Çimento İşveren

Book : Çimento İşveren

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Trade Union

Publishing Location : Ankara

Skin : 16 /

Period : bimonthly

Published Date : 2002

Publisher : Çimento Müstahsilleri İşverenleri Sendikası

Document Type : Periodical

Book No : 8358

INDEX

Editörden 2
Türkiye'de işsizlik sigortası uygulaması
Yrd. Doç. Dr. Ayhan Gençler 3

Sendika özgürlüğü açısından 4688 Kamu görevlileri sendikaları
yasasının değerlendirilmesi 23

Haberler 35

Hukuk
Karar inceleme köşesi
Yargıtay kararları 43

NOTES

Cilt: 16 , Sayı: 3 ,Mayıs 2002