayılı Kanunda Düzenlenen Sigorta
Borçlanmaları 219
Murat Özdamar

Asker Kişilerin Beden ve Ruh Bütünlüğünün
İhlalinden Doğan Zararlardan Milli Savunma
Bakanlığının Sorumluluğu 231
Prof. Dr. Aydın Başbuğ