Türk İş

Book : Türk İş

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Trade Union

Publishing Location : Ankara

Published Date : 1989

Publisher : Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu TÜRK-İŞ

Document Type : Book

Book No : 8370

INDEX

Sunuş
İLO 73. Dönem Konferans Çalışmaları
A. 72. Dönem İLO Konferansı Öncesi Gelişmeler 1
B. 72. Dönem İLO Konferansındaki Gelişmeler 2
C. 73. Dönem İLO Konferansı Öncesi Gelişmeler 5
1. Türk-İşin Başbakanlığa Yaptığı Başvuru 5
2. Mart 1987, Sendika Özgürlükleri Komitesi Toplantısı 6
3. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Çağrısı 7
4. İLO Sözleşme ve Tavsiye Kararlarının Tatbiki ile ilgili uzmanlar
Komitesi Raporu ve Türkiye 7
5. İLO Temsilcisinin Türkiye'ye Davet Edilmesi 9
6. İLO Temsilcisinin Genel Direktöre Sunduğu Rapor 9
7. Hükümetin İkinci Taahhüt Mektubu 10
8. Başbakanlığın Cevabi Yazısı 11
9. ICFTU Yönetim Kurulu Toplantısı (13/15 Mayıs 1987) 12
10. Sendika Özgürlükleri Komitesi Toplantısı (28/30 Mayıs 1987) 12
D. 73. Dönem İLO Konferansfndaki Gelişmeler 12
1. Genel Kurul Çalışmaları 12
1.1. Türk-İş Genel Başkanı'nın Konuşması 13
1.2. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'nın Konuşması 16
2. Komite Çalışmaları 17
2.1. Hükümet Temsilcisinin Açıklaması 18
2.2. Türk-İş Temsilcisinin Açıklaması 18
2.3. Diğer Ülke Temilcilerinin Konuşmaları 19
2.4. Komitenin Sonuç Kararları 20
İLO 75. Dönem Konferans Çalışmaları
A. 73. Dönem İLO Konferansı Sonrasındaki Gelişmeler 21
1. Hükümetin İLO'ya Yaptığı Duyuru 21
2. Uzmanlar Komitesi Raporu 22
B. İLO 75. Dönem Konferansı Sırasındaki Gelişmeler 23
C. Aplikasyon Komitesi Gündemi 25
D. Hükümetin ve TİSK'in Açıklaması 26
E. Türk-İş Genel Başkanı'nın Basına Yaptığı Açıklama 26
F. Türk-İş Genel Başkanı'nın İLO'da Yaptığı Konuşma 27
G. Aplikasyon Komitesi Çalışmaları 30
H. Türkiye'nin Aplikasyon Komitesinde Görüşülmesi 30
I. Aplikasyon Komitesi Sonuç Kararı 38
İLO 76. Dönem Konferans Çalışmaları
A. Aplikasyon Komitesi Çalışmaları 41
B. Aplikasyon Komitesi Görüşmeleri 41
C. Delegelerin Konuşması 44
D. Komite Sonuç Kararı 45
E. Aplikasyon Komitesi'nin 111 Sayılı Sözleşmeye İlişkin
Sonuç Kararı 47
F. Türk-İş Genel Başkanı'nın Konuşması 48
Değerlendirme ve Sonuç