Çimento İşveren

Book : Çimento İşveren

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Trade Union

Publishing Location : Ankara

ISSN : 1300-3526

Skin : 29/1

Period : bimonthly

Published Date : 2015

Publisher : Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası

Document Type : Periodical

Book No : 8364

INDEX

İşyerlerinde sağlığın korunması ve geliştirimesi
Prof. Dr. Nazmi Bilir 8

10. Kalkınma planında (2014-2018) Türkiye'nin 2023 vizyonu ve izlenecek maliye / gelir politikası
İmdat Türkay 18

Yargıtay Karaları 38

Rekabet Hukuku 48

Sendikadan 54

İSG Haberleri 54

ÇAİK Haberleri 67

Fabrika Haberleri 68

Diğer Haberler 75

İstatistik 76

Kitap Tanıtım 78

NOTES

cilt 29 , sayı 1, ocak 2015