Çimento İşveren

Book : Çimento İşveren

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Trade Union

Publishing Location : Ankara

Skin : 17 /

Period : bimonthly

Published Date : 2003

Publisher : Çimento Müstahsilleri İşverenleri Sendikası

Document Type : Periodical

Book No : 8360

INDEX

Editörden 2

Avrupa kollektif iş ilişkileri alanında başarı ile uygulanan
bir model : Volkswagen - Avrupa çalışma konseyi
Apay Hekimler 3

İş hukukunda yazılı şekil şartı
K. Ahmet Sevimli 11

Hukuk
Yargıtay kararları 42

Haberler 27

İstatistik 47

NOTES

Cilt 17 ,Sayı 2 , Mart 2002