Türk İş

Book : Türk İş

Author : * -- * --

Language : Turkish

Episode : Trade Union

Publishing Location : Ankara

ISSN : 1300-6843

Period : bimonthly

Published Date : 2012

Publisher : Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu TÜRK-İŞ

Document Type : Periodical

Book No : 8375

INDEX

-1 Mayıs TÜRK-İŞ ve gerçekler 2
-1 Mayıs Emek ve dayanışma bayramı kutlu olsun 4
-OECD Sendikalar danışma komitesi toplandı 16
-Örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılması sendikaların iş sağlığı ve güvenliği alanına etkin katılmasında olumlu bir etken olacaktır 18
-26. İş sağlığı ve güvenliği haftası Şanlıurfada başladı 20
-TÜRK-İŞ “ İş sağlığı ve güvenliği yasa tasarısı tüm iş verenlerini kapsayacak şekilde ivedilikle kanunlaşmalı ve uygulamaya konulmalı” 22
-Anayasa platformu çalışmalarını sürdürüyor 24
-Ulusal istihdam stratejisi çalışma hayatını bozacak,
emeğin kazanılmış haklarını yok edecek 25
-İş sağlığı ve güvenliği seminerleri devam ediyor 26
-TÜRK-İŞ / Harp-İş İş sağlığı ve güvenliği ve ortak semineri 28
-TÜRK-İŞ sendikacılık akademisi açıldı 30
-Bor madenlerinin özelleştirilmesi en değerli
milli servetimizin heba edilmesidir 32
-TÜRK-İŞ' ten iftira haberlere tekzip 34
-Türkiye' de ya sendika hiç olmayacak yada herkes sendikalı olacak 62
-Basın açıklamaları 67
-Kriz dönemlerinde devletin görevi istihdam oluşturmaktır 68
-Sosyal güvenlik 70
-Ulusal rekabet gücünün artırılması 72
-Uluslararası sendikal hareketler 74
-2000 öncesi emeklilere yapılan intibakın kuralları 76
-AB ve çalışma hayatı 78
-Balkanlarda istihdam krizi 80
-Üç önemli sektördeki Uluslararası örgütler birleşiyor 83
-Kadına dair 84
-Ülkeler ve sendikalar 86
-Tüketici Dünyası 88
-Açlık ve yoksulluk 1 Mayıs alanlarında 90
-Sendikalarımızdan 92
-TÜRK-İŞ gündeminden 101
-Çalışma yaşamında mart – nisan 2012
-İşçinin kitaplığı 106

NOTES

Mart - Nisan 2012 / sayı 397