Çimento İşveren

Book : Çimento İşveren

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Trade Union

Publishing Location : Ankara

ISSN : 1300-3526

Skin : 29/3

Period : bimonthly

Published Date : 2015

Publisher : Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası

Document Type : Periodical

Book No : 8366

INDEX

Çalışma yaşamında şiddet ve suç olgularının önlenmesinde bilgi ifşasının yeri
Doç. Dr. Özlem Çakır 8

Birleşik Krallıkta işte aile hakları
Doç. Dr. Dilek Baybora 24

Alt işverenlik - Anahtar teslimi iş ayrımı
Dr. Hande Bahar Aykaç 46

Yargıtay kararları 56

Rekabet hukuku 62

İSG haberleri 68

ÇAİK haberleri 71

Fabrika haberleri 72

Diğer haberler 80

2013 yılı çimento sektörü İSG perfomans ödüllerine layık görülen fabrikaların İSG uygulama haberleri 82

İstatistik 100

NOTES

cilt: 29, sayı:3, mayıs 2015