EMEK

Book : EMEK

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Trade Union

Period : bimonthly

Published Date : 2015

Publisher : Genel - İş Sendikası

Document Type : Periodical

Book No : 8395

INDEX

Genel-İş 'ten haberler
-Sendikamız şube genel kurulları tamamlandı 3
-İl, il 1 Mayıs kutlamaları 5
-Deniz' leri onlara layık bir kitlesel törenle andık 9
-Türkiye' de her yer Soma 10
-Taşeron çalıştırma yasaklasın ! Kamuda çalışan tüm
işçilere kadro verilsin 15
-Doğum yardımı uygulaması yürürlüğe girdi 17
-Eğitim 18
-Toplu iş sözleşmeleri 20
-Devlet ve sermaye sendikacılığını sarsan iki uzun gün:
15- 16 Haziran 24
-Örgütlenme
-İşçi sağlığı ve iş güvenliği 29
Disk' ten haberler
-29. İş sağlığı ve güvenliği haftası 32
-Sendikamızdan belediyelere yapılan ziyaretler 34
-Genel seçimlere ilişkin işçi sınıfının tutumu 36
-Metal İşçilerinin eylemleri ve örgütlenme özgürlüğü için acil çağrı 38
-Dünyadan haberler 40

NOTES

Nisan - Mayıs 2015 sayı 136