Çimento İşveren

Book : Çimento İşveren

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Trade Union

Publishing Location : Ankara

Skin : 12 /6

Period : bimonthly

Published Date : 1998

Publisher : Çimento Müstahsilleri İşverenleri Sendikası

Document Type : Periodical

Book No : 8356

INDEX

Almanya'da Türk vatandaşlarına emeklilik primlerinin iadesi
Dr.Andreas Hanlein
Çeviren Prof. Dr. Tankut Centel 4

Yönetim ve üretim anlayışında değişim
Japon modelinin artan etkinliği ve "insan" unsuru
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Selamoğlu 8

Haberler 26

Hukuk 30

İstatistik 32

NOTES

Cilt: 12 , Sayı:6 , Kasım 1998