Madencilik

Book : Madencilik

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Non-Governmental Organizations

Publishing Location : Ankara

Period : bimonthly

Published Date : Ocak 1976

Publisher : TMMOB Maden Mühendisleri Odası

Document Type : Periodical

Book No : 8400

INDEX

-Baş yazı
Türkiye madenciliğinde gelişen bir dal : Barit
Barit araştırma grubu 1
-G.L.İ. Müessesesi açık işletmelerindeki Makinaların
performans değerlendirmesi ve bilgisayar yöntemlerinden
yararlanma olanakları 8
-T.K.İ. OAL . İşletmesinde toz problemi 22
-Perlit endüstrisi 35
-Yeni alüminyum üretme yöntemleri 44
-Lağım deliği sondaj ekonomisi 50
-1975 yılında Madencilik dergisinde genelde neler vardı 55