Çimento İşveren

Book : Çimento İşveren

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Trade Union

Publishing Location : Ankara

Skin : 16 /

Period : bimonthly

Published Date : 2002

Publisher : Çimento Müstahsilleri İşverenleri Sendikası

Document Type : Periodical

Book No : 8357

INDEX

Editörden 2
Bireysel performansa dayalı ücret ve verimlilik
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Hüseyin Bilgin 3
Türk İş Hukuku' nda eski hükümlü istihdamı
Mehmet Nusret Bedük 13
Haberler 37
Hukuk yargıtay karaları 45

NOTES

Cilt: 16 ,Sayı: 1 , Ocak 2002