TİSK

Book : TİSK

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Trade Union

Published Date : 1997

Publisher : Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu TİSK

Document Type : Book

Book No : 8389

INDEX

GİRİŞ
1-SANAYİ BÖLGELERİNDE ÇALIŞAN ÇOCUKLARIN SORUNLARI 7
-SOSYO-EKONOMİK SORUNLAR 7
Pr0f.Dr. Nur Serter
İstanbul Üniversitesi
İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi
-EĞİTİM S0RUNLARI
Pr0f.Dr. Nuray Senemoğlu
Hacettepe Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi
-PSİKO-SOSYAL GELİŞİM S0RUNLARI
Pr0f.Dr. Işıl Bulut
Hacettepe Üniversitesi
Sosyal Hizmetler Yüksekokulu Öğretim Üyesi
-SAĞLIK S0RUNLARI
Pr0f.Dr. Canan Çilingir
ODTÜ Endüstri Mühendisliği Öğretim Üyesi

KÜÇÜK İŞLETMELERDE ÇALIŞAN ÇOCUKLARIN S0RUNLARINA
GENELBAKIŞ 91
Cevher Kartal
İstanbul Madeni Eşya Sanatkârları Odaları Birliği Başkanı
İstanbul İMES Sanayi Sitesinde İşveren
2 GENEL DEĞERLENDİRME 97