Çalışma Dünyası Dergisi

Book : Çalışma Dünyası Dergisi

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Policy

Publishing Location : Ankara

ISSN : 2148-1245

Skin : 2/3

Period : 4 monthly

Published Date : 2014

Publisher : T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Document Type : Periodical

Book No : 8422

INDEX

-21. Yüzyılın Anahtar Rekabet Faktörü Olan Psikolojik
Sahiplenme Üzerine Bir İşletme İncelenmesi 7
-A Plant Analysis on Psychological ownership
Which is the Key Factor
of competition in the 21st Century
Doç' Dr' Harun DEMIRKAYA, Yrd. Doç. Dr. A' ŞİMŞEK KANDEMİR

-Sosyal Güvenlik Kurumu'nda Kurumsal Karne Modeli 22
-Balanced Scorecard Model in the Social Security Institution
Yrd. Doç. Dr. Barış ÖZTUNA

-Trabzon'dan İstanbul'a Göç Edenlerin
Sosyo-Ekonomik Analizi 46
-Socio-Economic Analysis of Those Who Migrated
from Trabzon to İstanbul
Arş. Gör Mustafa ŞEN

-Son Düzenlemelere Göre Muvazaalı
Alt İşverenlik İlişkileri İle İlgili İncelemeler 62
lnvestiganons Concerning the Prearranged Sub-Contracting
Relations According to the Recent Regulations
Abdurrahman ÇALIK

-Yoksulluk Bağlamında Çocuk işgücü 91
Child Labour in the Context of the Poverty
Yahya KULAKSIZ

Trona Madenciliğinin Türkiye'deki Gelişimi
Bağlamında İş Sağlığı ve Güvenliği 112
Occupational Health and Safety Within the Context
of the Development of Trona Mining in Turkey
Hamza ALTINSOY