Çimento İşveren

Book : Çimento İşveren

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Trade Union

Publishing Location : Ankara

ISSN : 1300-3526

Skin : 29/5

Period : bimonthly

Published Date : Eylül 2015

Publisher : Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası

Document Type : Periodical

Book No : 8367

INDEX

Güvenli iş yapmanın güvenli adımı - güvenli iş planlaması sistemi
Prof. Dr. Alp Esin 8

Nedenleri, sonuçları ve hukuki düzenlemeleri ile Türkiye'de çocuk işçiliği
Yrd. Doç. Dr. Sevgi Işık Erol 18

Mesleki yeterlilikler sistemi ve çimento sektörünün sistemdeki rolü
Derya Kızıldağ 36

Yargıtay kararları 46

Rekabet hukuku 52

İSG haberleri 58

Çesbem haberleri 59

Fabrika haberleri 60

Diğer haber 67

İstatistik 68

Kitap tanıtım 70

Vefat haberi 70

NOTES

cilt:29, sayı:5, eylül 2015