EMEK

Book : EMEK

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Trade Union

Publishing Location : Ankara

Period : bimonthly

Published Date : 2014

Publisher : Genel - İş Sendikası

Document Type : Periodical

Book No : 8393

INDEX

-Sendikamızın Başkanlar Kurulu 20-21 Eylül tarihinde İzmir'de toplandı 3
-Torba yasa neler getiriyor 5
-Yıldönümünde 12 Eylül'ü Ulucanlar Cezaevi önünde lanetledik 10
-İZENERJİ İşçisi taşerona karşı direniyor 12
-Direnen Ortadoğu halklarıyla dayanışma eylemleri yaptık 16
-BELTAŞ' ta direniş, eylem, gerv ve zafer 20
-DİSK, KESK, TMMOB, TTB: "Türkiye'de işçi sağlığı ve iş güvenliği sistemi çökmüştür."
-Trakya şubemizden İpsala Belediye Başkanı'na :
"İşçilerin anayasal hakkı olan çalışma haklarıyla oynama" 23
-Zonguldak şubemizden:
"Çalışma barışını tehlikeye sokacak işten çıkartmalara bir anönce son!"

NOTES

Ağustos-Eylül 2014 sayı 132