Çimento İşveren

Book : Çimento İşveren

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Trade Union

Publishing Location : Ankara

ISSN : 1300-3526

Skin : 29/2

Period : bimonthly

Published Date : 2015

Publisher : Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası

Document Type : Periodical

Book No : 8365

INDEX

İş hukukunda ibranameler konusunda mevcut durumun değerlendirilmesi ve lternatif çözüm önerileri
Doç. Dr. Erdem Özdemir 8

Kadın girişimciliğini etkileyen faktörler : Kırsal alan için bir durum değerlendirmesi
Doç.Dr. Abdullah Soysal 22

Yargıtay kararları 34

Rekabet Hukuku 42

İSG haberleri 48

ÇYK haberleri 48

ÇAİK haberleri 49

Fabrika haberleri 50

Diğer haberler 54

İstatistik 58

Kitap tanıtım 60

NOTES

cilt29 , sayı 2, mart 2015