Türk iş

Book : Türk iş

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Trade Union

Published Date : 1992

Publisher : Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu TÜRK-İŞ

Document Type : Book

Book No : 8369

INDEX

Sunuş 7
Türk-İş 9

1- 1923 Cumhuriyetin ilanına kadarki dönem 9
2- 1923-1946 Dönemi 11
3 -1946-1952 Dönemi 14
4- 1952-1960 Dönemi 16
5- 1960-1971 Dönemi 20
6- 1971-198O Dönemi 29
7- 1980-1983 Dönemi 33
8- 1983-1990 Dönemi 36
Sonuç 44
-TEKSİF' in ilk kongresinde oluşturulan
Konfederasyon Komisyonu 47
Komisyonun ikinci oturumuna davet edilenler 47
-6 Nisan 1952 Bursa toplantısında bulunanlar 48
-Geçici İcra kurulu 49
-Birinci Genel Kurulda seçilenler 49
-İkinci Genel Kurulda seçilenler 50
-Üçüncü Genel Kurulda Seçilenler 51
-Dördüncü Genel Kurulda seçilenler 52
-Beşinci Genel Kurulda 53
-Altıncı Genel Kurulda Seçilenler 55
-Yedinci Genel Kurulda Seçilenler 57
-Sekizinci Genel Kurulda Seçilenler 59
-Dokuzuncu Genel Kurulda Seçilenler 61
-Onuncu Genel Kurulda Seçilenler 63
-Onbirinci Genel Kurulda Seçilenler 65
-Onikinci Genel Kurulda seçilenler 67
-Onüçüncü Genel Kurulda Seçilenler 70
-Ondördüncü Genel Kurulda Seçilenler 73
-Onbeşinci Genel Kurulda Seçilenler 76
-Çalışma hayatında önemli tarih ve olaylar 79
-EK : 1 Yöneticilerin görev süreleri 97
-EK : 2 TBMM ve Kurucu Meclis ile
Danışma Meclisi'ne girenler 99
-EK : 3 TÜRK-İŞ Yöneticileri aleyhine açılan davalar 101
-EK : 4 TÜRK-İŞ üyesi sendikalar hakkında kısa bilgiler 102
-EK : 5 TÜRK-İŞ ve üye sendikaların adres, telefon ve
-fax numaraları 112