Çimento İşveren

Book : Çimento İşveren

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Trade Union

Publishing Location : Ankara

ISSN : 1300-3526

Skin : 26/3

Period : bimonthly

Published Date : 2012

Publisher : Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası

Document Type : Periodical

Book No : 8362

INDEX

Kurumsal verimlilik için riski yönetmek ve değerlendirmek
Doç. Dr. M Akif Özer 4

Ücret yönetimine etki eden unsurların analizi
Dr. H. Serdar Şardan 20

Mahkeme kararı gereği yapılan ödemelerin prime esas kazanca etkisi
Doç. Dr. Levent Akın 32

Yargıtay kararları 41

Rekabet Hukuku 47

İSG. 56

ÇAİK 58

ÇYK 60

Fabrika haberleri 64

Diğer Haberler 70

Vefat Haberi 74

İstatistik 75

NOTES

cilt 26 , sayı 3 , mayıs 2012