Madencilik

Book : Madencilik

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Non-Governmental Organizations

Period : bimonthly

Published Date : 1972

Publisher : TMMOB Maden Mühendisleri Odası

Document Type : Periodical

Book No : 8398

INDEX

Başyazı 1
-Garp Linyitleri İşletmesi Soma bölgesi için betonarme suni
tavanlı rambleli işletme projesi 3
-Türk linyitlerinin katkısız olarak briketleştirilmesine
dair bir metod 21
-Alpin tipindeki kromit yataklarının özellikleri ve araştırılması 25
-Maden ve kum tanelerinin endüksiyon polarizasyonu (IP)
ve faz farkları 39
-İspanya' nınünlü Rio Tinto' daki yeni büyük bakır açık
işletme madeni 42
-Uzun delikler ile ayaktan emprenye etme metoduna ait
tecrübeler ve neticeler 49
-Geleceğin kömür madeni ocakları 59
-Tübitak duyurusu 63
-Yeni yayınlar 66
-Haberler 69
Diğer dergilerden 71

NOTES

cilt 11 sayı 2 Mart 1972