Madencilik

Book : Madencilik

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Non-Governmental Organizations

Period : bimonthly

Published Date : Ekim 1973

Publisher : TMMOB Maden Mühendisleri Odası

Document Type : Periodical

Book No : 8399

INDEX

_Kaya şevlerinin stabilitesi ve stereografik izüşüm yöntemi ile stabilite analizi 1
-Bilgisayar ve madencilik 13
-Tuz ölçer aygıtlar 23
-Orta Avrupa ve Türkiye' de metalojeni - mağmatizma ve jeotektonik ilişkisi 33
-İTÜ yayınları 37
-Yeni Yayınlar 71
-Haberler 73
-Metal ve maden haberleri 77

NOTES

cilt 12 sayı 3 Mayıs 1973