Sanayide Kadın İşçilerin Korunması

Book : Sanayide Kadın İşçilerin Korunması

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Women

Publishing Location : Ankara

Published Date : Eylül 1968

Publisher : T.C. Çalışma Bakanlığı Yakın ve Orta-Doğum Çalışma Enstitüsü (YODÇE)

Document Type : Report

Book No : 8309

INDEX

Açılış ve Programın Takdimi
Selahattin Birkan Enstitü Müdürü
1 -Soyal tarihte çalışan kadın meseleleri
Prof. Dr. Orhan Tuna Enstitü Öğretim Üyesi
2 -Kadın işçileri çalıştırmanın iktisadi önemi
Doç.Dr. Nusret Ekin
3 -Umumi hıfzıssıha ve sosyal sigortalar kanunlarının kadın işçileri ilgilendiren hükümleri
Dr. Turan Yazgan İ. Ü.İktisat Fakültesi
4 -931 sayılı iş kanununun kadın işçileri ilgilendiren hükümleri
Prof. Dr. Kenan Tunçomağ
5 -Yabancı ülkelerdeki kadın işçilerin meseleleri
Fevziye Arbay İş ve İşçi Bulma Kurumu Müdür Muavini
6 -Çalışan kadınlarla ilgili koruyucu sağlık tedbirleri
Dr. Osman Nuri Özgen
7 -Çalışan kadının sosyo-psikolojik meseleleri
Refhan Dedeoğlu İstanbul Sanayi Odası Eğitim Şefi
8 -Sendikacılık hayatında kadının yeri
Türk - İş
9 -Değerlendirme ve kapanış
Selahattin Birkan Enstitü Müdürü