TİSK

Book : TİSK

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Trade Union

Published Date : 1998

Publisher : Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu TİSK

Document Type : Book

Book No : 8390

INDEX

GİRİŞ
I. AVRUPA İŞ ORTAMININ GELİŞTİRİLMESİ 12
1. Makroekonomik Ortamın İstikrara Kavuşturulması 13
2. Tek Pazarın Tamamlanması 16
3. Sınai Maliyetler Ve AB'de Liberalleştirme 18
4. Küreselleşme Ve Teknolojik 23
II. KAMU SEKTÖRÜNÜN KÜÇÜLTÜLMESİ VE
DAHA ETKILI HALE GETİRİLMESİ 27
5. Kamu Harcamaları 28
6. Genel Vergi Yükü 32
7. İşgücü Üzerinde Vergi Makası 36
8. Kamu Sektöründe İstihdam 40
9. Özel Sektör İstihdamının Mali Yükü 44
III. ŞİRKETLER ÜZERİNDEKİ YÜKLERİN
AZALTILMASI 46
10. Toplam İşgücü Maliyetleri Ve Ücret-Dışı Maliyetler 47
11. Çalışma Süresi 51
12. İşe Almaa Ve İşten Çıkarma Kuralları 53
13. Dükkan Açma Saatleri 56
14. Sağlam Çevre Politikası Düzenlemeleri 58
IV. İŞGÜCÜ PİYASALARININ REFORMU 61
15. İstihdam Artışı 62
16. İşgücüne Katılma 65
17. Toplam Ve Genç İşsizlik 68
18. Çalışmanın Özendirilmesi 73
19. Esnek Çalışma Biçimleri 76
20. Bilim Ve Eğitim 78