Toplum ve Hekim

Book : Toplum ve Hekim

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Phsician

Publishing Location : Ankara

Skin : 15/2

Period : bimonthly

Published Date : 2000

Publisher : Türk Tabipleri Birliği

Document Type : Periodical

Book No : 8311

INDEX

Toplum ve Hekim Yayın Kurulu'ndan 81
SOSYAL GÜVENLİK
-Sosyal Güenlik Üzerine Tarihi Notlar 82-91
Yüksel AKKAYA
-Nasıl Bir Sağlık Sistemi? III
Sigorta Değil, Genel Vergi 92-108
İlker BELEK
-Sosyal Güvenlik Nereye? 109-113
Oğuz OYAN
-Sosyal Güvenliğimiz: Nereye? 114-117
Özcan KESGEÇ
-Ek Emeklilik ve Bireysel Emeklilik
Üzerine 118-131
Seyhan ERDOĞDU
-SSK'da iç Piyasa Yönelimi 132-135
İlker BELEK
PORTRE
-Sekiz Yılda SSK Sağlık Hizmetlerinin
Üçte Biri Çöktü 136-137
Osman ÖZTÜRK
-Tıp Fakülteleri ve Döner Sermayeler 138-140
Hamdi AYTEKİN

DEPREM
-17 Ağustos Depremi Sonrası Sağlık Hizmetleri
Gölcük Deneyimi 141-146
Kayıhan PALA, Mustafa VATANSEVER,
Alpaslan TÜRKKAN, Tanju ELAGÖZ
-Deprem Sonrası Adapazarı ve Gölcük'te Görevli
Sağlık çalışanlarının Sorunlarının
Saptanması "TTB Sağlık çalışanlarının Sesi" 147-149
TTB Adapazarı Koordinasyon Merkezi
TTB Gölcük Koordinasyon Merkezi
-İzmit Depremi Sonrası Koruyucu Hekimlik
ve Halk Sağlığı Hizmetleri
Bursa Gönüllüleri Gözlementepe
Sağlık Merkezi 150-155
TTB Gölcük Koordinasyon Merkezi
-17 Ağustos 1999 Sonrası Gölcük İlçesi
Çevre Sağlığı ve Bulaşıcı Hastalıklar
Kontrol Çalşmaları Rapor” 156-158

PORTRELER
-Dr. Nevzat Eren 159

SAYILARIN DİLİ 160