TİSK Akademi

Book : TİSK Akademi

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Policy

Publishing Location : Ankara

ISSN : 1306-6757

Skin : 10/9

Period : 6 monthly

Published Date : Mart 2015

Publisher : Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu TİSK

Document Type : Periodical

Book No : 8434

INDEX

-Türkiye'de Kadın İstihdamı:Hukuki Düzenlemer Ve sosyal Politikalar...6
Prof. Dr. Nurhan Süral
ÖDTÜ İİBF AB Cinsiyet Eşitliği ve Ayrımcılıkla Mücadele Alanında Hukuk Uzmanları Ağı Üyesi
-İşsizlik Histeri Hipotezinin Türkiye,AB15,AB27,OECD ve G8 Ülkeleri İçin Yatay Kesit Bağımlılı ve Yapısal Kırılmalar Altında Testi: Dinamik Panel Veri Analizi...44
Doç. Dr. Mehmet Mercan
Hakkari Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi ve Finans Bölümü
Yrd.Doç.Dr. Ziya Çağlar Yurttançıkmaz
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü
Arş. Gör. Fatih Çakmak
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü
-Yoksulluk,Gelir Eşitsizliği ve Ekonomi Büyüme İlişkisi: Seçilmiş Doğu Avrupa ve Latin Amerika Ülkeleri İçin Ampirik Bir Analiz...66
Araş. Gör. Dr. Gökhan Erkal
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Ekonomi Bölümü
Araş. Gör. Dr. Merter Akıncı
Ordu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü
Prof. Dr. Ömer Yılmaz
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Ekonomi Bölümü
-Ölüm Sigortasında Koşullu Ölüm Yardımlarının Türkiye'de Uygulanabilirliği ve Aktüerya Analizi...88
Ayça Altındal
Sosyal Güvenlik Kurumu Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığı
-İşletmelerde İç Girişimcilik V Yenilik İlişkisine Yönelik Kavramsal Bir İnceleme...112
Doç. Dr. Yavuz Demirel
Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü
B.Dilek Özbezek
Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Öğrencisi
-Piyasa Büyüklüğüne Göre İşlem Hacmi-Fiyat Nedensellik İlişkisi...136
Doç. Dr. Murat Çinko
Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi
-Seçmenlerin Siyasi Terciherini Etkileyen Faktörler İçinde Verginin Yeri: Trabzon Örneği...154
Doç.Dr. Mehmet Tunçer
Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü
Arş.Gör. Yasemin Arıman
Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü
-Küresel Finansal Krizin Almanya'daki Türk Etnik Girişimler Üzerindeki Etkileri: Sosyal Sermayenin Rölü...176
Doç. Dr. Tülay İlhan Nas
Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü
Öğr. Gör. Engin Tosun
Cumhuriyett Üniversitesi Suşehir Timur Karabal Meslek Yüksek Okulu