21. Yüzyılda Planlamayı Düşünmek Kurultayı

Book : 21. Yüzyılda Planlamayı Düşünmek Kurultayı

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Policy

ISBN : 978-605-136-143-7

Published Date : Mayıs 2014

Publisher : A. Ü. Siyasal Bilimler Fakültesi Yayınları

Document Type : Book

Book No : 8429

INDEX

-Önsöz v
Prof. Dr. Bilsay
1-Planlama ve Piyasa Tartışması
-Oktay TÜREL - İktisadi planlama 3
-Tuncer BULUTAY - 21. Yüzyılda Planlamayı Düşünmek.
-Planlama ve Piyasa tartışması 9
-A. Yavuz EGE - Planlama ve Piyasa:
Küresel Gelişmeler ve Türkiye 49
-Halit SUİÇMEZ - Planlama, Verimlilik ve Gelecek 65
2-Ulusal (İktisadi) Planlama
-Bilsay KURUÇ - 21. Yüzyılda Planlamayı Düşünmek 75
-Ahmet ÇELENKOĞLU - 10. Kalkınma Planı Yaklaşım Projesi 83
-Alper BİRDAL - 'Sovyetoloji' 'nin Gözünden Sosyalist Planlama 89
3-Ulusal Toplumsal Planlama
-Ahmet Haşim KÖSE 99
-A. Gürhan FİŞEK - Planlamanın 50. Yılında Sağlıkta
Planlama.' Bir Adım İleri, İki Adım Geri 105
-Nejla KURUL - Neo-Klasik Eğitim Planlamasına Karşı Özyönetim
Deneyimi Olarak Demokratik Eğitim Planlaması 129
-Metin Özuğurlu 175
4-Ulusal- Bölgesel- Yerel Planlama
-Melih ERSOY - Türkiye 'de Mekansal Planlamada Kademelenme
ve Üst Ölçek Plan Sorunu 181
-Seriye SEZEN - Küresel Düzenlemeler Karşısında Ulusal
Planlama 195
-H. Çağatay KESKİNOK - Yeni-Liberal Siyasalar, Post-Modernizm
ve Türkiye'de Kent Planlama 195
5-Tarım Planlaması
-Numan AKMAN-Ayşe Övgü ŞEN - Hayvansal Üretim 231
-Bahadır AYDIN - Tarım Planlaması:Tarımda Dış Ticaret 245
-Nevzat Evrim ÖNAL - Tarımın Planlanması: Olasılıklar ve
sınırlar 261
-Taylan Kıymaz 267
-Hüseyin ÜLKÜ - 21. .Yüzyılda Planlamayı Düşünürken 273
6-Sanayi ve Teknoloji Planlaması
-Hacer ANSAL - Sanayi ve Teknolojinin Planlaması ve Türkiye 287
-Ozan ZENGİN - Teknoloji Planlamasından Önce Teknoloji
tartışmak 293
-Serdar ŞAHİNKAYA - Türkiye Sanayi Strateji Belgesi (2011-2014)
üzerine Gözlemler yada Sanayileşme nasıl olmaz 305
-Ali Ekber ÇAKAR~Yavuz BAYÜLKEN - Sanayi ve Teknoloji
Planlaması 325
-Aykut GÖKER - Günümüz Kaşullarında Sanayi ve Teknoloji
Planlanıaısında İki Çıkmaz Sokak 331
-Jan Nahum 335
-Oktay Küçükkiremitçi 339
7-Enerji, Çevre ve Ulaştırma Planlaması
-Muhteşem KAYNAK - Ulaştırma Planlaması Nasıl Yapılmalı? 349
-Cengiz GÖLTAŞ - Elektrik ve Planlama 355
-Mustafa ÖZTAŞKIN - Petrol ve Enerji Politikaları 367
-Oğuz TÜRKYILMAZ - Enerji Planlaması 371
-Necdet PAMİR - Enerji Planlaması 375
-Selim TULUMTAŞ - Ulaştırma Planlaması 379
Kapanış Konuşması
-İhsan Fevzibeyoğlu 385