Çimento İşveren

Book : Çimento İşveren

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Trade Union

Publishing Location : Ankara

Skin : 16 /

Period : bimonthly

Published Date : 2002

Publisher : Çimento Müstahsilleri İşverenleri Sendikası

Language : English

Document Type : Periodical

Book No : 8359

INDEX

Editörden 2

Avrupa Birliğinde faaliyet gösteren çok uluslu şirketler için
yeni bir dönem Avrupa Anonim Şirketi
Alpay Hekimler 3

Sosyal Sigortalar uygulamasında işverenin işe giriş bildirgesi verme yükümlülüğü ve işe giriş bildirgesi vermemesinin hukuki sonuçları
Mehmet Nusret Bedük 11

90. Uluslar Arası Çalışma Konferansı düzenlendi 35

Kitap tanıtımı
Türkiye'de sendikalar arası rekabet 40

Hukuk
Yargıtay Kararları 41

NOTES

Cilt: 16 , Sayı:5 , Eylül 2002