SGD Sosyal Güvenlik Dergisi

Book : SGD Sosyal Güvenlik Dergisi

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Policy

Publishing Location : Ankara

ISSN : 2146-4839

Skin : 5 / 1

Period : 6 monthly

Published Date : 2015

Publisher : Sosyal Güvenlik Kurumu SGK

Document Type : Periodical

Book No : 8444

INDEX

6552 Sayılı (Torba) Yasa Sonrası Asıl İşveren - Alt İşveren
İlişkileri
Ufuk Aydın 9

6331 Sayılı Kanun'da İş Güvenliği Uzmanlığı: Nitelikleri,
Görevlendirilmeleri ve Yetkilendirilmeleri
İlknur KILKIŞ / Yusuf ALPER 32

Türkiye'de İşsizlerin İş Arama Süresini Belirleyen Faktörler:
2007-2013 Dönemi
Atalay ÇAĞLAR / Handan KUMAŞ / Tuncay MORALI 68

OECD Ülkeleri ve Türkiye'nin Sağlık Sistemleri, Sağlık
Harcamaları ve Sağlık Göstergeleri Karşılaştırması
İlker DAŞTAN / Volkan ÇETİNKAYA 104

Türkiye'de Sağlık Reformlarının Sağlık Hakkı Açısından
Değerlendirilmesi
Emre KOL 135

Kişiye Özel Sağlık Hizmetlerinde Koordinasyon Programının
Maliyet Kontrolü Bağlamında Değerlendirilmesi: Amerika
Birleşik Devletlerindeki Cambridge Health Alliance Örneği
Kadir GÜRSOY 165

Koroner Arter Hastalığının Tedavisinde Çıplak Metal Stent ile
İlaç Salınımlı Stentin Maliyet Etkililik Analizi
Seda KUTLUER 190