Zonguldak Bölgesi Ön Planı

Book : Zonguldak Bölgesi Ön Planı

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Other

Publishing Location : İstanbul

Published Date : Temmuz 1964

Publisher : T.C. İmar ve İskan Bakanlığı

Document Type : Book

Book No : 8310

INDEX

1.Bölüm
I - Bölgenin Tanımı
II - Bölgenin Türkiye içindeki yeri ve önemi
II – Bölgenin fiziksel özellikleri
IV – Bölge nüfus yapısı
V – Bölge yerleşme yapısı ve tarihi gelişmesi
VI – Bölge ekonomik yapısı ve kaynakları
2. Bölüm
Sektör incelemeleri
A – Prodüktif sektörler
B- Ormancılık
C- Madencilik
D – Gıda endüstrisi
E – Demir çelik endüstrisi
F – Orman Ürünleri endüstrisi
G – Taş, toprak endüstrisi
H – Küçük endüstri ve el sanatları
İ – Turizm
J – Ulaşım
K -Haberleşme
L – Bölgesel su kaynakları ve tesisleri
M – Konut ve şehirsel yerleşme
N – Eğitim kurumları
O- Sağlık
P – Bölgede diğer kamu görevleri
R – Ticaret
S – Bankacılık ve kredi durumu
3. Bölüm
Bölgenin sorunlarına ve ekonomik durumuna
yirmi yıllık perspektif içinde toplu bakış

Tavsiyeler

Özetler
-