Çimento İşveren

Book : Çimento İşveren

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Trade Union

Publishing Location : Ankara

Skin : 6 / 4

Period : bimonthly

Published Date : 1992

Publisher : Çimento Müstahsilleri İşverenleri Sendikası

Document Type : Periodical

Book No : 8355

INDEX

25.04.1992 TARİHİNDE
ANKARA'DA ODALAR BİRLİĞİNDE TOPLANAN SANAYİ KOSEYİNDE
KONSEY ÜYEMİZ VE SENDİKAMIZ YONETİM KURULU BAŞKANI
SAYIN MESUT EREZ'İN YAPTIĞI KONUŞMA 3

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDE SÖZLEŞME FARKININ
K0RUNMASINA İLİŞKİN KAYIT 9

HOLLANDALI'YI NE HASTA EDİYOR 16

KARAR İNCELEMESİ 19

YENİ YAYINLAR 23

HUKUK 27

NOTES

Cilt: 6 , Sayı: 4 Temmuz 1992