Sosyal Güvenlik Dünyası

Book : Sosyal Güvenlik Dünyası

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Non-Governmental Organizations

Publishing Location : Ankara

Period : bimonthly

Published Date : 2013

Publisher : Sosyal Güvenlik Müfettişleri Derneği

Translator : --

Document Type : Periodical

Book No : 8408

INDEX

-2023 Vizyonunda Sosyal güvenlik sisteminde sigortalılık 10
-Sosyal güvenlik reformu sonrası Aaktüeryal ve mali sürdürülebilirlik 13
-Sağlık reformu kapsamında talep yanlı maliyet paylaşımı Türkiye üzerine bir değerlendirme 18
-Cumhuriyetin 100.yılına doğru (2023 vizyonunda ) : sosyal güvenlik politikaları 29
-Erken emeklilik taleplerinin arkasındaki gerçek : Sosyal yardım sisteminin bulunmayışı 42
-Turkish healtcare system and its comparison with the U.S. Healthcre system 54
-İhaleye katılmaktan yasaklama kararlarının süresi,koşulları ve hukuki sonuçları 69
-Sigorta olaylarında işveren ve 3. kişilerin kusur oranlarına göre sorumlu tutulmalarının hukuki niteliği 74
-Çalışan emeklinin sosyal güvenlik destek primi ödeme yükümlülüğü ve son affın kapsamı 79
-1 Ekim 2008 den sonraki SSK ile Tarım Bağ-kur hizmet çalışmasının yargıtay kararlarına göre açıklanması 84
-İş kazası sonucu sosyal güvenlik kurumuna ödenen tazminat, geçici iş görmezlik ödeneği ve hastane masrafları kurum kazancının tespitinde gider olarak yazılırmı 88
-6331 sayılı yasaya göre çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitimi 91
-ihbar tazminatında üst sınır ( tavan ) uygulaması 96

NOTES

yıl 16 sayı 85 mayıs - haziran 2013