TİSK Akademi

Book : TİSK Akademi

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Policy

ISSN : 1306-6757

Skin : 9 / 1

Period : 6 monthly

Published Date : Eylül 2014

Publisher : Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu TİSK

Document Type : Periodical

Book No : 8433

INDEX

-Türk Endüstri İlişkiler Sisteminde 2010 Anayasa Değişikliği ve Sonrası Gelişmeler
Prof. Dr. Kadir Arıcı 6
Gazi Üniversitesi - Hukuk Fakültesi
-Ekonomik Büyüme Ve İşsizlik İlişkisi: Türkiye Örneği
Yrd. Doç Burçin Yılmaz Eser 26
Karadeniz Teknik Üniversitesi - İktisad ve İdari Bilimler Fakültesi
-Bilgi Ekonomisi ve Türkiye
Hilâl Kuvvetli Yavaş 48
Marmara Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
-Türkiye'deki İşletme Gruplarının Uluslararasılaşma Motivasyonunun Lokasyon ve Giriş Stratejisi
Üzerindeki Etkisi
Doç. Dr. Kader Tan Şahin 74
Karadeniz Teknik Üniversitesi -İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Arş. Gör. Kübra Mert
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
-Türkiye Elektrik Piyasası Reformunun Elektrik Fiyatlarıa Etkisi: Amprik bir analiz
Arş. Gör. Begüm Yurteri Kösedağlı 98
Prof.Dr. Osman Aydoğuş
Ege Üniversitesi - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
-BIST-100 Getirileri, Dış Ticaret Açığı ve Enflasyon Büyümesinin Nedensellik Açısından Analizi
Yrd. Doç. Dr. Meltem Ulusan 118
İstanbul Kültür Üniversitesi
-Arzın Merkezine Seyahat:Bankacılarla Yapılan Görüşmelerden Elde Edilen Bilgilerle Türk Bankacılık Sektörünün Davranışı
Koray Alper 130
Defne Mutluer Kurul
Ramazan Karaşahin
Hakan Atasoy
Türkiye Cumhuriyet Merkerkez Bankası - Piyasalar Genel Müdürlüğü
-Türkiye'de Yabancıların Çalışma Şartları
Yrd. Doç. Dr. Nazlı Töre 154
Ufuk Üniversitesi - Hukuk Fakültesi