Sosyal Güvenlik Dünyası

Book : Sosyal Güvenlik Dünyası

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Non-Governmental Organizations

Publishing Location : Ankara

ISSN : 1301-9457

Period : bimonthly

Published Date : 2012

Publisher : Sosyal Güvenlik Müfettişleri Derneği

Document Type : Periodical

Book No : 8407

INDEX

Sosyal Güvenlik Reformu Sonrasi Yapılan Önemli Çalışmalar Ve Kurumun
2012 Yılı Hedefleri 6
İntibak 26
Sosyal Güvenlik Kurumu Yersiz Ödediği Gelir veya Aylığın
Ne Kadarını Geri Alabilir? 29
Muvazaalı Boşanmalar Nedeniyle Gelir veya Aylıkların Kesilmesine
iliskin Yasal Düzenleme Anayasaya Aykırı Bulunmadı 33
SGK da dul Kadına Çifte Aylık Uygulaması 37
Depremzedelere Aylık Bağlanması Kolaylaştı 40
Sosyal Sigortada Kayıt Dışılığın Önlenmesine Yönelik Mikro Öneriler 43
Sosyal Güvenvenlik Kurumunun iç ve DiŞ Denetimi, 5018 ve 6085 Sayılı
Kanunlara Göre Kurumun ve Sorumluların Hak ve Yükümlülükleri
Bütçe Açıklari Bağlamında Kamu Finansman Stratejilerinin
incelenmesi ve Değerlendirilmesi 61
Hastane Performans Ölçümüde Kurumsal Karne
Dengeli Skor Kard] Yöntemi 71
Eski İsmi İle Bağ-Kurlular Yeni İsmi ile 4/B Kapsamındaki
Sigortalılar Yalnızca Genel Sağlık Sigortası Primi Ödeyerek
Sağlık Hizmetlerinden Yararlandırılması Mümkün Mü? 81
Atıl Sağlık Hizmetleri ve Buna İlişkin SGK'nın Ödeme Esasları 85
Kamu İhale Kanunu Kıdem Tazminatını Korumuyor Mu? 90
İşçi "Ücretinin Ödenmemesinde Soruşturma ve
Yerine Getirme Zamanaşımı 94
İş Stresinin İş Tatminine Etkisi 98

NOTES

Yıl 15 sayı78 mart-nisan 2012