DİSKAR

Book : DİSKAR

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Trade Union

Publishing Location : İstanbul

Period : 6 monthly

Published Date : 2014

Publisher : Disk-Ar (Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Enstitüsü)

Document Type : Periodical

Book No : 8443

INDEX

-Kapitalizmin krizi ve işçi sınıfı 2
Editörden
-Krizler Kapitalizmin doğasında vardır 6
Gencer Çakır
-Küresel krizin neresindeyiz 20
Özgür Öztürk
-Avrupa'nın krizi ve Türkiye 28
Ümit Akçay
-Sendikaların "Marshall Planı" Avrupa'nın krizine derman olurmu 34
Emre Eren Korkmaz
-Türkiye Ekonomil krizler karşısında ve bir sınıf tepkisi olarak toplu pazarlığın rolü 40
Can Şafak
-Türkiye işçi sınıfı tarihinde işçi özyönetim deneyimleri ve kriz dönemlerinde özyönetimin olanakları 48
Özgür Narin
-Soma: Kapitalist kalkınma ve "kıyım" 62
Aslı Odman
-Türkiye'de iş cinayetleri raporu 72
Disk - Ar
-Bir Sistem, bir yasa ve iş cinayetleri: Piyasa aktörlerinin yasası 78
Tevfik Güneş
-Yeni barbarlık, kadınlar ve kriz
Ecehan Balta
-İşkur'un dönüşümü ve aktif emek piyasası politikaları 90
Özgün Biçer
-Brezilya 2014: Kriz futbol ve siyaset 98
İdris Akkuzu
-2014 Ocak-Haziran Dönemi işçi sınıfı eylemleri üzerine değerlendirme 108
İrfan Kaygısız
-Kitap tanıtımı: "Camın İşçileri" 116
Aslı Kayhan
-Belgeseller 120
Aslı Kayhan - M. Merve Özer