İşveren

Book : İşveren

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Trade Union

Published Date : 1999

Publisher : Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu TİSK

Document Type : Periodical

Book No : 8391

INDEX

EKONOMİK VE SOSYAL KONSEY TOPLANDI 2
-TİSK YÖNETİM KURULU BAŞKANI
REFİK BAYDUR
“Tasarı reform niteliği taşımamaktadır” 3
-TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI
KONFEDERASYONUNUN İŞSİZLİK SİGORTASI
KANUN TASARISINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ 4
-GELİŞMİŞ ÜLKELERDE İŞSİZLİK SİGORTASI
UYGULAMASININ SINIRLANDIRILMASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER 6
-SOSYAL GÜVENLİK YASA TASARISI İÇİNDE
ÖNGÖRÜLEN İŞSİZLİK SİGORTASI KANUN TASARISININ GETİRDİKLERİ 7
-SOSYAL GÜVENLİK YASA TASARISI İÇİNDE
YER ALAN 506 SAYILI VE SOSYAL SİGORTALAR
KANUNU DEGİŞİKLİK TASARISININ GETİRDİKLERİ 8
- YENİ ASGARİ ÜCRETLER YÜRÜRLÜĞE GİRDİ
- SENDİKALI KESİMDE ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ ORTALAMA
195 MİLYON TL. 13
-TÜRK İŞÇİSİNİN ÇALIŞMA SÜRESİ HEM ABD
HEM DE JAPON İŞÇİSİNE GÖRE DÜŞÜK 14
-HUKUK BÖLÜMÜ 15
-GÜLAY ASLANTEPE 19
21. Yüzyıl Ve ILO
-PROF. DR. TANKUT CENTEL
Uluslararası Ticaret Ve ILO 21
-PROF. DR. METİN KUTAL
Küreselleşme Karşısında
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) 24
87. ULUSLARARASI ÇALIŞMA KONFERANSI 26
BRÜKSEL'DEN HABERLER 29

NOTES

cilt 37 , sayı 10 , Temmuz 1999