Türk İş

Book : Türk İş

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Trade Union

Publisher : Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu TÜRK-İŞ

Document Type : Booklet

Book No : 8368

INDEX

T.C. Anyasası ilgili maddeleri 3
Sağlık hakkında genel bilgiler 4
İşyeri ortamı ve işçi sağlığı 6
İşyerinde sağlık hizmetleri 11
Meslek hastalıkları 12
Beslenme ve çalışma hayatı 14
İş kazaları 15
İlk yardım 17
İş yerihekimlerinin çalışma şartları ile görev ve yetkileri hakkında yönetmelik 19
İşçi sağlığı ve iş güvenliği kurulları ve önemi 22
İşçi sağlığı ve iş güvenliği kurulları hakkında iç tüzük 23
Ağır ve tehlikeli işler tüzüğü 25
iş yerinde işin durdurulmasına veya iş yerinin kapatılmasına ilişkin tüzük 25
Sağlık kuralları bakımından günde ancak 7,5 saat veya daha az çalışılması gereken işler hakkınd tüzük 27
Makina koruyucuları yönetmeliği 30
Borçlar kanunu ilgili maddeleri 31
Belediyeler kanunu ilgili maddeleri 31
Umumi hıfzıssıhha kanunu ilgili maddeleri 31
Sosyal sigortalar kanunu ilgili maddeleri 32
İş kanunu ilgili maddeleri 32
Tüzükler 33
İkaz levhaları 37
Başvurulacak kaynaklar 40

NOTES

Türk-İş Dergisinin Ekidir